A számviteli törvény 2018. január 1-jétől hatályos módosításai

Fókuszban a számviteli szolgáltatók

A Parlament 2017. november 14-én elfogadta az ún. „őszi adócsomag”-ot (T/17998/2017. számú törvényjavaslat), amelynek címe: „az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról”. Ez a jogszabályi előterjesztés elsősorban adózással összefüggő módosításokat tartalmaz, de pontosítja a számviteli törvényt és egy nagyon fontos szabály 2018. január 1-jei hatállyal érinti a bankok könyvvizsgálóit is.

A számvitelről szóló évi 2000. évi C. törvény módosuló rendelkezései

Származékos ügyletekkel kapcsolatos módosítások

Nem pénzügyi eszközök eladásával teljesülő származékos ügyletek esetében az ügylet záráskori valós értékével az elszámolt nettó árbevételt módosítani kell (veszteség esetén növelni, nyereség esetén csökkenteni) a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival, illetve a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel szemben. Az ügylet zárásakor tehát nettó árbevételként kell elszámolni a vevőnek számlázott összeget, amelyet módosít a nem pénzügyi eszköz eladásával teljesülő származékos ügyletek esetében az ügylet a zárás napján érvényes piaci árának és a kötési árának a különbözete. Így a származékos ügylettel megvalósuló, nem pénzügyi eszközök értékesítésének árbevételét piaci áron kell kimutatni. Ezen elszámolás eredményeként a pénzügyi műveletek eredménye az egyes években a származékos ügyletek piaci árának és kötési árának különbözetét mutatja. Mindez összhangban van a számviteli törvény előző évi módosításával (lásd: Sztv. 47. § (11) bek.), amely beszerzéshez kapcsolódó cash-flow fedezeti ügyletek esetén – amennyiben azok eszközök vagy jövőben keletkező kötelezettségek fedezeteként szolgálnak –  előrja, hogy a fedezeti ügylet zárásakor realizált eredmény hatékony részét az eszköz vagy kötelezettség bekerülésekor, azok értékét módosító tételként kell elszámolni.

Könyvviteli szolgáltatókra vonatkozó rendelkezések módosítása

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017 évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján a felügyeletet ellátó szerv kezdeményezheti a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásából történő törlést a Pmt. rendelkezéseinek megsértése, illetve az abban meghatározott kötelezettség nem megfelelő teljesítése esetén. A számviteli törvény módosítása követi a Pmt. jogszabályát a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély visszavonásának és a nyilvántartásból való törlésnek az esetére vonatkozóan. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásából történő törlés esetével összefüggésben szükséges biztosítani az ismételt engedélykiadás és nyilvántartásba vétel lehetőségét. Ennek szabályozására is kitér a számviteli törvény módosítása. Továbbá a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvénnyel összhangban törlésre került a számviteli törvényből az ismételt engedélykiadás és nyilvántartásba vétel lehetőségének időbeli korlátozása.

IFRS-ek egyedi beszámolási célú alkalmazása hatókörének módosítása

A Diákhitel Központ Zrt. működésének átstrukturálása miatt az IFRS-ek kötelező alkalmazása bevezetésének egy évvel (2018. évről 2019. évre) történő elhalasztása.  Ezzel összefüggésben a Magyar Export- Import Bank Zrt. esetében az IFRS-ek alkalmazásának egy évvel történő elhalasztása a cégcsoporton belüli egységes alkalmazás érdekében szintén indokolttá vált.

A könyvviteli szolgáltatókra és az IFRS-ek hatókörének módosítására vonatkozó szakaszok a a kihirdetést követő napon, a származékos ügyletek elszámolására vonatkozó szakasz pedig 2018. január 1-től lép hatályba.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi 2007. évi LXXV. törvény módosítása

Bankok könyvvizsgálóira és könyvvizsgáló cégeire vonatkozó szabályok módosulása a könyvvizsgálatról szóló törvényben

Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény 2018. január 1-jei hatállyal többlet követelményeket határozott meg a bankoknál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó pénzügyi intézményi minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek részére. A törvény szerint 2018. január 1-től pénzügyi intézményi minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló banknál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenységet csak banknál korábban megszerzett gyakorlat (számviteli, ellenőrzési gyakorlat, vagy könyvvizsgálat) alapján végezhet. Pénzügyi intézményi minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló cég esetében a feltétel a könyvvizsgáló cég legalább egy kamarai tag könyvvizsgáló tagja vagy munkavállalója esetében kell, hogy teljesüljön.

Ezt a rendelkezést módosítja jelen szabályozás úgy, hogy a banknál végzett számviteli, ellenőrzési gyakorlat és a banknál végzett jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában való közreműködés mellett lehetővé teszi, hogy a már korábban banknál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó könyvvizsgáló is megfeleljen ezeknek a feltételeknek.

* * *

Értesülj első kézből a 2018. évi jogszabályváltozásokból, és tedd fel kérdéseid az előadóknak! Biztosítsd be helyed még ma! >> Adóegyetem 2018

10 konferencia teljes körű, adótanácsadók által szerkesztett szakmai anyaga, kérdés-válaszai és egy kiválasztott helyszínen történő részvétel – ezt csak az Adóegyetem biztosítja Neked!

Az Adóegyetem 2018 helyszínei és időpontjai:

Debrecen – december 4.- december 5.
Miskolc – december 4.- december 5.
Győr – december 7.- december 8.
Budapest II. – december 11.- december 12.
Szolnok – december 11.- december 12.
Budapest III. – 2018. január 9.- január 10.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!