Diákok foglalkoztatásának lehetőségei – 2. rész

A megbízási jogviszony, az iskolaszövetkezeti tagság és a háztartási munka

A cikk előző részében a diákok munkaviszonyban, illetve annak atipikus formájában, egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül történő munkavégzés szabályait mutattam be. Ebben a részben a megbízási jogviszonyról, iskolaszövetkezeti tagként való foglalkoztatásról és a háztartási munkáról lesz szó.

Megbízási jogviszony

A tanulóval kötött megbízási szerződés esetben a szabályok ugyanazok, mint bármely megbízási jogviszony esetén. Összefoglalva:

 • Munka törvénykönyve helyett a Polgári törvénykönyv vonatkozik rá;
 • megbízási szerződés alapján kapott díjazás önálló tevékenységből származó jövedelem, de akár ingyen is lehet vállalni a feladatot;
 • bevételből költségelszámolás lehetséges, mely a diák nyilatkozata alapján lehet:
  • számlával igazolt, tételes,
  • 10%-os számla nélküli.
 • Bevétel – költség = jövedelem, mely után a megbízó (2019. július 1-től 17,5 %) szochot fizet.
  • Ha a tárgyhavi jövedelem eléri a minimálbér 30 %-át, (2019-ben 44 700 Ft) vagy naptári napokra annak harmincad részét (2019-ben 1 490 Ft), biztosítottá válik a diák, a megbízónak a NAV felé bejelentési kötelezettsége keletkezik, továbbá a diák díjából 15 % Szja, 10 % nyugdíjjárulék és 7% egészségbiztosítási járulék kerül levonásra.
  • Ha a jövedelem nem éri el a minimálbér 30%-át, a diák nem válik biztosítottá, nem kell őt bejelenteni a NAV felé, díjából pedig csak 15 % Szja-t kell vonni.

A diáknak a jövedelméről bevallást kell benyújtani a NAV-hoz, adóévet követő május 20-ig.

Nagyon fontos, hogy megbízási jogviszony esetén a megbízási szerződés ne tartalmazza a munkaviszony tipikus tartalmi elemeit, mert semmisnek mondhatják ki a megbízási szerződéses jogviszonyt, és a kezdő naptól munkaviszonnyá minősíthetik, annak minden adóterhével együtt.

Iskolaszövetkezeti tagként

Az egyik legköltséghatékonyabb foglalkoztatási forma diákok esetén az iskolaszövetkezeti tagként való alkalmazás. A nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató az iskolaszövetkezet tagjaként 25. életévének betöltéséig nem biztosított, így a keresőtevékenysége során szerzett jövedelméből kizárólag 15 % Szja előleget kell megfizetnie (járulékokat nem). Ez a szabály a 25 év alatti fiatal hallgatói jogviszonyának szünetelése alatt is érvényes.

Nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanulónak, hallgatónak minősül aki:

 • nappali rendszerű oktatás keretében tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
 • nappali rendszerű oktatás keretében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve annak megszűnését követően a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig. (tanév végét követő október 31-ig).

Tanuló, illetve hallgatói jogviszony igazolására a köznevelési/felsőoktatási intézmény által kiállított tanulói/hallgatói jogviszony igazolás alkalmas, vagy az adott időszakra, érvényesítő matricával ellátott nappali típusú diákigazolvány.

Háztartási munka

A diákok nem csak nyáron, hanem a tanév folyamán is előszeretettel vállalnak korrepetálást, vagy gyermekfelügyeletet. Adózási szempontból ezek a feladatok is a háztartási munka körébe tartoznak, ami az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás. Háztartási munkát kizárólag a természetes személy munkáltató, és a vele egy háztartásában együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgálja (például: lakás takarítás, főzés, mosás, vasalás, otthoni gondozás, házvezetés, kertgondozás, korrepetálás, gyermekfelügyelet).

A diák e foglalkoztatási forma alapján nem lesz biztosított, háztartási alkalmazottként kapott jövedelme után adót és járulékot nem kell megfizetnie. A foglalkoztatónak sem keletkezik adófizetési kötelezettsége, amennyiben a foglalkoztatás megkezdése előtt bejelentette azt a NAV felé, csupán havi 1 000 Ft regisztrációs díj fizetés terheli. A regisztrációs díj összege akkor is ennyi, ha a diák csak 2 napot dolgozott, és akkor is ha 20 napot – vagyis független attól, hogy az adott hónapban hány napon történt foglalkoztatás.

A foglalkoztatás kezdete előtt teljesítendő bejelentési kötelezettség megtehető elektronikusan a 19T1043H nevű adatlapon, vagy telefonon a 185-ös szám hívásával.

Bevallási kötelezettség a háztartási munkával kapcsolatban egyik felet sem terheli, viszont amennyiben a diák kéri, akkor a munkáltató köteles részére a kifizetett munkabérről igazolást adni.

* * *

Amennyiben érdeklődsz a számvitelt és az adózást érintő változások iránt, akkor a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében idén is számítunk részvételedre a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén. A hagyományos, kétnapos továbbképzésre itt jelentkezhetsz! >>> Jelentkezem

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!