Számviteli változások a 2017. évi tavaszi adócsomagban

Mutatjuk a várható pontosításokat!

A Kormány május 2-án nyújtotta be az Országgyűlés elé a  T/15428. számú törvényjavaslatot („tavaszi adócsomag”), amely az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szól és tartalmaz a számviteli törvény módosítására vonatkozó rendelkezéseket is. Az alábbiakban az e törvényhez kapcsolódó várható változásokat ismertetjük a benyújtott törvényjavaslat alapján.

A számviteli törvény előterjesztett módosításai nem tartalmaznak jelentős változásokat, a törvényjavaslatban szereplő rendelkezései inkább pontosító jellegűek.

Adóhatóság által módosított határozatok hatásainak könyvelése

Ha a jogerős adóhatósági határozatok ellen a vállalkozó felügyeleti intézkedést, bírósági felülvizsgálatot kér, és ennek eredményeként az adóhatóság a határozatát módosítja vagy hatályon kívül helyezi, és az a mérlegkészítés időpontjáig ismertté válik, akkor a változás hatásait nem a korábbi üzleti évek módosításaként, hanem a tárgyévi tételként kell elszámolni. Ha a jogerős határozat módosítása, hatályon kívül helyezése az aktuális üzleti évet (tárgyév) érinti, akkor az eredeti elszámolást kell módosítani.

Fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó halasztott bevétel

A fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetendő összegét az egyéb ráfordítások között kell elszámolni és a visszafizetendő összeg elszámolásával egyidejűleg a kapcsolódó halasztott bevételt is fel kell oldani.

Származékos leszállítási ügylet értékelése

A származékos leszállítási ügylet keretében beszerzett eszközöket a bekerülés (beszerzés) napjával valós értékre kell átértékelni abban az esetben is, ha a vállalkozó egyébként a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza. E kiegészítést a származékos leszállítási ügyletekre vonatkozó eredmény-elszámolási szabályok indokolják.

Takarékszövetkezetek és a takarékszövetkezeti integrációban résztvevő egyéb hitelintézetek kötelező áttérésének időpontja az IFRS-ek alkalmazására

A hatályos törvényi rendelkezés szerint a szövetkezeti hitelintézetek és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjában részt vevő egyéb hitelintézetek számára 2018. január 1-jétől kötelező az IFRS-ek alkalmazása egyedi beszámolási célra.

Ugyanez az előírás vonatkozik a bankszektor egészére azzal, hogy az önkéntes alkalmazás már 2017. évtől megengedett. A törvényalkotó eredeti elképzelései szerint a bankszektor egészéhez képest a takarékszövetkezeti szektor számára, egy év késleltetéssel rendelte el az IFRS-ek kötelező alkalmazását. Ennek figyelembevételével ezen szektor számára 2019. évre halasztódik az IFRS-ek kötelező alkalmazása azzal, hogy az önkéntes alkalmazás már 2018. évben is megengedett.

Könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó rendelkezések pontosítása

A könyvvizsgálati standardok és a számviteli törvény független könyvvizsgálói jelentésére vonatkozó rendelkezései összhangjának biztosítása érdekében a törvény szövegének pontosítása történt azzal, hogy a könyvvizsgálónak nem az üzleti jelentésben közzétett „lényegesnek tekinthető hibás közlés”-ről, hanem „lényeges hibás állítás” tudomásra jutásáról kell nyilatkoznia.

A törvénymódosítás 2018. január 1-jétől lép hatályba, kivéve a takarékszövetkezeti szektorra vonatkozó IFRS kötelező átállás időpontjára vonatkozó rendelkezést, amely a kihirdetést követő napon válik hatályossá.

*  *  *

Az 5percAdó ajánlata számvitel témakörben:

Amennyiben érdeklődsz a számviteli változások iránt, akkor a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében idén is számítunk részvételedre a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén. A hagyományos, kétnapos továbbképzésre itt jelentkezhetsz! >>> Jelentkezem

Ha munkád során már elköteleződtél az IFRS-ek mellett vagy éppen küszöbön az áttérés a nemzetközi szabályok alkalmazására, akkor kérdezz bátran és gondolkodjunk együtt az IFRS Szakemberek Klubjában! Legyél Te is Klubtag! Jelentkezz! >> IFRS Szakemberek Klubja

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!