Az IFRS 16 Lízing standard módosítása

A koronavírus járvány miatt módosuló bérleti szerződések kezelésére vonatkozóan

lízing

A koronavírus-járvány (COVID-19) terjedésének megelőzése érdekében több korlátozó intézkedést vezettek be, amelyek érintik az ingatlanok bérlését is. A járványhelyzetben általánossá vált a távmunka, az üzletek korlátozott ideig tartanak nyitva, és emiatt, valamint az átalakult fogyasztói szokások miatt is, forgalmuk jelentősen csökkent. Ebben gazdaságilag átalakult környezetben a bérlők és bérbeadók is keresték a helyzet mindkét fél számára optimális megoldását annak érdekében, hogy veszteségeiket minimalizálják. Ennek megnyilvánulása a lízingfeltételek könnyítése, amelynek megjelenési formái: lízingdíj csökkentése, lízingdíjak fizetésének halasztása, esetleg elengedése részben vagy egészben, a hátralévő futamidő hosszabbítása stb. (a továbbiakban együtt: a lízing könnyítések).

Az Európai Unió (EU) hivatalos lapjában 2020. október 9-én jelent meg az Európai Bizottság 2020/1434 számú rendelete az IFRS 16 Lízing standard (Standard) módosításáról, amely Covid-19 miatt módosuló bérleti szerződések számviteli kezelésére vonatkozóan ad útmutatást.

A lízingbevevők szempontjából a járványhelyzet miatti szerződésmódosítások lehet, hogy kimerítik a Standard által definiált „lízingmódosítás” fogalmát, amelyek elszámolása összetett.

A Standard definíciója szerint lízingmódosítás történik akkor, ha úgy változik a lízing hatóköre vagy ellenértéke, hogy az eredetileg nem volt része az eredeti lízingfeltételeknek (például egy vagy több mögöttes eszköz használati jogának hozzáadása vagy megszüntetése, vagy a szerződéses lízingfutamidő meghosszabbítása vagy rövidítése).

Általános szabály szerint lízingmódosítás esetén a lízingbevevőnek a lízingkötelezettséget a felülvizsgált lízingdíjak felülvizsgált diszkontrátával újra kell értékelnie. A lízingkötelezettség újraértékelésének összegét a használatijog-eszköz módosításaként kell elszámolni. Ha a használatijog-eszköz könyv szerinti értéke nullára csökken és a lízingkötelezettség értékelésében további csökkenés következik be, a lízingbevevőnek a fennmaradó ismételten meghatározott összeget az eredményben kell elszámolnia.

Ezen általános szabályoktól eltérően a Standardmódosítás a COVID-19-hez kapcsolódó szerződésmódosítások esetében opcionális könnyítést biztosít a lízingbevevők számára azzal, hogy mentességet ad a bérlőknek annak értékelése alól, hogy a COVID-19-hez kapcsolódó lízing könnyítés szerződésmódosításnak minősül-e? A mentességgel élő lízingbevevőnek ugyanolyan módon kell elszámolnia a lízingkönnyítésekből eredő módosítások hatását, mint ha az nem felelne meg a Standard szerződésmódosításnak minősülő követelményeinek. Ez a lehetőség kizárólag azokra a lízingkönnyítésekre alkalmazható, amelyeket a Covid-19 járvány közvetlen következményeként nyújtanak, és megfelel a következő feltételeknek is:

a) a lízingfizetések módosítása miatt a lízing felülvizsgált ellenértéke lényegében megegyezik a módosítást közvetlenül megelőző lízingfizetéssel, vagy kevesebb annál;

b) a lízingfizetések csökkentése csak az eredetileg 2021. június 30-án vagy azt megelőzően esedékes fizetéseket érinti (például egy bérleti díjfizetési könnyítés akkor felel meg ennek a feltételnek, ha az a 2021. június 30-án vagy azt megelőzően fizetendő lízingfizetések csökkentését, és az azt követően fizetendő lízingfizetések emelkedését eredményezi); és

c) a lízing egyéb feltételei nem változnak lényegesen.

A lízingkönnyítések miatti szerződésmódosításokat egyedileg kell megvizsgálni abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a Standardban definiált kivételnek.

A lízingbevevő számára a Standard a Covid-19 miatti szerződésmódosításokkal kapcsolatban a kiegészítő megjegyzésekben plusz közzétételeket vár el a következők szerint:

a) annak kijelentése, hogy ezt a megoldást alkalmazza-e a feltételeknek megfelelő valamennyi lízing könnyítésre,

b) ha azt nem minden, a feltételeknek egyébként megfelelő lízing könnyítésre alkalmazza, akkor be kell mutatnia azon szerződésekre vonatkozó információkat, amelyek esetében más megoldást alkalmaz, és

c) részleteznie kell a beszámolási időszakra vonatkozóan az eredményben megjelenített összeget, hogy tükrözze azokat a lízing könnyítésekből eredő módosításokat, amelyekre a lízingbevevő a könnyítést, mint gyakorlati megoldást alkalmazza.

A lízingbevevőnek visszamenőlegesen kell alkalmaznia a Covid-19 miatt kapott lízing könnyítések hatásait az eredménytartalék nyitóegyenlegének helyesbítéseként (vagy a saját tőke más megfelelő komponenseként) megjelenítve, azon éves beszámolási időszak kezdetén, amelyben a lízingbevevő először alkalmazza ezt a módosítást. A visszamenőleges alkalmazás miatt azonban

a) nem kell bemutatnia a módosítás összegét a tárgyidőszakra, valamint minden bemutatott korábbi időszakára és a pénzügyi kimutatások minden egyes érintett sorára vonatkozóan; továbbá

b) nem kell újraszámítania az egy részvényre jutó eredmény alap és hígított értékét, ha az IAS 33 Egy részvényre jutó eredmény standard vonatkozik a gazdálkodó egységre.

A lízingbevevőnek ezt a módosítást a 2020. június 1-jén vagy azt követően kezdődő éves beszámolási időszakokra kell alkalmaznia, de a korábbi alkalmazás is megengedett volt, beleértve a 2020. május 28-án közzétételre még nem engedélyezett pénzügyi kimutatásokat is.

* * *

Folyamatosan bővül a Penta konferencianaptára. Tekintsd meg a listát, jelentkezz még ma >> Tavaszi konferencianaptár

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!