Ácsné Molnár Judit

adószakértő, okleveles könyvvizsgáló

Judit a Pénzügyi Számviteli Főiskola Pénzügyi-Számviteli Karán szerzett okleveles üzemgazdász diplomát. Adószakértő valamint okleveles könyvvizsgáló, közel harminc év adóhatósági tapasztalattal rendelkezik. Nevéhez számos szakmai publikáció és kiadvány fűződik, az Adóegyetem rendszeres előadója, szakterülete a társasági adó és az egyéb adók.

A szakértő bejegyzései

Ki lehet korai fázisú vállalkozás?

Megjelent a várva várt kormányrendelet, amely nélkül a korai fázisú (startup) vállalkozásokba befektető adózók a számukra biztosított, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 2017-től hatályos rendelkezései körében megjelent kedvezménnyel nem élhettek volna. A „korai fázisú” státusz kritériumait ugyanis, valamint a Tao. tv. által előírtakon felül teljesítendő további feltételeket […]

Műemléki ingatlanok kedvezménye a társasági adóban

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] már a 2016. adóévre vonatkozóan is, továbbá – a 2016. évi LXVI. törvénnyel, illetve a 2016. évi CXXV. törvénnyel módosított szabályok szerint – 2017.01.01-jei hatállyal kibővített tartalommal és szélesebb adózói körben biztosítja a műemléki ingatlanokhoz kapcsolódó költségekkel az adózás előtti eredmény csökkentését. […]

A pénztár mentesített értéke és kapcsolódó korrekciós tételei a kiva alanyoknál

A 2016. november 25-én kihirdetett, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény érinti a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [Katv.] által – a kisvállalati adózás szabályai körében – 2017-től bevezetett új terminológia, a pénztár mentesített értékének meghatározását, amelyhez mérten a pénztár […]

A szakértő kérdés-válaszai

Kapcsolt vállalkozás

Kedves Válaszadó! Kapcsolt-e az alábbi két társaság. Van egy „A” Kft, tulajdonos a férj, feleség 50-50%-ban. Van egy „B”, az a másik társaság, az is Kft. tulajdonosa az A Kft. tulajdonosainak két gyermeke 50-50%-ban. Köszönettel!

TAO kedvezményezett átalakulás – pénzeszköz szerzés

Tisztelt Szakértő! A TAO 4. § 23/A pontjában definiált kedvezményezett átalakulás a) pontjában szerepel, hogy akkor kedvezményezett az átalakulás, ha a jogügylet révén a jogelőd tagja, részvényese az átalakulás egyesülés, szétválás keretében a jogutódban részesedést és legfeljebb a megszerzett részesedés együttes névére 10 %-nak megfelelő pénzeszközt szerez. Kérdésem: Ez a pénzeszköz szerzés magánszemélyre vagy a […]

Műemlékvédelem alatt álló épület felújítására fordított összeg

Tisztelt Szakértő! 2017. január 1-től lehetőség lesz a műemlékvédelem alatt álló épület felújítására fordított összeg kétszeresével csökkenteni az adózás előtti nyereség összegét. A felújításra fordított összeg ezen felül költségként elszámolásra kerül. A felújításhoz kapcsolt fél, hitelintézet, gyakorlatilag bárki nyújthat pénzügyi forrást. A kedvezményezett, ha nem tudja a kedvezményt igénybe venni, igazolást állíthat ki a pénzügyi […]