Szörényi Marianna - Bejegyzés

A szakértő bejegyzései

Vezető tisztségviselő jogviszonya – 3. rész

Vezető tisztségviselő jogviszonya: A veszélyhelyzettel járó körülmények jelenleg sok vállalkozást ellehetetlenítenek. A könyvelőknek több a dolguk, mint valaha, ugyanakkor tartanak attól, hogy a bevételük kevesebb lesz, mint eddig. Felmerülhet a kérdés, hogy mi lesz akkor, ha az ügyfelek nem akarják, vagy nem tudják majd fizetni a könyvelési díjat!? A kérdés teljesen jogos és helytálló. Legyen […]

Koronavírus idején – tájékoztató munkáltatóknak és munkavállalóknak

A koronavírus terjedésével egyre több korlátozó intézkedésre lehet számítani. Most mindennél fontosabb a munkáltatók és munkavállalók közötti folyamatos tájékoztatás, az együttműködés és a mindenki számára előnyös megoldások kidolgozása. Az alábbi tájékoztató 3 részből áll, az első a munkaügyi vonatkozás, a második a vállalkozás gazdasági érdekeire a harmadik – néhány mondat erejéig – az emberi oldalra […]

Vezető tisztségviselő jogviszonya – 2. rész

A gazdasági társaság tagját, ügyvezetőjét érintő jogviszonyok helyes besorolása rendkívül fontos a könyvelők, adótanácsadók, bérszámfejtők munkája során. Az első részből megtudhattuk, miért nélkülözhetetlen a téma alapos ismerete, ebből a cikkből megismerhetjük a jogviszony-felülvizsgálat menetét, továbbá a lehetséges jogviszonyokat, amelyekben az ügyvezető elláthatja feladatait. Lehetséges jogviszonyok Első lépésként fontos tudni, hogy a vezető tisztségviselő a Polgári […]

Vezető tisztségviselő jogviszonya – 1. rész

A gazdasági társaság tagját, ügyvezetőjét érintő jogviszonyok helyes besorolása rendkívül fontos a könyvelők, bérszámfejtők, adótanácsadók munkája során. Magyarországon jelenleg hozzávetőlegesen 600 000 társas vállalkozást tartanak nyilván, melyeknek könyvviteli, bérügyi feladatait a felsorolt szakemberek látják el, illetve adnak tanácsot azok megfelelő működésével kapcsolatban. Ezek a feladatok nagy felelősséggel járnak, hiszen az ügyvezető helytelen jogviszony-besorolása mind anyagi, mind […]

Diákok foglalkoztatásának lehetőségei – 2. rész

A cikk előző részében a diákok munkaviszonyban, illetve annak atipikus formájában, egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül történő munkavégzés szabályait mutattam be. Ebben a részben a megbízási jogviszonyról, iskolaszövetkezeti tagként való foglalkoztatásról és a háztartási munkáról lesz szó. Megbízási jogviszony A tanulóval kötött megbízási szerződés esetben a szabályok ugyanazok, mint bármely megbízási jogviszony esetén. Összefoglalva: Munka törvénykönyve […]

Diákok foglalkoztatásának lehetőségei – 1. rész

Nyári szünet közeledtével minden évben felmerül a kérdés a diákok foglalkoztatásának lehetőségeiről. Azért is érdemes megfelelően tájékozódni ez ügyben, mert a 16. életévet betöltött tanuló számára az alábbi szabályok nem csak a nyári szünet idejére vonatkozhatnak, hanem az év folyamán is. Munkavállaló fő szabály szerint ugyanis az lehet, aki a 16. életévét betöltötte. Vizsgáljuk meg […]

Nem dolgozom, jogosult vagyok egészségügyi ellátásra?

Az a Magyarországon élő, belföldi személy, aki nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra más jogcímen sem jogosult – a kockázatközösség elve alapján – köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. Ebben a cikkben részletesen bemutatom az említett fogalmakon túl a kötelezettek körét, az adóhatóság felé történő bejelentkezés módját és a járulékfizetéssel igénybe vehető ellátások körét. Belföldi személy: a […]

Munka törvénykönyve változások 2019

Nem sok, de annál nagyobb port kavaró változásokat hoz 2019., a Munka törvénykönyvében. Alábbiakban bemutatom, illetve ahol szükségét érzem, értelmezem a többségünket érintő főbb pontokat. Rendkívüli munkaidő Nincs változás azzal kapcsolatban, hogy teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a munkáltató naptári évenként 250 óra rendkívüli munkaidőt rendelhet el. Ez a szám kifejezetten a két fél írásbeli […]

A munkáltató fegyelmezési eszközei

Munkaviszony fennállása alatt mind a munkáltató, mind a munkavállaló köteles alapvető kötelezettségeinek eleget tenni, előfordulhat azonban, hogy a dolgozó megszegi ezeket. Mikor szükséges a munkáltatónak fegyelmezési eszközhöz nyúlnia? A munkavállaló kötelezettségszegése esetén milyen elmarasztalási formákkal élhet a munkáltató? Ebben a cikkben a munkáltató lehetséges intézkedéseit mutatom be a legenyhébb formától az azonnali hatályú felmondásig. Elsőként […]

Családtag dolgozhat ingyen a vállalkozásban?

Ezt kérdést többször intézték hozzám az utóbbi időben. A válasz igen, dolgozhat, de csak bizonyos feltételekkel. Ebben a cikkben összefoglalom, hogy segítő családtag milyen formában vállalhat munkát, és miképp teheti ezt meg díjazás nélkül. 2012. január 1-el ugyan kikerült a 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) szabályai alól a segítő családtag fogalma, ugyanakkor a személyi jövedelemadóról […]

Érettségizett gyermek egészségügyi ellátása és családi adókedvezmény változása

Frissen érettségizett gyermekekkel kapcsolatban több szempontból fontos hónap a július. Családi pótlék és családi adókedvezmény ettől a hónaptól (véglegesen vagy átmenetileg) nem jár, továbbá felmerül a kérdés a jövőbeli egészségügyi ellátásra való jogosultsággal kapcsolatban is. Ebben a cikkben ezekre a kérdésekre szeretnék megnyugtató válaszokat adni. A családi adókedvezmény lényege, hogy – az első házasok kedvezményéhez […]

Munkaidőkeret a gyakorlatban – 2. rész

Cikksorozatunk előző részében a munkaidőkeret tartalmával, számításával és a munkaidő beosztásával foglalkoztunk részletesebben, gyakorlati példákkal alátámasztva azokat. Cikksorozatunk második részében a napi munkaidővel, munkaközi szünettel, a napi és heti pihenőidővel, valamint a belépés és kilépés kérdéseivel és a heti illetve havi bérkifizetéssel foglalkozunk részletesebben. Napi munkaidő Minimum 4 óra (kivéve, ha részmunkaidős a foglalkoztatott) maximum […]

Munkaidőkeret a gyakorlatban – 1. rész

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerint az általános munkarend szerinti munkavégzés hétfőtől péntekig tart. Egyre kevesebb vállalkozás foglalkoztatja munkavállalóit ilyen munkaidő-beosztásban, továbbá napi szinten sok kérdés merül fel a témával kapcsolatban, szeretném gyakorlati oldaláról bemutatni az általános munkarendtől eltérő, rugalmas munkavégzést lehetővé tevő munkaidőkeret alkalmazását. Egyszerűen megfogalmazva a munkaidőkeret a munkavállaló […]

Súlyos fogyatékosság adókedvezménye

A rémisztő megnevezés ellenére olyan betegségek esetén is járhat adókedvezmény, amik mellett viszonylag kis odafigyeléssel teljes életet élhetünk. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 40. § teszi lehetővé az összevont adóalap terhére a személyi kedvezmény érvényesítését. Súlyos fogyatékosság adókedvezménye, vagy más néven személyi kedvezmény annak jár, akinek a betegsége súlyos fogyatékosságnak […]

Betegszabadság, táppénz és munkáltatói egyharmad

Ha megbetegszünk, és emiatt nem tudjuk munkánkat ellátni, azért nem kell attól tartanunk, hogy ebben a kellemetlen időszakban jövedelem nélkül maradunk. A keresetveszteséget pótló juttatás évi első 15 munkanapja betegszabadság, amit a munkáltató fizet. Az ezt követő keresőképtelenség már a táppénz időszaka, ami a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 46. § -ban […]

Változó Szja bevallási szabályok

Az idei év változásai közül egy olyan témát szeretnék kiemelni, ami szinte minden nagykorú magánszemélyt érint: a személyi jövedelemadó bevallás szabályait. Az új rendelkezéseket a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (Szja tv.) találjuk. Egyik fontos újdonság, hogy megszűnik a munkáltatói adómegállapítás. Az Szja tv. 14. §- a 2018.01.01-től teljes egészében hatálytalan. Ennek következtében […]

Rehabilitációs hozzájárulás és kapcsolódó szabályok

A rehabilitációs hozzájárulás összege – a tavalyi törvénymódosítás értelmében – a minimálbér emelkedésével 2018-tól szintén változik. Számítása igen egyszerűnek tűnik, mégis több hibára hívta fel figyelmünket a NAV. Ebben a cikkben áttekintjük a pontos szabályokat adózási, és munkajogi szempontból egyaránt. Rehabilitációs hozzájárulás kapcsán először is tisztázzuk, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi […]

A munkavállaló kártérítési felelőssége – 2. rész

Cikksorozatunk első részében a munkavállaló kártérítési felelősségét részleteztük – főképp károkozás esetén -, illetve néhány általános rendelkezésre tértünk ki. Most nézzük meg, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti vétkesség nélküli felelősség három típusában – mint felelősség a leltárhiányért, megőrzési felelősség, pénztárosok pénz- és értékkezelők felelőssége – a munkavállaló miként köteles […]

Közeledik az év vége – de mi lesz a bent maradt szabikkal?

Az év vége közeledtével sűrűsödnek a tennivalóink. A vállalkozó ügyfeleink figyelmét is célszerű felhívni néhány teendőre az évváltással kapcsolatban. Ezek egyike a munkavállalók szabadságainak áttekintése. Ebben a cikkben az aktuális évben ki nem vett szabadság napjainak, törvény szerint megengedett következő évre való átvitelét elemzem ki. A Munka Törvénykönyve (továbbiakban Mt.) úgy rendelkezik, hogy a szabadságot […]

A munkavállaló kártérítési felelőssége – 1. rész

A munkavállaló kártérítési felelősségének kérdései felmerülhetnek valamennyi dolgozó életében, hisz mindenki munkája során bekövetkezhetnek különböző véletlen, figyelmetlenségből vagy felelőtlenségből okozott károk. Ebben a cikkben kifejezetten a munkáltató és munkavállaló relációjában vizsgáljuk, hogy károkozás esetén mikor vonható felelősségre a munkavállaló, milyen mértékig és hogyan lehet levonni béréből – ha le lehet – az okozott kár összegét. […]

A munkaviszony megszűnésének módjai – 2. rész

Ahogy azt már cikksorozatunk korábbi részében írtuk, bármilyen módon szűnik meg egy munkaviszony, az mindkét fél számára fájdalmas lehet. Mai írásunkban a felmondás indoklásával kapcsolatos tudnivalókat gyűjtöttük össze. A munkáltatói felmondás indoklása csak akkor jogszerű, ha megfelel a törvényben előírt követelményeknek, mint világos, valóságos és okszerű. De mit jelent ez pontosan? Mivel célja, hogy mindkét […]

A munkaviszony megszűnésének módjai – 1. rész

Bármilyen módon szűnik meg egy munkaviszony, az mindkét fél számára fájdalmas lehet. Munkavállalóként a biztonságérzet megingása nem csak lelkileg, de anyagilag is megterhelő. Munkáltatóként, ha elveszítünk egy jó munkaerőt, pótlása időt, energiát felemésztő folyamat, és a cég működésében is zavart kelthet. A munkaviszony megszüntetését a törvény igyekszik maximálisan körültekintően, és mindenre kiterjedően szabályozni, azonban a […]

Változás a munkabérből való letiltás adminisztrációjában

Az 1994. évi LIII. bírósági végrehajtásról szóló törvény (Vht.) új rendelkezései szerint 2017.június 17-től a belépő munkavállaló – amennyiben nem ad le tartozásigazolást – köteles nyilatkozatot tenni annak hiányáról. Ebben a cikkben megnézzük a kapcsolódó részletszabályokat. Régi rendelkezés, hogy amennyiben az adós nem fizeti meg határidőre tartozását, a végrehajtásra jogosult szerv közvetlenül – egyéb esetben végrehajtói […]

Igénybe vehető szocho kedvezmények

A minimálbér jelentős emelkedésével még fontosabb szempont lett a hatékony munkabér gazdálkodás. Mivel az óraszámok csökkentése nem minden esetben a legcélravezetőbb, fontosnak tartom, hogy a cégvezetők értesüljenek, és éljenek a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezményekkel, ehhez pedig fontos, hogy szakértőként is tisztában legyünk a kedvezményekkel kapcsolatos részletszabályokkal. A munkahelyvédelmi akcióterv által bevezetett kedvezmények 2014-ben […]

Bérpótlékokról érthetően

A bérpótlékokkal kapcsolatos előírások alkalmazása több esetben okoz problémát szakemberek számára is. Munkám során többször találkoztam a nem egyértelmű törvényi megfogalmazások, esetleges félreértelmezésének negatív következményeivel. Ebben a cikkben szeretnék megosztani néhány gyakorlati tapasztalatot és tisztázni néhány fontos kérdést. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 139-145. §-ig foglalkozik a pótlékok fogalmával, mértékével és […]

Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM