Sallai Csilla Dr.

okleveles könyvvizsgáló, adószakértő

Dr. Sallai Csilla okleveles könyvvizsgáló és adószakértő vagyok. Már több mint 10 éve vagyok a Könyvelőiroda-Vezetők Klubjának elnöke. Könyvelőirodámnak (Stallum) és a Klubnak köszönhetően a gyakorlatban is látom, tapasztalom a könyvelők mindennapi kihívásait. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvelői tagozatának elnökeként igyekszem mindent elkövetni, hogy személyesen is képviseljem könyvelő társaim érdekeit.

A szakértő bejegyzései

A könyvelő szerepe a pénzmosás elleni küzdelemben

„Én csak egy kis könyvelőcég vagyok, engem nem találhatnak meg a pénzmosó cégek…” gondolhatja bárki a számviteli szakmában. A tapasztalatok azonban éppen nem ezt mutatják. A bűnözők számára az „ideális” könyvelési szolgáltató az, aki nem látja át a gazdasági eseményeket, nincs tisztában a bűnelkövetésből származó pénzek kifehérítésének technikáival, hiszen az ő tudatlan segítségükkel kisebb a […]

Saját tőke a cégjogi szabályok tükrében

A polgári jog nem jegyzett tőkéről beszél, hanem eltérő fogalmakat használ a különböző jogi személyeknél. A jegyzett tőke fogalmát nem elég számviteli értelemben megközelíteni, annak cégjogi vetületét is ismerniük kell a számviteli szakembereknek ahhoz, hogy helyesen alkalmazzák a számviteli szabályokat, a könyvelésben megfelelő helyre, a jogszabály által előírt időben és valós tartalommal történjen meg a […]

Titkok a könyvelőirodában

Az új Ptk. (2013 évi V. törvény) a személyiségi jogok között nevesíti a magántitokhoz való jog védelmét, amely kiterjed különösen a levéltitok, a hivatásbeli titok és az üzleti titok oltalmára. [2:46. §] Az új Ptk jól körülhatárolja az üzleti titok fogalmát. Üzleti titoknak kell tekint minden, a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó nem közismert vagy az érintett […]

A szakértő kérdés-válaszai

Pénzmosás

Tisztelt Szakértő! Árukereskedőnek is el kell készítenie a pénzmosási szabályzatát, ha tevékenysége során két és fél millió forintot elérő, vagy meghaladó összegű készpénz fizetés történik? Várom válaszukat!