Az IFRS-ek aktuális és várható változásai – Biróné Zeller Judit

Az EU által elfogadott, illetve a folyamatban lévő IFRS standardok módosításáról

IFRS

Közeledik a december 31-i fordulónapra vonatkozó, IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatások éves zárása, illetve a pénzügyi kimutatások összeállítása is. Ebben a cikkben összefoglaljuk a 2023-ban kötelezően alkalmazandó és a következő években várhatóan hatályba lépő IFRS standardokat, ami azért lehet hasznos, mert az IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatások kiegészítő megjegyzéseiben kötelező közzétenni, hogy melyek

a) voltak az IFRS standardok tárgyév első napjától kötelezően alkalmazandó standardok módosuló szabályai, illetve mi volt az új vagy módosult standardok bevezetésének hatása a pénzügyi kimutatásokra,
b) az IASB által kibocsátott és az EU által befogadott és még be nem fogadott, de még nem hatályos új és módosított standardok és értelmezések és azok várható hatásai a pénzügyi kimutatásokra.

2023-ban kötelezően alkalmazandó standardok vagy módosítások, melyeket az EU már befogadott

1.Kötelező alkalmazás hatálybalépése: 2023.01.01

IFRS 17 Biztosítási szerződések standard

A standard a biztosítási szerződésből eredő kötelezettségek értékelését szabályozza. Nem alanyokra hatályos, hanem minden olyan gazdálkodóra vonatkozik, amely ilyen szerződés kötelezettje, azaz ebből adódóan előírásai nem biztos, hogy csak biztosítókra érvényesek. 

Az IFRS 17 hatálytalanítja az IFRS 4 Biztosítási szerződések standardot és a kapcsolódó értelmezéseket.

A standard korábbi alkalmazása megengedett volt, ha az IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek és az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard alkalmazása is megtörtént.

A számviteli politika közzététele – IAS 1 standard és az IFRS Practice Statement2 módosításai

A módosítás előírja, hogy a kiegészítő megjegyzésekben a lényeges, nem pedig a jelentős számviteli politikát kell közzétenni. Ehhez iránymutatásokat és példákat is kidolgoztak, amelyek elmagyarázzák és bemutatják a „lényegesség megítélése számviteli politika közzétételére” vonatkozó előírását.

A számviteli becslések meghatározása – IAS 8 standard módosításai

A számviteli becslések változásának meghatározása helyébe a számviteli becslések definíciója lépett. Az új definíció szerint a számviteli becslések „a pénzügyi kimutatásokban szereplő olyan pénzösszegek, amelyek értékelési bizonytalanságnak vannak kitéve”. Számviteli becsléseket kell alkalmazni, ha a pénzügyi kimutatásokban szereplő tételek mérése bizonytalan. A módosítás azt is tisztázza, hogy a számviteli becslés új információkból vagy új fejleményekből eredő változása nem minősül hibajavításnak. 

A számviteli becslésekhez használt inputban vagy mérési technikában bekövetkezett változás hatásai a számviteli becslések változásainak minősülnek. 

A számviteli becslés változása a tárgyidőszak vagy mind a tárgyidőszak és a követő időszakok nyereségét vagy veszteségét érintheti.

Egy ügyletből származó eszközökhöz és kötelezettségekhez kapcsolódó halasztott adó – IAS 12 standard módosítása

A fő változás: a kezdeti megjelenítésre vonatkozó mentesség nem vonatkozik azokra az ügyletekre, amelyekben azonos összegű levonható és adóköteles átmeneti különbözet keletkezik a kezdeti megjelenítéskor.

2. Kötelező alkalmazás hatálybalépése: 2023.05.23.

Nemzetközi adóreform – Második pillér mintaszabályok – IAS 12 standard módosításai

A módosítás lehetővé tette, hogy a gazdálkodó ne jelenítsen meg és ne tegyen közzé információkat az OECD második pillérbe tartozó jövedelemadókhoz kapcsolódó halasztott adókról. 

A módosítások azonnal alkalmazandó mentességet vezetnek be a második pillér szerinti globális minimum adó halasztott adójának elszámolása alól, valamint új adatszolgáltatási követelményeket vezetnek be, amelyek 2023. december 31-től alkalmazandók, ezt megelőző időszakokban nem előírás erről semmilyen közzététel, kivéve azt, hogy a gazdálkodó alkalmazta-e a kivételt.

Jövőbeni standardmódosítások* (korábbi alkalmazás megengedett)

1.A kötelező alkalmazás hatálybalépésének tervezett időpontja: 2024.01.01.

A kötelezettségek rövid vagy hosszú lejáratú besorolása- IAS 1 standard módosítása

A módosítás egyértelművé tette, hogy a kötelezettségek rövid vagy hosszú lejáratúként való besorolását a beszámolási időszak végén fennálló jog alapján kell megítélni úgy, hogy azt kell mérlegelni, hogy fennáll-e az a jog, hogy a teljesítést legalább 12 hónappal elhalasztja. 

Tisztázza, hogy csak a beszámolási időszak végén fennálló jogok befolyásolhatják a kötelezettség besorolását, de nem befolyásolják az arra vonatkozó várakozások, hogy a gazdálkodó él-e a kötelezettség teljesítésének elhalasztására vonatkozó jogával.

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a kötelezettség kiegyenlítése pénz, tőkeinstrumentumok, egyéb eszközök vagy szolgáltatások átadását jelenti a másik félnek.

Lízing-kötelezettség visszlízing esetén –IFRS 16 standard módosítása

A módosítás szerint az eladó-lízingbevevőnek utólag úgy kell értékelnie a visszlízingből eredő kötelezettségeit, hogy nem jelenít meg használati joghoz kapcsolódó nyereséget vagy veszteséget. Ettől függetlenül a lízing részleges vagy teljes felmondásával kapcsolatos nyereséget vagy veszteséget továbbra is az eredményben kell elszámolni. A módosítás szemléltető példát is tartalmaz.

Az eladó-lízingbevevő a módosítást az IAS 8-nak megfelelően visszamenőlegesen alkalmazza az első alkalmazás időpontja után kötött visszlízingügyletekre, ami annak a beszámolási időszaknak a kezdete, amelyben a gazdálkodó először alkalmazta az IFRS 16 standardot

Szállítói finanszírozási megállapodások –IAS 7 és az IFRS 7 standardok módosítása

A módosítás előírja, hogy a gazdálkodó hogyan mutassa be a beszerzésekhez kapcsolódó fizetési kötelezettségeit, ha a számlák egy ellátási lánc finanszírozási (vagy fordított faktoring) megállapodás részei és meghatározza, hogy milyen információkat kell a gazdálkodónak a közzé tennie ezekről a megállapodásokról.

2. A következő standardok bevezetése és hatályba lépésének időpontja a helyi szabályozás hatálya alá tartozik.

IFRS S1 A fenntarthatósággal kapcsolatos pénzügyi információk közzétételének általános követelményei és az IFRS S2 Éghajlattal kapcsolatos közzétételek.

Az IFRS S1 útmutatást ad a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok és lehetőségek azonosításához, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos közzétételekhez. E cél elérése érdekében az IFRS S1 egy kétlépcsős folyamatot javasol az összes lényeges fenntarthatósággal kapcsolatos kockázat és lehetőség azonosítására és közzétételére, amelyek befolyásolják a gazdálkodó kilátásait.

Az IFRS S2 az IFRS S1 követelményeire épül, és az éghajlattal kapcsolatos közzétételekre összpontosít. Az IFRS S2 előírja, hogy a gazdálkodó egység azonosítsa és tegye közzé az éghajlattal kapcsolatos kockázatokat és lehetőségeket, amelyek rövid, közép- és hosszú távon befolyásolhatják a gazdálkodó kilátásait.

3. A kötelező alkalmazás hatálybalépésének tervezett időpontja: 2025.01.01.

Az átválthatóság hiánya – Az IAS 21 standard módosításai

Az IAS 21 Az árfolyamváltozások hatásai standard nem tartalmaz előírásokat arra az esetre, ha egy deviza esetében hivatalos spot árfolyam nem figyelhető meg. A standard kiegészült azokkal a követelményekkel, amelyek segítenek a gazdálkodónak eldönteni, hogy egy pénznem hogyan váltható át egy másik pénznemre, valamint olyan szempontokat határoz meg, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha nem létezik hivatalos devizaárfolyam az adott külföldi pénznemre. A módosítás ezzel kapcsolatban további közzétételeket is előír.

4. A következő standard hatálybalépése elhalasztva addig, amíg a kutatási projekt konklúzióra jut a tőkemódszerrel kapcsolatban

Eszközök eladása, illetve átadása a befektető és társult vagy közös vezetésű vállalkozása között – IFRS 10 és IAS 28 standardok módosításai

A módosítások orvosolják az IFRS 10 és az IAS 28 azon ellentmondást, amely a befektető és társult vagy közös vezetésű vállalkozása közötti eszközértékesítéssel vagy hozzájárulással kapcsolatban jelenleg fennáll. A módosítások szerint a teljes nyereséget vagy veszteséget akkor kell elszámolni, ha az ügylet üzleti tevékenységet érint (függetlenül attól, hogy leányvállalatban van-e elhelyezve vagy sem). Részleges nyereséget vagy veszteséget kell elszámolni, ha az ügylet olyan eszközöket érint, amelyek nem minősülnek üzleti tevékenységnek, még akkor is, ha ezek az eszközök egy leányvállalatnál vannak.

 *Az EFRAG 2023.08.23-án aktualizált, legutóbbi státusz reportja szerint az IAS 7 és IFRS 7, valamint az IAS 12 módosítás esetében az EU befogadás késedelemben van a hatálybalépés dátuma előtt.

***

Szerezd meg könyvelői kreditpontjaid a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében tantermi, élő online vagy e-learning videó keretében. A Penta 16 kreditpontos továbbképzéséhez 50% kedvezménnyel tekintheted meg az IFRS szakterületű e-learning videót! >> Könyvelői kreditpontos továbbképzések! 

Érdekel az IFRS-ek világa, de még nem rendelkezel végzettséggel? A jövőre hatósági képzéssé alakuló IFRS képzés várhatóan utolsó csoportja indul 2023. november 11-én, 100% távoktatásban. Ne maradj le! >> Jelentkezem az IFRS mérlegképes könyvelő képzésre!  

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM