dr. Kovács Attila

ügyvéd, okl. adószakértő
A szakértő bejegyzései

2023. évtől új tételes adóalap szerinti adózási mód

Választásra jogosult kisvállalkozó A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) – 2023. január 1-jétől hatályos – 39/A. §-án alapuló tételes iparűzési adóalap szerinti adózási (más néven egyszerűsített adóalap-megállapítási) mód mind a naptári évvel azonos üzleti éves, mind a naptári évtől eltérő üzleti éves kisvállalkozó választhatja.  A Htv. alkalmazásában kisvállalkozónak azon vállalkozó tekintendő, akinek/amelynek […]

Támpontok az iparűzési adó 2022. adóévre való bevallásához

I. Az adóévi adó, az előlegfizetési időszak adóelőlege Kiindulópont A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 35. § (1) bekezdése szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység. A Htv. 37. § (1) bekezdése alapján a vállalkozó [52. § 26. pont] azon önkormányzat illetékességi területén végez iparűzési tevékenységet, ahol székhellyel [52. § […]

Iparűzési adóbeli teendők a régi kata-alanyiság alatt, azt követően az egyéni vállalkozói tevékenység, illetve a nem magánszemély végelszámolással való megszűnése esetén

Kiindulópont A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 35. § (2) bekezdése szerint az iparűzési adó alanya a vállalkozó. A Htv. alkalmazásában vállalkozó (témánkat illetően) az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó, a jogi személy, ideértve a végelszámolás alatt állót is, az egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha végelszámolás alatt áll. Az […]