Németh Nóra Dr. - Bejegyzés

A szakértő bejegyzései

Az áttérési különbözet meghatározása a kiva-alanyiság megszűnése esetén (2. rész)

Az előző írásunkban áttekintettük a kiva-alanyiság megszűnése esetén meghatározandó áttérési különbözet elméleti hátterét. Jelen cikkben pedig egy esettanulmányon keresztül vizsgáljuk meg a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [a továbbiakban: Katv.] 28. § (4) bekezdésében leírtak gyakorlati alkalmazását. Adott egy társaság, amely 2020. január 1-jei hatállyal tért át […]

Az áttérési különbözet meghatározása a kiva-alanyiság megszűnése esetén

A gazdasági társaságok életében a december hónap magával hozhatja az adónem-váltás gondolatát. A cégek jelen pillanatban a társasági adó mellett a kisvállalati adó (kiva) szerinti adózást választhatják a nyereségadó-kötelezettségeik teljesítésére, feltéve, ha a kiva-alanyiság kapcsán előírt feltételeknek megfelelnek. Természetesen a „fordított” helyzet is előállhat, azaz egy, a kiva hatálya alá tartozó adózó is dönthet akként, […]

Itt az idő a csoportos társasági adóalany megalapítására

2022.november 1-20 között között van lehetősége a – naptári éves adózóként működő – társasági adóalanyoknak, hogy 2023. január 1-jétől kezdve csoportos társasági adóalanyt hozzanak létre és ilyen formában „együtt” adózzanak. A csoportos adóalanyiság jogintézménye 2019. január 1-je óta működik a társasági adózás területén és az elmúlt időszakban egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ezen lehetőség iránt érdeklődő […]

Legfőbb tudnivalók a kisvállalati adóbevallás kitöltésével összefüggésben

Közeleg a május 31-e, amely a kiva-alanyok jelentős többségénél a beszámolókészítési és a bevallás benyújtási határidőt jelenti. Az elmúlt évhez viszonyítva csekély mértékű a nyomtatványképet érintő változás, ennek ellenére célszerű áttekinteni azokat a lépéseket, amelyek mentén az érintett adóalanyok a 2021-es kisvállalati adó összegét meghatározzák. A „legegyszerűbb” esetben az adózó  egész évben folyamatosan kiva-alanyként működött, […]

A társasági adó és a kisvállalati adó 2022-es változásai

Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően kevés az olyan társasági adót, illetve kisvállalati adót érintő módosítás, amely 2022. január 1-jével lép hatályba. Ennek hátterében az áll, hogy a társasági adóval kapcsolatos, az idei évben elfogadott módosításokat a nyári adócsomag, azaz az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény tartalmazta, amelynek rendelkezései többnyire már évközben hatályba […]

A kisvállalati adóalanyokat érintő egyes járványügyi intézkedések

Ha majd a kisvállalati adóalanyok 2020-as adóévi adóalapját kívánjuk meghatározni, akkor nem lesz elegendő a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) rendelkezéseit figyelembe venni. A 2020-as évet átható COVID-19 pandémia elleni védekezésre tekintettel megszületett átmeneti szabályok, illetve a jelenleg kormányrendeleti szinten elérhető további előírások alapulvételével […]

A feltöltési kötelezettség eltörlése és azzal járó egyéb változások a társasági adózás terén

A nyáron elfogadott jogszabály-módosítások jelentős mértékben érintették a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) rendelkezéseit. A változások igazán sokrétűek: új adóalanyok (a vagyonkezelő alapítványok) jelennek meg, már kisebb értékű beruházás esetén is elérhető lesz a kis- és középvállalkozások számára a fejlesztési adókedvezmény, finomhangolások és kiegészítések történtek a csoportos társasági […]

A kisvállalati adóalanyok veszteségleírása

A 2017. január 1-jével megreformált kisvállalati adó szabályai a korábbi előírásoknál kedvezőbb módon engedik meg a veszteség leírását. A tavaly kihirdetett változásokat követően azonban maradt néhány olyan nyitott kérdés, amely a „régi kivásokat”, vagyis azokat az adózókat érinti, amelyek már 2017. január 1-je előtt (és azóta is) a kisvállalati adó hatálya alá tartoztak. Az Országgyűléshez […]

Újabb kedvező változások várhatók a társasági adózás terén

Nincs egyszerű dolgunk abban az esetben, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt (Tao. tv.) érintő várható változásokat szeretnénk összefoglalni, jelenleg ugyanis három olyan törvényjavaslat tárgyalása is folyamatban van, amelyek érintik a társasági adózást. 2017. október 24-én a következő törvénytervezetek kerültek benyújtásra az Országgyűléshez: A sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú […]

Végleges a reklámadó új rendszere

A 2017. május 25-én kihirdetett, a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] módosításáról szóló 2017. évi XLVII. törvény jelentős mértékben átalakította a reklámadó korábban ismert rendszerét. A változások egy része 2017. július 1-jével lép hatályba, ugyanakkor más rendelkezések a kihirdetést követő napon, azaz 2017. május 26-án hatályba léptek. Az utóbbi, már élő előírásokat a […]

Újabb kedvezmények várhatók a társasági adózásban

Az Országgyűlés elé 2017. május 2-án benyújtott, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15428. számú törvényjavaslat egyes rendelkezései érintik a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] előírásait is. Az év közben, illetve a 2018-tól hatályba lépő változások a jelenlegi szabályok módosítása mellett új adóalap-kedvezményeket vezetnek be. […]

Visszaigényelhetővé válhat a reklám-közzétevők által eddig megfizetett reklámadó

2017. március 28-án benyújtották a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] módosításáról szóló T/14684. számú törvényjavaslatot az Országgyűléshez. A törvényjavaslat – annak elfogadása esetén – markáns változásokat iktat be a Ratv. rendelkezéseibe, a módosítások értelmében egyrészt a reklám-közzétevők visszaigényelhetik a Ratv. alapján teljesített eddigi befizetéseiket, másrészt pedig 2017. június 1-jétől bevezetésre kerülhet a reklámadó […]

Az adózási módok közötti áttérés egyes kérdései

A magyar adórendszer a társaságok nyereségadózása vonatkozásában jelenleg négyféle adózási módot biztosít. Az adózóknak 2003-tól, az egyszerűsített vállalkozói adó [eva] bevezetése óta van lehetőségük arra, hogy adókötelezettségüket ne a társasági adó szabályai szerint teljesítsék. 2013 óta további alternatívák is elérhetők, ugyanis az adórendszer két további olyan adónemmel – a kisadózó vállalkozások tételes adójával [kata], illetve […]

Egyszerűbb lesz az áttérés a kisvállalati adó hatálya alá

A kisvállalati adó (kiva) szerinti adózás választásával összefüggésben eddig gyakran merült fel ellenérvként az, hogy bonyolult a kivára való áttérés. A kiva új szabályai e tekintetben is sokat egyszerűsödnek. Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy a 2017 januárjától, vagy azt követően kivát választó társasági adóalanyoknak mire kell figyelemmel lenni az áttérés kapcsán, utalunk továbbá arra is, […]

Csökken a társasági adó mértéke

2016. december 5-én benyújtották az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/13159. számú törvényjavaslatot az Országgyűlés elé. A társasági adózást tekintve a javaslat legnagyobb horderejű módosítása – a médiahírekben már megjelent – egységes 9%-os adókulcs bevezetése. A korábbi sávos adómérték eltörlése nem pusztán azzal jár, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló […]

Az „őszi adócsomag” társasági adót érintő változásai

A Parlamenthez 2016. október 28-án benyújtott T/12741. számú törvényjavaslat („őszi adócsomag”) várhatóan két új adókedvezményt iktat be a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvénybe (Tao. tv.), így a 2017-es adóévtől a jelenlegi hét jogcím helyett már kilenc jogcímen csökkenthető a számított adó. Mindemellett a látvány-csapatsport, az előadó-művészeti szervezetek, filmalkotás támogatása esetén […]

Koncepcionális változások a kisvállalati adóban

A kisvállalati adó 2013. január 1-jei bevezetésekor az adónem újszerűségét elsősorban az adómegállapítási szabályok adták, amelyek egy merőben más megközelítést, szemléletet tükröztek (tükröznek) a társasági adózás által képviselt eredményszemlélethez képest. A kisvállalati adóalap egyik összetevője ugyanis a társaságok vonatkozásában addig szokatlan pénzforgalmi szemlélet talaján áll azáltal, hogy az adóévi pénzeszköz-állomány változást adóztatja. A kisvállalati adó […]

Kedvezmények a társasági adóban

A 2016. június 15-én kihirdetett 2016. évi LXVI. törvény a jogdíj-kedvezményekkel összefüggő változások mellett számos, egyéb módosítást eszközöl az adózás előtti eredményt növelő és csökkentő tételek körében. Egyrészt új kedvezmények is bevezetésre kerülnek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] rendszerébe, másrészt kedvező változások érintik például a kis- és […]

Szigorodó jogdíj-kedvezmények a társasági adóban

A 2016. június 15-én kihirdetett, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény [Mód tv.] jelentősen megváltoztatja a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvénynek [Tao. tv.] a jogdíj-kedvezményekkel kapcsolatos szabályait. E módosítás előzményét az OECD […]

2015-ös évközi, illetve 2016-os várható módosítások a társasági adóban

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) több ponton módosult a 2015-ös év során, az évközi változások mellett jelenleg két további törvényjavaslat (a T/6636. és a T/6638. számú) van az Országgyűlés napirendjén, amelyek érintik a Tao. tv. rendelkezéseit. Az alábbiakban a legfontosabb elfogadott, illetve elfogadásra váró módosításokat mutatjuk be […]