A könyvvizsgálói törvény tervezett változásai

Milyen könyvvizsgálókra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz a 2018. júniusi törvénycsomag?

könyvvizsgálói

A T/625. számú törvényjavaslat (az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról), alapvetően az adójogszabályok módosításait tartalmazza. Azonban  – címe ellenére – a törvényjavaslatnak vannak könyvvizsgálókra vonatkozó módosítási javaslatai is a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítására vonatkozóan. Jelen cikkünkben ezeket foglaljuk össze.

Bankok könyvvizsgálathoz szükséges igazolás

A közfelügyeleti hatóság a bank könyvvizsgálatához a kamarai tag könyvvizsgálóknak, könyvvizsgáló cégeknek a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén igazolást ad. Ezen igazolás kizárólag a bank éves beszámolójának a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatához szükséges, azaz átalakulások könyvvizsgálóira ez az előírás nem vonatkozik.

Általában a közfelügyeleti hatóság által lefolytatott kérelemre induló hatósági eljárásokért a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. A törvényjavaslat szerint a bank jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységéhez szükséges igazolás megadása iránti eljárásért nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetnie.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (Kamara) közhiteles nyilvántartást vezet a kamarai tag könyvvizsgálókra, valamint könyvvizsgáló cégekre vonatkozóan. A törvényjavaslat kiterjeszti a nyilvántartási kötelezettséget a bankok könyvvizsgálatához szükséges igazolás megszerzésének időpontjára és érvényességének időtartamára, valamint az IFRS minősítéshez kapcsolódó szakmai minősítő vizsga követelményeinek való megfelelésre vonatkozó igazolás, és az IFRS mérlegképes könyvelői szakképesítés-ráépülést igazoló bizonyítvány számára, keltére és a kiállító intézményre vonatkozó adatokkal.

Képzési program

A törvényjavaslat meghatározza, hogy az okleveles könyvvizsgálói képzési programba való felvételtől számítva az okleveles könyvvizsgálói képzést három éven belül meg kell kezdeni. A képzési idő a könyvvizsgáló jelölt első tanfolyami képzésének napján kezdődik, erre tekintettel került meghatározásra a képzés megkezdésére vonatkozó véghatáridő.

A könyvvizsgálat és ellenőrzés, valamint a számviteli információs rendszerek modulok sorrendjének megcserélését, utóbbi tantárgy elnevezésének módosítását oktatási/szakmai szempontok indokolják.

A törvényjavaslat a könyvvizsgáló jelöltek gyakorlati idejére vonatkozó szabályokat egészíti ki azzal, hogy már a könyvvizsgáló jelölti időszakot megelőzően, a számvitel és elemzés modul eredményes teljesítése és a könyvvizsgáló jelölti névjegyzékbe vétel között időszakban is teljesíthetik a Kamara alapszabályában és mentori szabályzatában meghatározott egy éves gyakorlatot a három éves kötelező gyakorlati időből. Ennek elismerése kérelemre történik.

A törvényjavaslat az okleveles könyvvizsgálói képzési programba való bekerülés feltételeit enyhíti, és hatályon kívül helyezi felsőfokú végzettséggel rendelkező természetes személyek esetében az egy év időtartamú számviteli ellenőrzési szakterületen végzett szakmai gyakorlat teljesítését.

Pártoló személy és pártoló szervezet, szenior státuszú könyvvizsgáló

A törvényjavaslat megteremti a pártoló személy, a pártoló szervezet, valamint a szenior könyvvizsgáló intézménye bevezetésének lehetőségét a Kamara számára. Erről „értékteremtő közösség” címmel részletesebb információk találhatók a SZAKma című újság 2018/5 számában.

A pártoló személyi, a pártoló szervezeti, valamint a szenior könyvvizsgálói jogviszony jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére és a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb szakmai szolgáltatás nyújtására nem jogosít.

A pártoló személy, a pártoló szervezet vezető tisztségviselője, valamint a szenior könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet a lakóhelye szerint illetékes területi szervezet és a Kamara egyéb szerveinek ülésén, emellett jogosultak igénybe venni a Kamara által nyújtott – egyes külön szabályzatokban meghatározott – szolgáltatásokat.

A pártoló személyre, a pártoló szervezetre, valamint a szenior könyvvizsgálóra vonatkozó részletszabályokat a Kamara Alapszabálya, illetve egyéb szabályzata fogja tartalmazni.

Minőség-ellenőrzés

A Kamara minőségellenőrzési bizottsága nevében a kamarai minőségellenőrzéseket a bizottság által megbízott kamarai tag könyvvizsgálók végzik. A törvényjavaslat pontosítja a minőségellenőrök szakmai tapasztalatára vonatkozó szabályokat.

Ha a nyilvántartásba vételről szóló igazolás érvényességének időtartama lejár, a Kamara minőségellenőrzési bizottsága törli a minőségellenőrt a nyilvántartásból.

A törvényjavaslat a minőségellenőri megbízatások felmentéssel kapcsolatos szabályait egészíti ki azzal, hogy amennyiben a minőségellenőr nem bizonyul alkalmasnak a feladata ellátására, akkor e megbízatása alól a Kamara illetékes bizottsága felmentheti.

A minőségellenőrzési eljárások, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával összefüggésben lefolytatott vizsgálatok esetében a 60 napos ügyintézési határidő helyett 90 napos ügyintézési határidőt ír elő.

A törvényjavaslat kimondja, hogy a minőségellenőri megbízatások időtartama öt év. A javaslatban megjelölt időtartam összhangban van a Kamara más bizottságai által megbízott okleveles könyvvizsgálói képzés minősített oktatóinak, vizsgabizottsági elnökeinek és tagjainak a megbízatásával.

A törvényjavaslat rendelkezik a közfelügyeleti hatóság által lefolytatott minőségellenőrzés ügyintézési határidejének meghosszabbításáról, a lefolytatott eljárások bonyolultságára és összetettségére tekintettel.

* * *

Amennyiben érdeklődsz a számvitelt és az adózást érintő változások iránt, akkor a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében idén is számítunk részvételedre a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén. A hagyományos, kétnapos továbbképzésre itt jelentkezhetsz! >>> Jelentkezem

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!