A fordulónap utáni események bemutatása az IFRS-ek szerint készített, 2021. éves beszámolókban

Orosz-ukrán háború és az IFRS beszámolók összefüggései, az ún. módosító és nem módosító események hatásának bemutatása

ifrs

Az IFRS-ek rendszerében ismeretlen a mérlegkészítés időpontjának fogalma. Az eszközök és források értékelése – a magyar számviteli szabályoktól eltérően, – mindig a fordulónapi értékviszonyok alapján történik. Ennek előnye, hogy az azonos fordulónapra vonatkozó beszámolók adatai összehasonlíthatóak. 

A magyar számviteli előírások szerint a mérleg több tételét is a mérlegkészítés időpontjában ismert értékek, információk alapján kell értékelni. A mérlegkészítés időpontját minden vállalkozás maga határozhatja meg a számviteli politikájában, ebből következően az azonos fordulónapú beszámolókban a tételek nem biztos, hogy azonos információk alapján értékeltek, ha mérlegkészítésük időpontja eltér.

A 2021. éves, IFRS-ek szerint készített beszámolók összeállításához kapcsolódó egyik kiemelt téma a „Beszámolási időszak végét követő események” hatásának figyelembevétele.

A vonatkozó IAS 10 Beszámolási időszak utáni események standard alapján a gazdálkodó egységeknek gondosan értékelniük kell a beszámoló fordulónapja után, de a pénzügyi kimutatások közzétételre történő engedélyezése előtt elérhető információk hatását az éves beszámolókra. Ennek során el kell különíteni a módosító és nem módosító eseményeket. Ez különösen nehéz egy olyan gazdasági környezetben, amely rendkívül ingadozó, és ahol naponta jelentős politikai és gazdasági események történnek.

Amennyiben a beszámolási időszak utáni nem módosító események lényegesek, és azok közzétételének elmulasztása befolyásolhatná a pénzügyi kimutatások felhasználóinak az adott pénzügyi kimutatások alapján meghozott gazdasági döntéseit, akkor megfelelő közzétételek szükségesek. 

Mindebből következően, ha az IFRS beszámoló fordulónapja 2022. február 24-e, azaz a konfliktushelyzet kirobbanásának megkezdése napjánál korábbi időpont, akkor az IAS 10 standard alapján abban a beszámolóban a háború kirobbanásának ténye nem módosító esemény, azaz a mérlegtételek értékelését nem befolyásolja. Azonban a közzétételekben be kell mutatni a következő beszámolási időszakra vonatkozó hatásokat, hiszen a háború időtartama és alakulása, a következő jelentési időszakokra vonatkozóan hatással bírnak az eszközök és kötelezettségek értékelésére a jövőbeli pénzügyi kimutatásokban. 

Az ukrajnai politikai és gazdasági válság végső megoldásának hatásai nehezen megjósolhatóak, de jelenleg az egyértelműen látható, hogy mindezeknek jelentős befolyása lehet a térség gazdaságára és a vállalkozások üzletmenetére 

Néhány példa a 2022. február 24-e (azaz praktikusan 2022. február 28-a) előtti fordulónapú beszámolók kiegészítő megjegyzéseiben közzéteendő információkra:

a) orosz-ukrán konfliktus következményeként elhatározott nemzetközi szankciók és egyéb lehetséges korlátozások hatásai az ellátási láncra és az üzleti tevékenységekre, ha lehet, akkor akár több szcenárióban is bemutatva,

b) a fordulónapon az oroszországi és ukrajnai székhelyű vállalatokban fennálló azon részesedések bemutatása, melyekre a politikai konfliktusból adódóan kitettség áll fenn,

c) azon eszközök könyv szerinti értéke, amelyeket a következő üzleti évben értékvesztési tesztnek kell alávetni a háborús helyzet miatt vagy különösen azért, mert Ukrajnában vannak,

d) árstop hatása, illetve az árstop megszűnésének hatása,

e) felvásárlások a fordulónap után, 

f) saját részvényekre vonatkozó opciók kihirdetése,

g) jelentős eszközvásárlások, eszközök értékesítésre tartottnak minősítése,

h) termelőüzem megsemmisülése a beszámolási időszak után,

i) törzsrészrény és potenciális törzsrészvény ügyletek,

j) átváltási árfolyamokban bekövetkező, a szokásostól eltérően nagymértékű változások,

k) per indítása olyan események következtében, amelyek a beszámolási időszak után merültek fel,

l) az adókulcsok vagy az adótörvények jogszabályba foglalt vagy bejelentett változásai.

Természetesen előfordulhatnak olyan események is, amelyek a 2022. február 24-e előtt záruló üzleti évet számszerűen, értékelési szempontból és nem csak szövegesen a kiegészítő megjegyzésekben érintik. Ilyen például:


a) Mérlegfordulónap után született bírósági határozat, amely megerősíti azt, hogy a vállalkozásnak már a mérlegfordulónapon is fennállt az ebből eredő kötelezettsége.

b) Egy évek óta húzódó bírósági eljárás a beszámolási időszak után zárul le úgy, hogy kedvező eredményt hoz a vállalkozás számára. Ha céltartalékot korábban már kimutatott a peres ügy kockázata miatt, akkor annak összegét most módosítani kell.

c) Módosítani kell a kimutatott készletértéket, ha a fordulónapot követő eladási ár bizonyítékot szolgáltat az időszak utolsó napján fennálló realizálható értékről, amely miatt szükségessé válhat a készlet értékvesztésének elszámolása.

d) Vevő értékvesztése akkor, ha a fordulónap után értesült a vállalkozás a vevő fizetőképtelenségéről, de nagyon valószínű, hogy a vevő rossz likviditási helyzete már a fordulónapon is fennállt, csak a vállalkozásnak nem volt tudomása róla (feltéve, hogy a vevő fizetésképtelenségét nem valamilyen váratlan általa nem befolyásolható esemény okozta).

e) Csalások vagy hibák feltárása és kijavítása.

f) Olyan információ felmerülése, amely arra mutat rá, hogy egy adott eszköz a mérlegfordulónapon már értékvesztett volt. Például egy vevő fizetésképtelensége felszámolás miatt, amely a fordulónap után vált ismertté, hiszen valószínűleg a vevő nem megfelelő likviditási helyzete, már a fordulónap előtt is fennállt, csak a fordulónap után tették azt közzé.

g) Fizetendő bónusz, jutalom összegének meghatározása és bemutatása, amely szerint a vállalkozásnak a fizetési kötelezettsége már a fordulónapon fennállt, mert a célkitűzéseket a javadalmazási programban résztvevő már teljesítette.

A módosító eseményt az különbözteti meg a nem módosító eseménytől, hogy az eseményhez kapcsolódóan volt-e már eszköz kimutatva vagy fennállt-e már a vállalkozásnak a kötelezettsége a mérlegfordulónapon, még akkor is, ha ez a kötelezettség esetleg még nem szerepelt a mérlegben.

* * *

Amennyiben érdekel az IFRS-ek világa, jelentkezz a PENTA UNIÓ Zrt. IFRS mérlegképes könyvelő képzésére. Bemeneti feltételek, és a távoktatásos képzés részleteit itt találod: IFRS mérlegképes könyvelő

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM