Diákok foglalkoztatásának lehetőségei – 1. rész

Vizsgáljuk meg a részletszabályokat

Nyári szünet közeledtével minden évben felmerül a kérdés a diákok foglalkoztatásának lehetőségeiről. Azért is érdemes megfelelően tájékozódni ez ügyben, mert a 16. életévet betöltött tanuló számára az alábbi szabályok nem csak a nyári szünet idejére vonatkozhatnak, hanem az év folyamán is. Munkavállaló fő szabály szerint ugyanis az lehet, aki a 16. életévét betöltötte. Vizsgáljuk meg a részletszabályokat.

Foglalkoztathatók a diákok többek közt:

 • munkaviszonyban, vagy egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül,
 • munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl. megbízási szerződéssel),
 • iskolaszövetkezeten keresztül,
 • háztartási alkalmazottként.

Munkaviszony

Munkát végezhet:

 • a 16. életévét betöltött, de 18 év alatti tanuló szülői beleegyezéssel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), fiatal munkavállalóra vonatkozó szabályozásai szerint,
 • 15. életévét betöltött tanuló szülői beleegyezéssel, kizárólag az iskolai szünet időtartama alatt,
 • 16 év alatti tanuló a tanév folyamán is dolgozhat a gyámhatóság engedélyével, de kizárólag a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében.

A szülői beleegyezés azt jelenti, hogy a diák és a munkáltató közti munkaszerződés megkötéséhez, módosításához, megszüntetéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása elengedhetetlen. Ezt a munkaügyi ellenőrök is vizsgálják, ezért célszerű a munkavégzés helyén tartani a szülői hozzájárulást a későbbi kellemetlenségek elkerülése végett. (minden be- és kilépéskor készítendő dokumentum részére is ugyanaz, mint bármely munkavállaló esetében) 18 év felett már nem szükséges szülő hozzájárulása a diák munkavégzéséhez.

Fiatal munkavállaló foglalkoztatására vonatkozó szabályok:

 • legfeljebb napi 8 órát dolgozhat, mely összesen értendő, akkor is, ha egyszerre több munkaviszonyban dolgozik;
 • éjszakai munkára nem osztható be;
 • rendkívüli munkaidő nem rendelhető el számára, tehát nem túlórázhat;
 • 4,5 órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén 30 perc, 6 órát meghaladó esetén legalább 45 perc munkaközi szünetet kell biztosítani részére;
 • legalább 12 óra tartamú napi pihenőidőt kell neki biztosítani;
 • legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni számára;
 • az egyenlőtlen munkaidőbeosztásra vonatkozó, heti pihenőidőt rugalmasan alakítható szabályok részére nem alkalmazhatók;
 • 5 munkanap pótszabadság jár neki, utoljára abban az évben, amelyben a 18. életévét betölti.

Foglalkoztatásukban adózási szempontból nincs különbség bármely más munkavállalóhoz képest. A diákok munkaviszonyból származó jövedelmét is 15% Szja, 8,5 % egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék, és 10 % nyugdíjjárulék levonás terheli. Ezeket a járulékokat a munkáltató vonja le, fizeti és vallja be. A tanuló biztosítottnak minősül, táppénzre, és egyéb pénzbeli ellátásra jogosult lesz, továbbá a jövedelméről bevallást kell benyújtani a NAV-hoz, adóévet követő május 20-ig.

A munkáltatónak meg kell fizetnie a (2019. július 1-től 17,5 %) szociális hozzájárulási adót, kivéve ha a tanuló a foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 9 hónapban (275 napban) legalább 6 hónapig (92 napig) nem dolgozott. A munkaerőpiacra lépők kedvezménye szerint szochot a foglalkoztatás kezdetétől számított 2 évig, a minimálbér erejéig egyáltalán nem kell fizetni, a 3. évben pedig – 2019. július 1-től – 8,75 %-al csökkenthető, részmunkaidős foglalkoztatás esetén is, arányosítás nélkül. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy ha a diák csak nyaranta dolgozik, a munkavégzés kezdetét megelőző 9 hónapban 92 nap egész biztos kiesik a munkavégzése idejéből, tehát a szocho kedvezmény minden nyáron maximális mértékben érvényesíthető utána. Természetesen csak addig, míg ez az idén életbe lépő, szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmény érvényben van.

Egyszerűsített foglalkoztatás

Az egyszerűsített foglalkoztatás egy határozott időre létrejött, atipikus munkaviszony. Munkavégzésre tekintettel figyelemmel kell lenni a munkaviszonyban említett, értelemszerűen ebben a foglalkoztatási formában kivitelezhető, fiatal munkavállalóra vonatkozó szabályokra (pl. éjszaka nem dolgozhat), viszont a közteherre, jövedelemre és személyi jövedelemadó bevallásra vonatkozó rendelkezések ebben a jogviszonyban a diákra vonatkozóan is ugyanazok, mint bármely munkavállaló esetén.

Foglalkoztatási formák:

 1. Mezőgazdasági, vagy turisztikai idénymunka, melyek esetén azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony naptári évenként nem haladhatja meg a 120 napot.
 2. Alkalmi munka, mely
  • összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és
  • egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és
  • egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig

létesíthető.

A munkáltató által fizetendő közteher:

 • mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén: 500 Ft/nap/munkavállaló,
 • alkalmai munka esetén: 1000 Ft/nap/munkavállaló,

A diáknak sem adó, sem járulékfizetési kötelezettsége nem keletkezik, továbbá e jogviszony alapján nem minősül biztosítottnak.

Jövedelem

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként minimálisan fizetendő bér 2019-ben:

 • legalább a kötelező legkisebb munkabér (857 Ft/óra) 85%-a, azaz 728 Ft/óra,
 • garantált bérminimum esetén (1 121 Ft/óra) 87%-a, azaz 975 Ft/óra.

Szja bevallás

A diáknak nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtani, ha a jövedelem nem haladja meg a foglalkoztatás naptári napjainak száma és a minimálbér vagy a garantált bérminimum napibérként (ami 2019-ben 6 860 Ft és 8 970 Ft) meghatározott összege 130 %-nak szorzatát (mentesített keretösszeg). Ha a munkavállaló jövedelme meghaladja a mentesített keretösszeget, személyi jövedelemadó-bevallást kell benyújtania, amelyben jövedelemként csak a mentesített keretösszeg meghaladó részét kell szerepeltetni.

2019-ben mentesített keretösszeg:

 • minimálbér: 6 860 Ft x 130% = 8 918 Ft
 • garantált bérminimum: 8 970 Ft x 130 % = 11 661 Ft

A cikk következő részében a diákok megbízási jogviszonyban, iskolaszövetkezeti tagként és háztartási munka keretein belül történő foglalkoztatásával kapcsolatos szabályokat mutatom be.

* * *

Amennyiben érdeklődsz a számvitelt és az adózást érintő változások iránt, akkor a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében idén is számítunk részvételedre a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén. A hagyományos, kétnapos továbbképzésre itt jelentkezhetsz! >>> Jelentkezem

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!