Munkácsi Márta

okleveles könyvvizsgáló, okleveles adószakértő

Első diplomámat ösztöndíjasként a Lvovi Műszaki Egyetem (LOLPI, Ukrajna) elektronikus számítógépek szakán szereztem, melynek elvégzését követően a Diósgyőri Gépgyár programozójaként, illetve a miskolci Építésgazdasági és Szervezési Intézet (ÉGSZI) számítógép üzemeltető mérnökeként tevékenykedtem. Másoddiplomám a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem mérnök-közgazdász szakán szereztem meg 1985-ben. Ezt követően az ÉGSZI által alapított 35 fős JGMK egyszemélyi vezetője lettem. Ez a feladat ösztönzött arra, hogy megszerezzem a mérlegképes könyvelői, majd, 1996-ban az okleveles könyvvizsgálói képesítést.

Úgy éreztem, hogy a könyvvizsgálói ismereteken túl mélyebb ismeretekre kellene szert tennem az adózás terén is, ezért 2004-ben a Penta Unió szervezésében elsőként megindított képzésben, nemzetközi adózási szakon okleveles adószakértői képesítést szereztem. Ezt követően megszereztem ugyanezt a képesítést az adóellenőrzés, áfa, valamint a jövedelemadók terén is. A számvitelben bekövetkezett változások okán 2014-ben részt vettem az IFRS továbbképzésben.

Könyvvizsgálói, adószakértői munkám mellett felnőttképzés keretében rendszeresen oktatom a szakmai tárgyakat, kirendelésem esetén több mint tíz éve vizsgaelnöki teendőket is ellátok.

Munkám, illetve a Magyar Könyvvizsgáló Kamarai tagságom mellett 1996 óta tagja vagyok a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének, illetve 10 éves alakulása óta – több éve FB elnöki minőségben – a MOKLASZ-nak (Magyar Okleveles Adószakértői Egyesület). Az MKVK Minőségellenőrzési Bizottságának tagjaként évek óta tevékenykedem a könyvvizsgálói munka minőségének biztosítása érdekében.

A szakértő bejegyzései

Gazdasági társaságok megszüntetésének lehetőségei, számviteli szabályai – Munkácsi Márta

Előzmények A 2023-as évben is folytatódott a cégek számának csökkenése: nemcsak a vállalkozás alapítása iránti kedv mérséklődött, de rekordot döntött a törölt cégek száma is (közel 38 ezer). A megszűnési eljárások fele sikeres végelszámolás eredménye, míg a másik felén osztoznak – közel egyenlő arányban – a felszámolások és a kényszertörlések. A néhány évvel ezelőtt bevezetett […]

Egyéni vállalkozás folytatásának lehetőségei a számviteli törvény alanyaként – Munkácsi Márta

Jogtörténeti háttér Már a 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Evec tv.) tartalmazta azt a lehetőséget, hogy 2010. január 1-től az egyéni vállalkozó egyéni céget alapíthasson, gyakorlatilag cégként működhessen, élve a cégek nyilvánosságára vonatkozó szabályozás előnyeivel.  Egyéni cég (ec.) alapítása kezdetben lehetséges volt korlátolt és korlátlan felelősségvállalással is, de a […]

Végső megoldás: az egyszerűsített végelszámolás

Az új KATA törvény alanyai 2022. szeptember 1-től kizárólag főfoglalkozású egyéni vállalkozók lehetnek. Ez lépéskényszert jelent a – legkésőbb 2022. augusztus 31-vel – KATA alanyként megszűnő társas vállalkozások (betéti társaság, közkereseti társaság, ügyvédi iroda) és az egyéni cég számára is. Amennyiben a tulajdonosok ugyanabban a társasági formában folytatni kívánják a tevékenységüket – kalkulálva az egyes […]

A szakértő kérdés-válaszai

Jegyzett tőke emelés társasági szerződés módosítás

Tisztelt Szakértő! Egyszemélyes Kft. jegyzett tőkéje 500 000 Ft volt. 2015-ben társasági szerződés módosítás történt. Új tag lépett be 90% részesedéssel és a régi tagnak csak 10% részesedése lett a Kft.-ben. Kérdésem: Kinek kell a törzstőkét felemelni? A társasági szerződésben az áll, hogy a régi tagnak 300 000 Ft része van, az új tagnak 2 […]

Határozatban megállapított adóhiány számviteli elszámolása

Segítséget szeretnék kérni egy NAV határozatban megállapított adóhiány számviteli elszámolásában. Hogyan kell könyvelnem a határozat alapján a megállapított kifizetői SZJA-t, illetve az EHO-t, ha természetbeni juttatáshoz – reprezentációhoz – kapcsolódó megállításokról van szó? Ráfordításként 86-osba kell könyvelni (így társasági adóalap növelő tétel), vagy költségként? Ha költségként könyvelendő, az növeli a társasági adót a Tao tv. […]

Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM