Érettségizett gyermek egészségügyi ellátása és családi adókedvezmény változása

Több szempontból fontos hónap a július…

érettségizett gyermek

Frissen érettségizett gyermekekkel kapcsolatban több szempontból fontos hónap a július. Családi pótlék és családi adókedvezmény ettől a hónaptól (véglegesen vagy átmenetileg) nem jár, továbbá felmerül a kérdés a jövőbeli egészségügyi ellátásra való jogosultsággal kapcsolatban is. Ebben a cikkben ezekre a kérdésekre szeretnék megnyugtató válaszokat adni.

A családi adókedvezmény lényege, hogy – az első házasok kedvezményéhez hasonlóan – a magánszemély az összevont adóalapját csökkentheti a családi adókedvezménnyel.

Családi adókedvezmény érvényesítésére az jogosult:

 • aki gyermeke után családi pótlékban részesül,
 • aki gyermeket vár, illetve a vele közös háztartásban élő házastársa a várandóság 91. napjától,
 • aki családi pótlékra saját jogán jogosult, és a
 • rokkantsági járadékban részesülő személy.

2018-ban a kedvezményezett eltartott után érvényesíthető családi adókedvezmény összege havonta, kedvezményezett eltartottanként:

 • 1 gyermek esetén 66.670 Ft (adóba átszámítva: 10.000 Ft),
 • 2 gyermek esetén 2018-ban 116.670 Ft (személyi jövedelemadóba (szja) átszámítva: 17.500 Ft), 2019-től várhatóan 133.330 Ft (szja-ba átszámítva 20.000 Ft) lesz
 • 3 vagy több gyermek esetén 220.000 Ft (szja-ba átszámítva: 33.000 Ft).

Érvényesítés módjai:

 • munkáltató felé leadott nyilatkozattal havonta, vagy
 • év végén egy összegben a személyi jövedelemadó bevallásban.

A családi kedvezmény fő szabály szerint addig jár a szülőnek, ameddig a gyermek által családi pótlékra jogosult. Mivel a tanév lejártát követően, tehát július 1-től nem jár családi pótlék az érettségizett gyermekek után, módosítani kell a gyermekek szüleinek a családi adókedvezményről munkáltatójuk felé esetlegesen adott nyilatkozatukat. Részükre az említett gyermekek után nem érvényesíthető az adókedvezmény.

Újraéled a kedvezmény, ha szeptembertől köznevelési intézményben (például szakközépiskola, szakiskola képzései) tanulnak tovább egészen addig, amíg családi pótlék is jár, ugyanazokkal a feltételekkel, vagyis annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét – sajátos nevelési igényű tanuló esetén – a 23. életévét betölti.

Ha az érettségiző felsőoktatásban folytatja tovább a tanulmányait, nem jár utána már sem családi pótlék, sem adókedvezmény. Viszont ha van a családban olyan kisebb gyermek, aki után még jogosult a szülő családi pótlékra, akkor az egyetemista, főiskolás beleszámít a gyermekszámba (kivéve, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, mert akkor egyáltalán nem lehet őt figyelembe venni).

A családi pótlék nem jár automatikusan, azt ismételten meg kell igényelni a gyermekre vonatkozóan, illetve abban az esetben is jelezni kell a kormányhivatal felé, ha a gyermek csak a létszámba számít bele. Fontos információ, hogy családi pótlék visszamenőleg 2 hónapra igényelhető.

A munkáltató felé leadott nyilatkozat különösen fontos, mert a jogalap nélkül érvényesített családi kedvezmény miatt a magánszemélynek az év végén adó befizetési különbözete lesz, továbbá 12 %-os különbözeti bírságra is számíthat.

Teendők a gyermek közoktatásban történő továbbtanulása esetén, lépésről-lépésre:

 • Júliusban munkáltató felé módosítani kell a nyilatkozatot (Eltartotti minőség „0”, mint kedvezménybe nem számítható),
 • szeptemberben ki kell töltetni az iskolával az igazolást a tanulói/hallgatójogviszony fennállásáról,
 • újra kell igényelni a családi pótlékot a kormányhivataltól augusztus 31-ig,
 • szintén szeptemberben újra kell (lehet) nyilatkozni a munkáltató felé attól függően, hogy „kedvezményezett eltartott”-nak (1) vagy „eltartott”-nak (2) minősül,
 • végül az év végén az adóbevallásban ne felejtsük el visszaigényelni a július-augusztus havi adókedvezményt amennyiben jogosultak vagyunk rá.

Amennyiben nem a havi érvényesítés mellett döntött a szülő, hanem csak év végén, az adóbevallásával egyidejűleg, egy összegben tart igényt a családi adókedvezmény összegére, abban az esetben ezzel kapcsolatban most semmi teendője nincs. Viszont a családi pótlékról ez esetben se felejtkezzünk el!

Érettségizett gyermek egészségügyi ellátása

Amennyiben a gyermek nem tanul tovább, és nem is helyezkedett el (nem biztosított), már nem lesz egészségügyi ellátásra jogosult. Sokszor felmerül a kérdés, hogy mikortól, hogy fizessék az egészségügyi szolgáltatási járulékot.

A gyermek ellátásra való jogosultsága a diákigazolvány lejárta utáni 45. nappal szűnik meg. A diákigazolvány érvényességének vége a tanév végét (június 30.) követő október 31., tehát ezt követő 46. naptól, december 16-tól kell az egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie, ha nem dolgozik (nem biztosított), és más jogcímen sem jogosult egészségügyi ellátásra.

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság lejártát annak megszűnését követő 15 napon belül, tehát december 30-ig, be kell jelenteni a NAV-hoz a 18T1011-es változás-bejelentő nyomtatványon. A nyomtatvány a NAV honlapjáról letölthető, és kitöltés után elektronikusan is benyújtható ügyfélkapun keresztül, de postai úton vagy személyesen az ügyfélszolgálaton is intézhető.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2018-ban 7.320 Ft/hó. (244 Ft/nap). A NAV Egészségbiztosítási Alap beszedési számlára (számlaszám: 10032000-06056229) kell átutalni az összeget, tárgyhót követő hó 12-ig. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a gyermek adóazonosító számát feltétlen fel kell tüntetni!

Ha a fiatal munkába áll, a munkáltatója bejelenti őt biztosítottként, ezért azt nem kell külön igazolni és nem kell az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség végét sem bejelenteni. Egyéb esetben a mentesülés érdekében be kell jelenteni a kötelezettség megszűnését, ellenkező esetben a NAV nyilvántartásában továbbra is kötelezettként szerepel, és az egészségügyi szolgáltatási járulék folyamatosan előírásra kerül.

Lehetőség van arra, hogy a magánszemély helyett más személy vagy szervezet fizesse az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Ehhez természetesen szükség van az ő hozzájárulására, és a NAV jóváhagyására. Teendő csupán annyi, hogy az említett 18T1011 adatlapon nyilatkozni kell a járulékfizetés átvállalásáról, annak kezdő-, és – ha tudjuk előre – befejező időpontjáról is.

Remélem, hogy a leírtak ismeretében mindenki pontosan tudja, mi a teendője, ha most érettségizett a gyermeke. Felhőtlenül örül a bizonyítványnak és – ha abban a szerencsés helyzetben van, hogy az ifjú még hajlandó együtt nyaralni a szülőkkel – közösen is élvezik a nyarat.

 * * *

Konferencianaptár 2018 – Nehogy lemaradj! Írd be soron következő konferenciáink dátumait naptáradba és élj speciális kedvezményeinkkel!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!