Végleges a reklámadó új rendszere

Így lehet az adót „visszarendezni”

A 2017. május 25-én kihirdetett, a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] módosításáról szóló 2017. évi XLVII. törvény jelentős mértékben átalakította a reklámadó korábban ismert rendszerét. A változások egy része 2017. július 1-jével lép hatályba, ugyanakkor más rendelkezések a kihirdetést követő napon, azaz 2017. május 26-án hatályba léptek. Az utóbbi, már élő előírásokat a reklám-közzétevőknek figyelembe kell venni a 2017. május 31-i esedékességű adóelőleg-bevallási kötelezettségük teljesítése során. Az alábbiakban röviden ismertetjük az elfogadott változásokat és részletesen kitérünk az adóelőleg bevallásával kapcsolatos tudnivalókra.

Ahogy azt a Ratv. módosításáról szóló törvényjavaslattal összefüggő, 2017. április 4-én megjelent írásunkban említettük a változások alapvetően két témakör köré csoportosulnak. Az új szabályok egyrészt „visszarendezik” a 2014-2016 között a reklám-közzétevők által teljesített befizetéseket, másrészt pedig lefektetik a reklámadó új rendszerének szabályait.

A kihirdetett jogszabály alapvetően két lényeges ponton tér el a törvényjavaslat 2017 márciusában benyújtott (és korábbi írásunkban ismertetett) rendelkezéseitől. Kedvező változást jelent, hogy az elfogadott módosító törvény alapján a reklám-közzétevőket terhelő adó mértéke 2017. július 1-jétől 7,5% lesz (a tervezett 9%-tól eltérően). A másik eltérés pedig az „időpontokat” érinti: a tervezettektől eltérően 2017. július 1-jével nyílik meg a lehetőség a reklámadó visszaigénylésére.

Összességében tehát elfogadására került, hogy:

  • a reklám-közzétevők által a 2017. június 30-áig lezárult adóévekre bevallott és megfizetett adó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) szerinti túlfizetésnek minősül, amelynek visszatérítéséhez a korábbi bevallások önellenőrzésére nincs szükség;
  • a 2017. június 30-áig lezárult adóévekre bevallott, de meg nem fizetett adót nem kell megfizetni;
  • a kihirdetést követő naptól nem adóköteles a saját célú reklám közzététele, vagyis kizárólag akkor jön létre az adóköteles tényállás, ha a meghatározott csatornákon való reklám-közzététel ellenszolgáltatás fejében történik;
  • a reklám-közzétevőket terhelő adó mértéke július 1-jétől 7,5% (a 2017-es adóévi adó megállapítására speciális szabályok vonatkoznak);
  • mentes az adó alól a reklám-közzétevő adóalany adóköteles tevékenységéből származó adóévi nettó árbevételéből 100 millió forint, amely de minimis támogatásnak minősül.

A módosító törvény nem érinti a reklám-közzétevők adóbevallás benyújtási kötelezettségét, tehát az említett adóalanyi körnek – az elmúlt években szokásos módon – be kell nyújtani az 2016-os adóévről szóló elszámolást, továbbá a 2017-es adóelőleg-kötelezettség levezetését tartalmazó 1694 jelű nyomtatványt. E kötelezettségek határideje folyamatosan működő naptári éves adózók esetén 2017. május 31., eltérő üzleti éves adózók esetén pedig a mérlegfordulónapot követő ötödik hónap utolsó napja. A 2017. május 26-án hatályba lépett módosítások érintik azonban a 2017-es adóévre vonatkozó reklámadó-előleg megállapítását.

A Ratv. 8/A. § (2) bekezdése szerint a 2017-ben kezdődő és a 2017. május 26-át magában foglaló adóévben esedékes adóelőleg összegét a 2016. évben kezdődő utolsó adóévben elért adóköteles tevékenységből származó – szükséges esetén évesített összegű – nettó árbevétel és speciális növelő tétel adja. A saját célú reklám közzétételével összefüggésben 2016-ban felmerült költségeket tehát nem kell figyelembe venni a 2017-es adóelőleg alapjának számításakor.

Az ismertetett változások – bevallás-kitöltési szempontból – a gyakorlatban a következőket jelentik:

1) Amennyiben a reklám-közzétevő 2016-ban saját célú reklámot és ellenérték fejében más által megrendelt reklámot is közzétett és adóalapja meghaladja a 100 millió forintot, úgy 2017. május 31-éig be kell nyújtania a 1694 jelű nyomtatványt, amelyen ki kell töltenie a 1694-02 jelű lapot, levezetve a 2016-os adókötelezettségét. Ha a reklám-közzétevőnek a 2016-os adóévre vonatkozóan – az évközben megfizetett előlegek és adóelőleg-kiegészítés összegén „felül” (természetesen e befizetések is visszaigényelhetők 2017. július 1-jétől) – 2017. május 31-éig még befizetendő adója keletkezne, azt nem kell megfizetni. A közzétevőnek mindemellett ki kell töltenie a 1694-02-01-es lapot, amelyen bevallja a 2017. adóévre vonatkozó reklámadó-előleget, a saját célú reklám közzétételének 2016-os közvetlen költségeinek kiszűrésével. A naptári éves reklám-közzétevők a „régi adókulcsok” (100 millió forintig 0%, a feletti rész tekintetében 5,3%) alapulvételével állapítják meg az adóelőlegük összegét, hiszen az adóelőleg bevallásának időpontjában a Ratv. 5. § (1) bekezdése – hatályos előírásként – ezen adómértékeket tartalmazza.

Amennyiben az adóelőleg-bevallási kötelezettség 2017. június 30-át követően esedékes (például: eltérő üzleti éves adózóknál), úgy a közzétevőnek a 7,5%-os adómérték alapulvételével kell meghatároznia a 2017-es adóévre vonatkozó adóelőlegét.

2) Amennyiben a reklám-közzétevő 2016-ban kizárólag saját célú reklámot tett közzé és adóalapja meghaladja a 100 millió forintot, úgy – az előzőekhez hasonlóan – 2017. május 31-éig szintén be kell nyújtania a 1694 jelű nyomtatványt, amelynek a 02 jelű lapján levezeti a 2016-os adókötelezettségét (befizetendő adóval ez esetben sem kell számolni). A 2017-es adóelőleg bevallására szolgáló 02-01 jelű lapot nem kell benyújtani, hiszen a 2017-es adóelőleg alapjánál a saját célú reklám közzétételével kapcsolatosan közvetlenül felmerült költségeket már nem kell figyelembe venni.

A módosítások a 2017-es reklámadó-előleg megfizetésének módját, esedékességét nem érintik, vagyis azt továbbra is két egyenlő részletben – a folyamatosan működő naptári éves adózóknak – 2017. július 20-áig és 2017. október 20-áig kell megfizetni.

* * *

A 2017. június 15-16-án megrendezésre kerülő Adózás Európában – XI. Nemzetközi Adókonferencia központi témája a digitalizáció. 25 előadás és nemzetközi kitekintés két nap alatt 34 előadó tolmácsolásában! Nézd meg az előadókat és programot és jelentkezz még ma! » Adózás Európában

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!