Értékpapírok, részesedések – II. rész – Biróné Zeller Judit

A részvényjuttatási programok számviteli elszámolása

Értékpapírok, részesedések - II. rész - Biróné Zeller Judit

Értékpapírok témájú cikksorozatom második részében a részvényjuttatási programok számviteli elszámolásával foglalkozom.

A program célja

A munkavállalók, de különösen a vezető tisztségviselők részvényalapú kifizetéseken alapuló javadalmazása gyakori módja egy gazdálkodó kulcsemberei ösztönzésének.

A programot a korlátolt felelősségű társaságok is alkalmazhatják, mert a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az üzletrész is értékpapírnak minősül, így elszámolása megegyezik a részvényjuttatások elszámolásával.

Ha a juttatás a munkavállalók számára történik, akkor annak több célja lehet:

  1. Munkavállalók motiválása a teljesítmény növelésére.
  2. A munkavállalók olyan jutalmazása, amit nem pénzben kell kifizetni, ami így kedvező a vállalkozás cash-flow-jára és az adózása is kedvezőbb lehet, mint a bérként történő kifizetés.
  3. Jól képzett munkaerő alkalmazása új felvétel és a munkaerő megtartása által. Azok a vállalkozások, amelyek ilyen programokat indítanak, vonzóak lehetnek a munkavállalók számára, mert tőkeerősnek látszanak. A programok általában hosszú távúak, ami segíti a munkaerő megtartását.

A publikusan elérhető információk alapján Magyarországon több tőzsdei cég is rendszeresen indít részvényjuttatási programot. (MOL Nyrt., OTP Nyrt., Rába Nyrt, Alteo Nyrt.)

Annak érdekében, hogy a részvényjuttatás végrehajtható legyen a juttatóknak vagy új részvényeket kell kibocsátaniuk, vagy pedig saját részvényt kell visszavásárolniuk.

Részvényjuttatás vagy részvényopció?

Fontos különbséget tenni a részvényjuttatás és a részvényopció között.

Részvényjuttatás esetében a munkáltató átruházza az értékpapír feletti tulajdonjogot.

Ha a munkáltató részvényopciót ad, akkor az egy olyan jog, amelynek szerzésekor a munkavállaló még nem szerzi meg a részvény tulajdonjogát, annak megszerzése csak az opció lehívásakor történik meg. A munkáltatók az opció lehívását általában meghatározott teljesítmény eléréséhez vagy munkaviszonyban eltöltött időtartamhoz köthetik. A munkavállalói részvényopciókkal nem lehet kereskedni, annak nincs opciós díja (hiszen nem is minősül opciós ügyletnek), ellentételezése a munkában eltöltött időtartamnak és az elvárt mutatók teljesítésének.

Munkavállalói részvényjuttatások elszámolása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint

A munkavállalói részvények jogi kereteit a Polgári Törvénykönyv határozza meg. Dolgozói részvény a teljes, illetve részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók számára ingyenesen, vagy a részvény névértékénél alacsonyabb áron bocsátható ki.

A dolgozói részvények számviteli törvény szerinti elszámolását az előző cikkünkben ismertettük. Röviden összefoglalva: a program hatását a beszámolóban lényegében akkor kell megjeleníteni, amikor a program feltételei teljesültek és a cégbíróság bejegyezte az ehhez kapcsolódó tőkeváltozást.

A tőkeinstrumentumban teljesítendő munkavállalói részvényjuttatások elszámolása az IFRS-ek szerint

A részvényalapú kifizetések IFRS-ek szerinti elszámolását az IFRS 2 standard szabályozza. A standard alkalmazása nem egyszerű. A részvényalapú kifizetések teljesítése általában hosszú időszakot ölel fel, amely alatt a megállapodás tartalma a gazdasági környezet változásai, vagy belső okok miatt is változhat. Egy részvényalapú megállapodás feltételeinek első ránézésre jelentéktelennek tűnő módosítása más számviteli elszámoláshoz és eredményhez vezethet.

A részvényjuttatási programok általában egy megszolgálási időszakot és teljesítmény célokat írnak elő. A teljesítménycélok lehetnek piaci feltételek (például részvény árfolyama), vagy nem piaci feltételek (például meghatározott árbevétel elérése).

A munkavállalói részvényjuttatási programokat a nyújtás időpontjában megállapított, átadásra kerülő tőkeinstrumentum valós értékén kell értékelni és a megszolgálás időtartama alatt kell elszámolni ráfordításként.

A nyújtás időpontja

A nyújtás időpontja az az időpont, amikor a gazdálkodó és a munkavállaló megkötik az erre vonatkozó megállapodást. Ha azt egy felsőbb szervnek (igazgatóság, részvényesek) kell jóváhagynia, akkor a nyújtás időpontja az az időpont, amikor ez ő jóváhagyásuk megtörtént.

A programban a munkavállalók szolgáltatást nyújtanak, azaz a nyújtó a tőkeinstrumentum ellenértékét a megszolgálás időszaka alatt kapja meg, tehát az időszak alatt kell elszámolni a teljesítmény ellenértékeként (ami a nyújtott tőkeinstrumentum valós értéke a nyújtás időpontjában) a saját tőke egy speciális elemével szemben, ami a részvényalapú kifizetés tartaléka. A munkavállalói részvényjuttatások esetén a gazdálkodónak ezért az ígért tőkeinstrumentumoknak a nyújtás időpontjában megállapított valós értékén kell számszerűsíteni a megszolgált teljesítmény értékét, mivel jellemzően nem lehet megbízhatóan mérni a munkavállalói szolgáltatások valós értékét.

A tranzakció értéke

Az IFRS 2 előírja, hogy a részvény alapú kifizetési tranzakciót valós értéken kell értékelni mind a tőzsdén jegyzett, mind a nem jegyzett gazdálkodók esetében. A tőkeinstrumentum valós értékének piaci árakon kell alapulnia, ha az rendelkezésre áll. Piaci árak hiányában a valós érték becslése értékelési technikával történik, megállapítva azt, hogy e tőkeinstrumentumok ára mekkora lett volna az értékelés időpontjában egy jól tájékozott felek közötti, szokásos piaci feltételeknek megfelelő ügyletben. Az IFRS 2 megengedi a belső érték használatát azokban az esetekben, amikor a tőkeinstrumentumok valós értéke nem mérhető megbízhatóan.

Az időszak alatt minden fordulónapon meg kell becsülni, hogy hány részvény válik megszolgálttá, azaz hányan dolgoznak még a periódus végén és teljesítik a feltételeket, és abból mennyi jut az adott időszakra.

Példa 1.

FÉLIX Zrt. 20X1. január 1-jén részvény alapú kifizetési programot indított 500 fő dolgozója részére. A program keretében minden dolgozó 250 darab 1 eFt-os névértékű részvényt kap, amelynek feltétele, hogy 4 éven keresztül folyamatosan a vállalkozás alkalmazásában álljanak. A meghirdetéskor a 4 év alatt távozók arányát 9 %-ra becsülték. A nyújtás időpontja óta 2 év telt el.

20X1-ben összesen 7 fő távozott a vállalkozástól, és az összesen távozók arányát 10 % -ra módosították.

20X2-ban 12 munkavállaló távozott, és a hátralévő időszakban még további 21 főre becsülték azok számát, akik nem lesznek jogosultak a juttatásra.

A részvények valós értéke az időszak során:

• 20X1. január 1. 1 600 Ft/db
• 20X1. december 31.  1 800 Ft/db
• 20X2. december 31.  2 000 Ft/db

A program meghirdetésekor nem kell könyvelni semmit, mert még semmi nem teljesült a megszolgálás feltételéből, azaz az időszakból.

Tőkében teljesítendő részvény alapú kifizetés: meghirdetéskori valós értéken kell értékelni a teljes időszak alatt a Saját tőkében (Részvényalapú juttatás tartaléka). A valós érték változását a számításban nem kell lekövetni, az a futamidő alatt fix marad.

A példa szerinti esetben 2 év adatai ismertek, így annak alapján a következő tételek merülnek fel:

20X1. dec. 31.:

  • (500 fő – 500 fő * 10 %) * 250 db * 1 600 Ft/db * 1/4 év = 45 MFt
  • T Személyi jellegű ráfordítás – K Részvény alapú juttatás tartaléka 45 MFt

20X2. dec. 31.:

  • (500 fő – 7 fő – 12 fő – 21 fő) * 250 db * 1 600 Ft/db * 2/4 év = 92 MFt,
  • a változás 92 – 45 = 47 MFt
  • T Személyi jellegű ráfordítás – K Részvény alapú juttatás tartaléka 47 MFt

A futamidő végén, ha a feltételek teljesültek az IFRS 2 tartalékot meg kell szüntetni a saját tőke megfelelő elemével szemben.

T Részvény alapú juttatás tartaléka • K Jegyzett tőke (névértéken)
• K Tőketartalék (különbözet összegében)

Ha az opciót a munkavállalók megszolgálták, de nem hívják le, akkor a Részvény alapú juttatás tartaléka összegét ráfordításként kell elszámolni.

A tőkeinstrumentumban teljesítendő részvényalapú kifizetések ráfordítása az IFRS-ek szerint tehát a megszolgálási időszak alatt kerül elszámolásra. A megszolgálási időszak az az időszak, amely alatt a szolgáltatási feltételnek teljesülnie kell.

Ha a feltételek között nincs szolgáltatási feltétel, akkor nem azonosítható a megszolgálási időszak sem. Ez azt jelenti, hogy a ráfordításokat azonnal el kell számolni. Nemkívánatos eredményeket okozhat tehát az, ha a megállapodások a szolgáltatási feltételeket nem kifejezetten tartalmazzák.

Példa 2.

A Janus Kft. a társaság bevételeinek növelésére vonatkozó teljesítményfeltételeket ír elő az értékesítési igazgatóval kötött megállapodásában, amely szerint, ha a társaság árbevétele a következő 2 évben legalább 20%-kal nő, akkor az igazgató 100.000 db részvényt kap, és további 100.000 db részvényt kap akkor, ha az árbevétel a két év alatt 40%-kal, vagy annál nagyobb mértékben nő.

A juttatás feltételei nem írják elő azt, hogy az igazgatónak a Janus Kft. alkalmazásában kell maradnia ahhoz, hogy megszerezze a részvényeket. A példa szerinti esetben egy meghatározott időszakot ugyan tartalmaz a megállapodás, de a megszolgálási feltétel (például 2 éves szolgálati időszak előírása) hiánya miatt a példa szerinti időszak nem tekinthető megszolgálási időszaknak. Ezért a teljesítés feltételét a juttatás időpontjában valós értéken kell értékelni, a valós érték meghatározásakor figyelembe véve a nem teljesülés felmerülésének valószínűségét, ami bizonytalanságot tartalmaz. Az így meghatározott összeget azonnal ráfordításként kell elszámolni.

Amennyiben a példa meghatározott szolgálati időszakhoz is kötné a juttatást, akkor a ráfordítást szét kellene teríteni a megszolgálási időszakra.

***

5percAdó konferenciaajánló

Ismerd meg a munkavállalói értékpapír programok előnyeit és feltételeit, a kapcsolódó SZJA- és SZOCHO fizetési kötelezettség tudnivalóit és az értékpapírból származó jövedelmek adózását! A PENTA UNIÓ Zrt. 2024. június 17-i, Értékpapírok számvitele és adózása (SZJA) című konferenciáján Biróné Zeller Judit és Horváthné Szabó Beáta gyakorlati példákon keresztül segíti a téma elsajátítását.

***

A cikksorozat első részét, amely részletesen ismerteti a befektetési jegy és a dolgozói részvény számviteli elszámolását, ide kattintva tudod elolvasni.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM