Biróné Zeller Judit - Bejegyzés

A szakértő bejegyzései

Látra szóló betétek bemutatása az IFRS szerinti beszámolóban és a cash-flow kimutatásban

Látra szóló betétek bemutatása a cash-flow kimutatásban és a beszámolóban akkor, ha azokhoz harmadik féllel kötött szerződésből eredő felhasználási korlátozások kapcsolódnak Az IFRS értelmező bizottságához (IFRIC) az a kérdés érkezett, hogy hogyan kell bemutatni a cash-flowban és a beszámolóban a pénzeszközt akkor, ha a gazdálkodó olyan elkülönített betéttel rendelkezik, melyet egy harmadik személlyel kötött szerződése […]

ZÁRÁS IFRS-K SZERINT II. RÉSZ

A gazdálkodók több okból adódóan is jelentős bizonytalanság közepette zárják 2022-es üzleti évüket. Cikkünk első részében ezekből emeltünk ki néhányat, mint az energiaárak alakulása, infláció és kamatemelkedés hatása, kormányzati beavatkozások, egyes piacokhoz valóhozzáférés korlátozása és klímaváltozások hatásai. A cikk második részében további mérlegelendő szempontokat ajánlunk megfontolásra. 1.Alkalmazott pénznem és hiperinfláció A globális energiaárak meredek emelkedése […]

ZÁRÁS IFRS-K SZERINT – I. rész

A gazdálkodók több okból adódóan is jelentős bizonytalanság közepette zárják 2022-es üzleti évüket. Ilyenek például, a globális ellátási láncok zavaraiból adódó készlethiányok, az energiaárak fluktuációja, infláció, kamatok emelkedése, munkaerőhiány stb. Ezért a számviteli beszámolóban transzparenssé kell tenni, hogyan kezelik ezt a helyzetet, és nem mellesleg ki kell elégíteni a beszámoló felhasználóinak egyre erősödő azon igényeit […]

Értékpapírok, részesedések és származékos ügyletek értékelése a számvitelről szóló törvény szerint

Napjainkban az értékpapírok különböző fajtái jelentik az egyik legnépszerűbb befektetési lehetőséget, mert számos előnnyel járnak az olyan közismert pénzügyi eszközökkel szemben, mint például a lekötött betét, kriptovaluták, arany vagy az ingatlan. A pénz- és tőkepiacon a klasszikus konzervatív megtakarítási formák mellett értékpapír-befektetések széles skálája érhető el, amelyekből a kockázatkerülő és a kockázatvállaló, rövid vagy hosszú […]

A fordulónap utáni események bemutatása az IFRS-ek szerint készített, 2021. éves beszámolókban

Az IFRS-ek rendszerében ismeretlen a mérlegkészítés időpontjának fogalma. Az eszközök és források értékelése – a magyar számviteli szabályoktól eltérően, – mindig a fordulónapi értékviszonyok alapján történik. Ennek előnye, hogy az azonos fordulónapra vonatkozó beszámolók adatai összehasonlíthatóak.  A magyar számviteli előírások szerint a mérleg több tételét is a mérlegkészítés időpontjában ismert értékek, információk alapján kell értékelni. […]

A COVID-19 járvány egyes tényezőinek hatásai – IFRS

A COVID-19 járvány egyes tényezőinek hatásai a 2021. éves pénzügyi kimutatásokra az IFRS-ek szerint beszámolót készítők esetében A COVID-19 járvány még most is a mindennapi és gazdasági életet egyaránt jelentősen befolyásoló tényező szinte a világ minden országában, bár ma már az országok között jelentős eltérések mutatkoznak a fertőzöttek száma, az oltottak aránya, és a korlátozó […]

Fontos közzétételek az IFRS-ek szerint összeállított 2021. üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokban

Az IAS 8 Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák standard 30. bekezdése előírja, hogy ha a gazdálkodó egység egy már kibocsátott, de még nem hatályos (kötelezően  még nem alkalmazandó) új standardot vagy értelmezést még nem alkalmaz, akkor közzé kell tennie ezt a tényt és azokat az ismert vagy észszerűen megbecsülhető információkat, amelyek relevánsak […]

Kriptoeszközök számviteli elszámolásának és szabályozásának kérdőjelei

A kriptoeszközök népszerűsége töretlen, de a besorolásukkal és értékelésükkel kapcsolatban több kérdés is felmerül. A kriptoeszközök jellemzői alapján valóban nehéz azt eldönteni, hogy mely eszközcsoportba történő besorolás lenne a legmegfelelőbb. A kriptoeszközt megszerző és használó gazdálkodók azonban kénytelenek dönteni arról, hogy a kapcsolódó tételeket hogyan számolják el, és hogyan értékeljék annak érdekében, hogy azok a […]

Az IFRS 16 Lízing standard módosítása

A koronavírus-járvány (COVID-19) terjedésének megelőzése érdekében több korlátozó intézkedést vezettek be, amelyek érintik az ingatlanok bérlését is. A járványhelyzetben általánossá vált a távmunka, az üzletek korlátozott ideig tartanak nyitva, és emiatt, valamint az átalakult fogyasztói szokások miatt is, forgalmuk jelentősen csökkent. Ebben gazdaságilag átalakult környezetben a bérlők és bérbeadók is keresték a helyzet mindkét fél […]

2019. január 1-jétől kötelezően alkalmazandó az új IFRS 16 Lízing standard

Az IFRS 16 standardot az IASB 2016-ban bocsátotta ki, az EU 2017. októberében fogadta be és azt a gazdálkodóknak 2019. január 1-jén vagy azt követően kezdődő üzleti évre kell kötelezően alkalmazni. Azok a gazdálkodók, amelyek az IFRS 15 Vevői szerződésekből származó bevétel című standardot már alkalmazták, az IFRS 16 standardot már 2019. január 1-je előtt […]

Még ebben az évben módosulnak a számviteli kormányrendeletek

 A Pénzügyminisztérium honlapján megjelent a számviteli törvényhez kapcsolódó sajátos számviteli kormányrendeletek módosításáról szóló rendelet tervezte, amelyet 2018. december 3-ig lehetett véleményezni. Jó hír, hogy lényeges változásokat nem tartalmaz a jogszabálytervezet. A legjelentősebb változás a biztosítókat érinti. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Kormányrendeletre vonatkozó módosítási javaslat Egy biztosító […]

Támogatások elszámolása 2018. évtől

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról 2018. évi XLI. törvény 216. §- a, a számviteli törvényben a támogatások elszámolási rendjét módosította, amely jelentős előrelépést hozott a költségek ráfordítások ellentételezésre kapott támogatások elszámolásában, de nem oldotta meg a fejlesztésre és egyéb célra kapott támogatások elszámoláshoz kapcsolódó anomáliákat. Ez a törvénymódosítás […]

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvény változásai

2018. július 20-án elfogadásra került a T/625. számú törvényjavaslat (az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról). Jelen cikkünkben a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokra vonatkozó módosításokat (A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosítására vonatkozóan) foglaljuk össze. Mi is az a szabályozott ingatlanbefektetési társaság? A szabályozott ingatlanbefektetési társaságok olyan tőzsdén […]

A könyvvizsgálói törvény tervezett változásai

A T/625. számú törvényjavaslat (az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról), alapvetően az adójogszabályok módosításait tartalmazza. Azonban  – címe ellenére – a törvényjavaslatnak vannak könyvvizsgálókra vonatkozó módosítási javaslatai is a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítására vonatkozóan. Jelen cikkünkben ezeket […]

A számviteli törvény tervezett változásai – 3. rész

A T/625. számú törvényjavaslat, amely az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szól, tartalmaz kifejezetten az IFRS szerint beszámolót készítőkre nemcsak számviteli, de adózási törvénymódosítási javaslatokat. Jelen cikkünkben ezeket a várható változásokat foglaljuk össze. Cikksorozatunk első részében a T/625. számú törvényjavaslat (Javaslat) a vállalkozások számvitelét érintő olyan változásokat foglaltuk össze, […]

A számviteli törvény tervezett változásai – 2. rész

Cikksorozatunk második részében folytatjuk a T/625. számú törvényjavaslat (az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról), számviteli vonatkozásait. A javaslatok többsége – ha azokat az Országgyűlés változtatás nélkül elfogadja – 2019. január 1-jén lépne hatályba. A törvényjavaslat IFRS-ek szerint beszámolót készítőkre vonatkozóan tervezett módosító rendelkezéseit foglaljuk össze. IFRS-ek szerint beszámolót készítőkre […]

A számviteli törvény tervezett változásai – 1. rész

Már olvasható a Parlament honlapján a T/625. számú törvényjavaslat (az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról), amely alapvetően az adójogszabályok módosításait tartalmazza, de – címe ellenére – a törvényjavaslatnak vannak számviteli vonatkozásai is, melyek legtöbbje – ha azokat az Országgyűlés változtatás nélkül elfogadja – 2019. január 1-jén lépne hatályba. Jelen […]

A számviteli törvény 2018. január 1-jétől hatályos módosításai

A Parlament 2017. november 14-én elfogadta az ún. „őszi adócsomag”-ot (T/17998/2017. számú törvényjavaslat), amelynek címe: „az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról”. Ez a jogszabályi előterjesztés elsősorban adózással összefüggő módosításokat tartalmaz, de pontosítja a számviteli törvényt és egy nagyon fontos szabály 2018. január 1-jei hatállyal érinti a bankok […]

IFRS 17 – Biztosítási szerződések című standard

Az IASB (International Accunting Standards Board) 2017. május 18-án bocsátotta ki az IFRS 17 Biztosítási szerződések című standardot. Ez hatályon kívül fogja helyezni az ugyanilyen című IFRS 4 standardot, melyet 2004 márciusában átmeneti standardként bocsátottak ki. Az új standard kötelező alkalmazással 2021. január 1-jén lép majd hatályba, de korábbi alkalmazás akkor megengedett, ha a gazdálkodó […]

Újragondolt SZIT szabályok a tavaszi adócsomagban

Jelenleg a törvényalkotási bizottság eljárására vár a T/15428. számú törvényjavaslat („tavaszi adócsomag”), amely az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szól és tartalmaz a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény (Szit tv.) módosítására vonatkozó rendelkezéseket is (a továbbiakban: Javaslat). Az alábbiakban az e törvényhez kapcsolódó várható változásokat ismertetjük a benyújtott törvényjavaslat alapján. A Szit. tv. […]

Könyvvizsgálók figyelmébe…

Már közzétették a Parlament honlapján a T/15428. számú törvényjavaslatot („tavaszi adócsomag”), amely az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szól és tartalmaz a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) módosítására vonatkozó rendelkezéseket is. Az alábbiakban az e törvényhez kapcsolódó várható változásokat ismertetjük a benyújtott […]

Vállalkozók által kötött életbiztosítások számviteli elszámolása

Az 5percAdó korábbi cikkéhez csatlakozva – melyben ismertetésre került az életbiztosítások személyi jövedelemadó vonzata – mai írásunkban a vállalkozások által kötött életbiztosítások számviteli elszámolásainak tudnivalóit foglaljuk össze. Az életbiztosítások típusai Az életbiztosításoknak három fajtája van: elérési vagy kockázati biztosítás, illetve ezek kombinációja. Az elérési biztosítás esetén a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy ha biztosított a […]

Számviteli változások a 2017. évi tavaszi adócsomagban

A Kormány május 2-án nyújtotta be az Országgyűlés elé a  T/15428. számú törvényjavaslatot („tavaszi adócsomag”), amely az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szól és tartalmaz a számviteli törvény módosítására vonatkozó rendelkezéseket is. Az alábbiakban az e törvényhez kapcsolódó várható változásokat ismertetjük a benyújtott törvényjavaslat alapján. A számviteli törvény előterjesztett módosításai nem tartalmaznak jelentős […]

Kapcsoltsági viszonyok – ráadás

Csatlakozva Mátyás Csaba 5percAdó szakértő 3 részes cikksorozatához, melyben a kapcsoltsági viszonyok különböző jogszabályok szerinti értelmezését mutatta be – elsőként a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkv. tv.) szerinti kapcsoltság fogalmát, második részében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) szerinti kapcsoltsági szabályokat, a […]

Paritások a számvitelben

Azt gondolnánk, hogy az incoterms-eknek csak a logisztika területén van jelentősége.  Azonban a számviteli szakembereknek is fontos ismerniük azok tartalmát.  Jelen cikkünkben összefoglaljuk, hogy miért! Aki látott már külföldi számlát, vagy szállítólevelet, bizonyára találkozott az incoterms-ekkel (paritásokkal). Mi is az az Incoterms (paritás)? Az incoterms, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce – ICC) […]

IFRS 16 – A Lízing Standard – 2. rész

Cikksorozatom első részében az IFRS 16 Lízing Standard (a továbbiakban: a Standard) hatályát, a már folyamatban levő szerződések minősítési szabályait, illetve a lízing fogalmának, futamidejének Standard szerinti értelmezését jártuk körbe. Mai írásunkban a lízing számviteli elszámolásának szabályai, a lízingdíj összetevői, valamint az új Standard várható hatásai kerülnek bemutatásra. A lízing számviteli elszámolása A lízing kezdete […]

IFRS 16 – A Lízing Standard – 1. rész

Az IFRS 16 Lízing Standard (a továbbiakban: a Standard) megalkotásának fő célja az volt, hogy a pénzügyi kimutatások összehasonlíthatóságát növelje abból a szempontból, hogy kiküszöbölje azt a problémát, hogy az operatív illetve pénzügyi lízing számviteli elszámolása és eredményhatása az egyes években a még hatályban lévő IAS 17 standard alapján eltérő. Mindemellett operatív lízing esetén a […]

A károk megtérítésnek esetei – 2. rész

Cikksorozatom első részében a kártalanítás és kártérítés közötti tartalmi, számviteli és adózási különbségeket jártuk körbe. Mai írásomban a károk megtérítésének további lehetséges eseteinek – kötbér, bánatpénz és sérelemdíj – jogi, számviteli és adózási szempontból történő elhatárolására kerül sor. Kötbér A kötbért írásban kell kikötni, különben az nem lesz érvényes. Amennyiben a kötbért a szerződés nem […]

A számviteli törvény 2017. évi változásai

A Parlament 2016. november 22-én fogadta el az őszi adócsomagot, amely az adózási szabályok módosításai mellett a számviteli törvény 2017. évi módosításait tartalmazza. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény (későbbiekben: Mód tv.) 2016. november 25-én került kihirdetésre, amelyben a számviteli tárgyú változások három fő témakört érintenek: A legjelentősebb […]

A károk megtérítésének esetei – 1. rész

Mindenkit ért már valamilyen formában kár. Ennek ellentételezéseként több jogcímen is érvényesíthető a károsult által ellentételezés, azonban nem mindegy, hogy milyen jogcímen és milyen összegben, mert a különböző jogcímeken adott/kapott összegek dokumentumai és adóhatásai különbözőek. Kártérítés és kártalanítás A kártérítés és kártalanítás első hallásra egyformának tűnhet, azonban azok jogi tartalma és adózásbeli minősítésük eltérő. A […]

Mi a teendő, ha a közzétett beszámoló nem helyes?

Május 31-e volt a határideje az éves, egyszerűsített éves, mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolók (a továbbiakban: számviteli beszámolók) letétbe helyezésének, közzétételének azon vállalkozók esetében, amelyek üzleti évének fordulónapja december 31-e. Ezen kívül az összevont (konszolidált) éves beszámolókat is kötelező letétbe helyezni, legkésőbb a fordulónapot követő hatodik hónap végéig. További letétbe helyezési szabályok vonatkoznak a következő esetekre: […]

Árfolyamkülönbözetek hatása az eredményre – 2. rész

Bármennyire is egyszerűnek tűnik a devizás tételek értékeléséhez kapcsolódó árfolyamkülönbözetek megállapítása és elszámolása, mégis több rendelkezés és akár elszámolási lehetőség is kapcsolódik hozzá. Előző cikkünkben ismertettük az árfolyamkülönbözetekhez kapcsolódó tételek megállapítását, most tovább folytatjuk az eszközök értékét befolyásoló tételekkel. Az eszközök bekerülési értéke részeként elszámolandó árfolyamkülönbözetek A számviteli törvény szerint: a beruházáshoz, vagyoni értékű joghoz […]

Árfolyamkülönbözetek hatása az eredményre – 1. rész

A devizás tételek árfolyamkülönbözetének elszámolása különösen érzékeny kérdés a vállalkozások eredménye szempontjából, hiszen az árfolyamok alakulását nem tudják befolyásolni. A számviteli törvény alapján, év végén több eszköz értékelésekor is kötelező a mérlegkészítéskor érvényes értékviszonyok alapján értékelni azokat, azonban a devizás tételek esetében mindenképpen a fordulónapi árfolyamot kell alkalmazni, még akkor is, ha például a mérlegkészítés […]

IFRS 15 standard

Az IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó árbevétel elszámolása című standard (a továbbiakban: “IFRS 15” vagy “a Standard”) meghatározza, hogy az IFRS-ek szerint hogyan kell elszámolni az üzleti tevékenység árbevételét, és a kiegészítő megjegyzésekben milyen közzétételeket kell tenni az árbevételekkel kapcsolatban. A Standard meghatároz egy 5 lépésből álló modellt, amely segítséget ad ahhoz, hogy a […]

A számviteli törvény tervezett változásai

Már olvasható a Parlament honlapján a T/10537. számú törvényjavaslat (egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról), amely alapvetően az adójogszabályok és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény módosításait tartalmazza, de – címe ellenére – a törvényjavaslatnak vannak számviteli vonatkozásai is, melyek legtöbbje – […]