Kapcsoltsági viszonyok – ráadás

Kapcsolt felek az IFRS-ek szerint

Csatlakozva Mátyás Csaba 5percAdó szakértő 3 részes cikksorozatához, melyben a kapcsoltsági viszonyok különböző jogszabályok szerinti értelmezését mutatta be – elsőként a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkv. tv.) szerinti kapcsoltság fogalmát, második részében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) szerinti kapcsoltsági szabályokat, a harmadik részében pedig a számvitelről szóló 2000. C törvény (Szt.) szerinti fogalom-meghatározást ismertette -, jelen cikkünkben a kapcsolt felek fogalmát az IFRS-ek szerinti értelmezésben foglaljuk össze.

Az IAS 24 Kapcsolt felekre vonatkozó közzététel c. standard tartalmazza a kapcsolt vállalkozásoknak minősülő gazdálkodók fogalom-meghatározását, és rendelkezik a kiegészítő megjegyzésekben történő, kapcsolódó közzétételekről is. Ez utóbbinak azért van fontossága, mert a kapcsolt felek között létrejött ügyletek jelentősen befolyásolhatják egy-egy vállalkozás eredményességét, és az erről szóló információk közzététele fontos lehet a piaci szereplők számára. A standard hatóköre mind az egyedi, mind pedig a konszolidált pénzügyi kimutatásokra kiterjed.

A kapcsolt felek számviteli fogalma az IFRS-ek szerint sokkal bővebb tartalmú, mint az Szt. szerint, hatókörében inkább a Tao. törvény rendelkezéseihez közelít, de megítélése komplex feladat, mert több tényező mérlegelést is igényli. Az IFRS-ek általános elve szerint e kérdés megítélésben sem a jogi forma, hanem a tartalom a döntő szempont.

A standard alapján kapcsolt fél olyan magánszemély vagy gazdálkodó, amely kapcsolt viszonyban áll a pénzügyi kimutatásait készítő gazdálkodóval (a standard ez utóbbira „beszámolót készítő gazdálkodó”-ként hivatkozik).

Egy magánszemély vagy közeli hozzátartozója kapcsolt viszonyban áll a beszámolót készítő gazdálkodóval, ha a magánszemély:

 • ellenőrzést vagy közös ellenőrzést gyakorol, vagy jelentős befolyással rendelkezik a beszámolót készítő gazdálkodó felett; vagy
 • kulcspozícióban lévő vezető a beszámolót készítő gazdálkodónál, vagy annak egy anyavállalatánál.

Ebben a definícióban három olyan új fogalmat látunk, amelyet más standardok határoznak meg.

Ellenőrzés: jog a befektetést élvező cégnél a pozitív eredményből hozamra, illetve a negatív hozam viselése, és döntés a működés irányítására és a hozamok befolyásolására. (IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások c. standard.)

Közös ellenőrzés: két vagy több fél közös megállapodáson alapuló közös irányítása. (IFRS 11 Közös szerveződések c. standard)

Jelentős befolyás: hatalom egy befektetést élvező társaság pénzügyi és működési politikájával kapcsolatos döntésekben való részvételre, de nem ezen politikák ellenőrzése vagy közös ellenőrzése. (IAS 28 Társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban lévő befektetések c. standard)

Kulcspozícióban lévő vezető az a személy, aki – közvetlenül vagy közvetve – felhatalmazással és felelősséggel rendelkezik a gazdálkodó tevékenységének tervezése, irányítása és ellenőrzése tekintetében. Ilyen személy elsősorban az ügyvezető vagy vezérigazgató, de nem csak kizárólagosan az első számú vezetők lehetnek ilyen személyek.

Például a csoport szempontjából leányvállalatnak minősülő gazdálkodónál az értékesítési részleg vezetésének feladatát ellátó vezető – nem csak igazgatói pozícióban – valószínűleg kulcspozícióban lévő vezetőnek minősül. A kérdés egyértelmű eldöntéséhez azonban konkrétan ismerni kell azt, hogy milyen feladata, felelőssége van ennek a tevékenységnek az irányításában és az ellenőrzésében.

A magánszemély közeli hozzátartozói azok a családtagok, akik feltételezhetően befolyásolhatják az adott magánszemélyt, vagy akiket a magánszemély befolyásolhat a gazdálkodóval folytatott ügyleteikben. Ilyennek minősülnek például:

 • a magánszemély gyermekei és házastársa vagy élettársa;
 • a magánszemély házastársának vagy élettársának gyermekei; és
 • a magánszemély vagy az ő házastársa vagy élettársa által eltartottak.

Egy gazdálkodó kapcsolt viszonyban áll a beszámolót készítő gazdálkodóval, ha a következő feltételek közül bármelyik teljesül:

 • közvetlenül vagy közvetetten (anyavállalat, leányvállalat és társ- leányvállalat, azaz a csoportvállalatok) a beszámolót készítő gazdálkodót
 • azt ellenőrzik, vagy
 • ellenőrzése alatt állnak, vagy
 • azzal együtt közösen irányítják;
 • jelentős befolyással rendelkeznek a beszámolót készítő gazdálkodóban vagy annak társult vagy közös vezetésű vállalkozása.
 • A gazdálkodó, munkaviszony megszűnése utáni juttatási programot biztosít a beszámolót készítő gazdálkodó munkavállalói vagy a beszámolót készítő gazdálkodóval kapcsolt viszonyban álló gazdálkodó munkavállalói részére.
 • A gazdálkodó egy kapcsolt félnek minősülő magánszemély ellenőrzése vagy közös ellenőrzése, illetve jelentős befolyása alatt áll.
 • Egy ellenőrzést vagy közös ellenőrzést gyakorló magánszemély jelentős befolyással rendelkezik a gazdálkodó felett vagy a gazdálkodónak (vagy anyavállalatának) kulcspozícióban lévő vezetője.
 • A gazdálkodó vagy a csoportnak bármely tagja, illetve a gazdálkodónál kulcspozícióban lévő vezető kulcspozícióban lévő vezetői szolgáltatásokat nyújt a beszámolót készítő gazdálkodónak vagy az ő anyavállalatának.

Ezen értelmezést segítendő a standard példákat sorol fel azokra az esetekre, amikor két gazdálkodó nem minősül kapcsolt félnek:

 • két gazdálkodó közös igazgatója vagy közös, kulcspozícióban lévő vezetője miatt, vagy amiatt, mert az egyik gazdálkodó kulcspozícióban lévő vezetője jelentős befolyással rendelkezik a másik gazdálkodó felett,
 • egy közös vezetésű vállalkozás ellenőrzésében részt vevő két fél azért, mert közösen ellenőriznek egy adott közös vállalkozást,
 • a hitelezők,
 • a szakszervezetek,
 • a közüzemek,
 • az állam szervei, a gazdálkodóval folytatott szokásos ügyleteik által (még akkor sem, ha azok hatással lehetnek a gazdálkodó cselekvési szabadságára, vagy részt vehetnek a gazdálkodó döntéshozatali folyamatában), ha nem gyakorolnak ellenőrzést, közös ellenőrzést vagy jelentős befolyást a beszámolót készítő gazdálkodó felett,
 • a vevő, a szállító, a franchise-ba adó, a forgalmazó vagy az ügynök, amellyel a gazdálkodó egység akár jelentős mértékű üzleti tevékenységet folytat, az ily módon létrejövő gazdasági függés miatt.

Például, ha egy csoportvállalat ügyvezetője egy csoporton kívüli vállalatban is ellátja az ügyvezetői feladatokat, a két vállalkozás nem minősül kapcsolt félnek, mert a közös ügyvezetővel történő irányítás nem keletkeztet kapcsoltsági viszonyt.

Azonban az anyavállalat szempontjából egy csoporthoz tartozó leányvállalatok – még akkor is, ha közöttük semmilyen tulajdonosi kapcsolat nincs – kapcsolt félnek minősülnek.

Nem minősül kapcsolt félnek egy vállalkozás számlavezető bankja, még akkor sem, ha kizárólagosan vezeti bankszámláit és jelentős összegű hitelt nyújt a gazdálkodó számára.

A standard előírja, hogy a kapcsolt felekkel kapcsolatban milyen információkat kell közzé tenni. Ezek egyike a kulcspozícióban lévő vezetők számára juttatott kompenzációk összege. A standard definiálja, hogy ebben a tekintetben mit kell kompenzációnak tekinteni. Mivel ez személyekhez kötődő, érzékeny kérdés, az ehhez kapcsolódó közzétételek előírásainak értelmezése további kérdéseket vethet fel…

* * *

Amennyiben a munkád során már elköteleződtél az IFRS-ek mellett vagy éppen küszöbön van az áttérés a nemzetközi szabályok alkalmazására, akkor kérdezz bátran, és gondolkodjunk együtt az IFRS Szakemberek Klubjában! Legyél Te is Klubtag! Jelentkezz! >>> IFRS Szakemberek Klubja

Nehogy lemaradj! Írd be folyamatosan bővülő konferenciáink dátumait a naptáradba és élj speciális kedvezményeinkkel! >> KEDVEZMÉNYES KONFERENCIANAPTÁR 2017

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!