H. Nagy Dániel

SENIOR ADÓMENEDZSER, ADÓ- ÉS JOGI SZOLGÁLTATÁSOK

H. Nagy Dániel 2002-ben doktorált a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2008-ban jogi szakvizsgát, majd öt évvel később mérlegképes könyvelői képesítést szerzett. 2002-ben szakjogászként helyezkedett el az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál, ahol ez év őszéig osztályvezetőként dolgozott.

A hazai adórendszer mellett kiválóan ismeri az adóhatóság működését és sokéves rutint szerzett a cégeket terhelő közterhekkel kapcsolatos jogszabályok, valamint a társasági adó, illetve a reklámadó területén is. Az említett adónemek mellett elsősorban a bankadóval, a pénzügyi tranzakciós illetékkel, a kisvállalati adónemekkel, az innovációs járulékkal és a vagyonszerzési illetékekkel foglalkozott. A jogszabályértelmezésen túl számottevő gyakorlati tapasztalatra tett szert az adóellenőrzési és végrehajtási eljárások vizsgálata kapcsán.

Az elmúlt 8 év során különböző szakmai kiadványokban több mint 600, adózást érintő gyakorlati kérdés megválaszolásában vett részt. Szerzőként és szerkesztőként is aktívan közreműködött az Adójogszabályok magyarázatokkal c. sorozat kiadványaiban.

Mazars 1991 augusztusában nyitotta meg magyarországi irodáját, azzal a céllal, hogy segítse francia ügyfelei letelepedését Kelet-Közép-Európában, de azóta ügyfélköre jelentősen kibővült angolszász, német, olasz, holland és belga cégcsoportok helyi leányvállalataival, valamint hazai középvállalkozásokkal. Jelenleg a Mazars az 5. legnagyobb könyvvizsgáló cég Magyarországon, amely több mint 110 szakemberrel áll ügyfelei rendelkezésére a magyar mellett angol, francia és német nyelven. A Mazars széles körű szolgáltatást nyújt könyvvizsgálat, átalakulásokkal kapcsolatos könyvvizsgálat, adó- és jogi valamint üzleti tanácsadás, számviteli szolgáltatások és bérszámfejtés terén, mind tőzsdén jegyzett, nemzetközi nagyvállalatok hazai leányvállalatai, mind kis- és középvállalkozások számára. Kiemelt jelentőségű a transzferárazási szolgáltatás, hiszen a Mazars nemzetközi cégcsoport transzferárazásért felelős tudásközpontja a Mazars budapesti irodája. A Mazars Kft. a Borsy Ügyvédi Irodával együttműködve, amely iroda tagja a Marcalliance nemzetközi jogi hálózatának, komplex jogi szolgáltatások területén is támogatja ügyfeleit.

A szakértő bejegyzései

Határidők az adóhatósági határozatoknál

Január 1-jével új adóeljárási szabályok léptek hatályba, melyek részben érintették a határozathozatalra nyitva álló törvényi határidőket is. Ráadásul az adóhatóság rá lesz kényszerítve, hogy valóban tekintettel legyen ezekre, ugyanis a határidők túllépése esetén nem róhat ki adóbírságot a cégekre. A Kúria tavalyi döntésének köszönhetőn a legsúlyosabb adószankció alkalmazására csak a törvényi határidő letelte előtt van […]

Lejárt a papír alapú kérelmek kora?

A 2018-as esztendő olyan gyökeres fordulatot hozhat a közigazgatási ügyek elektronikus intézésében – ezáltal az adóügyek területén is -, ami kihat minden magyar gazdasági társaság életére. Az e-ügyintézési törvény (Eüsztv.) értelmében ugyanis 2018. január 1. napjától az elektronikus ügyintézés nem csupán lehetőség az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára, hanem általános érvényű, minden eljárási mozzanatra kiterjedő […]

Az adóvégrehajtás megújult szabályai 2018. január 1-jétől

Adóeljárási szabályok reformjának részeként 2018. január 1-jével új korszak kezdődött az adóvégrehajtások területén is. Hatályba lépett ugyanis az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, azaz a fenti időponttól nem az adózás rendjéről szóló jogszabály, hanem külön adóvégrehajtási kódex szabályozza ezen eljárásokat. Mennyiben szélesebb az új törvény hatálya? Az egyik legfontosabb változás, […]