Falcsik István

vám-, jövedéki és termékdíj tanácsadás, üzletágvezető

Falcsik István az RSM Hungary Vám-, jövedéki és termékdíj tanácsadás üzletág vezetője.

Több mint 20 éves tapasztalatának felét a közigazgatásban, felét az üzleti szférában szerezte. 2012 és 2016 között a Deloitte speciális indirekt adókkal (vám, jövedék, környezetvédelmi termékdíj, energia adó, NETA) foglalkozó csoport munkáját irányította. Jelentős tapasztalattal rendelkezik a vám és jövedéki adók területéhez tartozó tanácsadásokban, vám és jövedéki utóellenőrzések kezelésében, hatósági egyeztetésekben.

Éveken keresztül a vám-és pénzügyőrség különböző területein dolgozott, majd a pénzügyi és gazdasági bűncselekmények nyomozását végző Vámnyomozó Hivatalt irányította. Meghatározó tagja a vám- és jövedéki szolgáltatásokat nyújtó szakmai szervezeteknek, szakmai konferenciák előadója.

Ügyvédként jogi képviseletet lát el több meghatározó jelentőségű, adót és vámot érintő közigazgatási peres eljárásban. Adó és vámtanácsadói tevékenységén túl büntetőjogi tapasztalatokkal rendelkező ügyvédként gyakorlattal rendelkezik a gazdasági büntetőjogban és az ahhoz kapcsolódó vezetői felelősséggel összefüggő tanácsadásban és jogi képviseletben.

Falcsik István rendszeresen publikál a szakterületét érintő témákban.

A szakértő bejegyzései

Jelentős változás előtt a vámtörvény!

2018. január 1-jétől gyökeresen megváltoznak a gazdálkodók életét meghatározó eljárásjogi normák. Változik az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.), új jogszabályként megalkotásra kerül az Adóigazgatási rendtartás (Air.), továbbá megszűnik a Közigazgatási eljárási törvény (Ket.), valamint a közigazgatási határozatok bírsági felülvizsgálatát a Pp.-től elkülönült közigazgatási perrendtartás váltja fel. A felsorolás önmagában is figyelemre méltó, de a változtatások […]

Újabb módosítások előtt a jövedéki szabályozás?

Az új jövedéki törvény (Jöt.) még életbelépése előtt módosításra került, de úgy tűnik, hogy a gazdálkodóktól érkező észrevételek, valamint az általános eljárásjogi háttér változása elkerülhetetlenné teszi az ismételt módosításokat. Már az új törvény megalkotásakor is kettő olyan terület volt, amelynek a jogalkotó által alkalmazott szabályozási formája kérdéseket vetett fel. Az egyik ilyen terület a jövedéki […]

AEO és a jövő vámeljárása

Az Uniós Vámkódex rendelkezéseiből egyértelműen látható, hogy a jövő vámeljárásaiban a hangsúly a gazdálkodók és a hatóságok közötti bizalmon alapuló kapcsolatra helyeződik. Az Európai Unió hosszú távú célja a vámeljárások teljes elektronizálása, amelynek alapvető feltétele a vámeljárásban közreműködő gazdálkodó megbízhatósága. Az a társaság, amely Engedélyezett Gazdálkodói (AEO) engedéllyel rendelkezik, a hatóság feltétlen bizalmát élvezve kiemelkedő […]