Újabb kedvezmények várhatók a társasági adózásban

Bővülő adóalap-kedvezmények

Az Országgyűlés elé 2017. május 2-án benyújtott, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15428. számú törvényjavaslat egyes rendelkezései érintik a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] előírásait is. Az év közben, illetve a 2018-tól hatályba lépő változások a jelenlegi szabályok módosítása mellett új adóalap-kedvezményeket vezetnek be. Az alábbiakban a legfőbb várható változásokat ismertetjük a benyújtott törvényjavaslat alapján.

Kedvező jellegű módosítás, hogy a bejelentett részesedés fogalmából [Tao. tv. 4. § 5. pont] törlésre kerül a 10%-os minimum korlát, vagyis 2018. január 1-jétől bármekkora mértékű tulajdoni részesedés megszerzése bejelenthető az adóhatósághoz. A részesedésszerzés bejelentésére nyitva álló határidő továbbra is 75 nap, illetve a bejelentett részesedés kivezetéséhez kapcsolódó korrekciós tételek is változatlanul alkalmazandók. (Amennyiben az adózó a bejelentett részesedést az 1 éves tartási időn túl nyereség jellegű különbözettel értékesíti, úgy annak összegével csökkenti az adózás előtti eredményét; a veszteség jellegű különbözet viszont növelő tétel.)

A törvényjavaslat alapján – a kihirdetést követő naptól – az EGT államban alapított ingatlanbefektetési alap mellett, az ott alapított nyugdíjalapnak sem keletkezik Magyarországon telephelye, ha itt ingatlanhasznosítást folytat [Tao. tv. 4. § 33. d) pont].

A 2017. január 1-jétől bevezetett korai fázisú vállalkozás fogalmát érinti az a módosítás, amely értelmében nem feltétel, hogy a korai fázisú vállalkozás által foglalkoztatott legalább 2 fő közül az egyik kutató-fejlesztőnek minősüljön. A módosítás a kihirdetést követő napon lép hatályba.

2018. január 1-jétől új adóalap-kedvezményként kerül beiktatásra az adózó által a munkavállalók számára épített bérlakás beruházási költségéhez kapcsolódó csökkentő tétel. Az említett időponttól ugyanis csökkenti az adózás előtti eredményt az adózó által a munkavállalói számára bérlakás céljából épített és e tevékenységet közvetlenül szolgáló hosszú élettartamú szerkezetű épület bekerülési értékeként, a bekerülési értékének növekményeként kimutatott összeg a beruházás, felújítás befejezésének adóévében [Tao. tv. 7. § (1) bekezdés kc) pont]. A kedvezménnyel tehát a beruházás, felújítás befejezésének adóévében egy összegben csökkenthető az adózás előtti eredmény, mindemellett a hosszú élettartamú szerkezetű épület után az általános szabályok szerint figyelembe kell venni a terv szerinti értékcsökkenést. (A számviteli törvény szerinti terv szerinti értékcsökkenés növelő tétel, míg a Tao. tv. 1. számú melléklet 7/b. pontja szerinti 6%-os – vagy akár az „általános tételű” 2%-os – leírási kulccsal meghatározott értékcsökkenési leírás csökkentő tétel.)

A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az épületben olyan legalább heti 36 órás munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló és vele együtt lakó közeli hozzátartozója (például: házastárs, gyermek) lakjon, akinek a vonatkozásában a következő két feltétel közül az a) pontban foglalt minden esetben, a b) pontban foglaltak közül pedig legalább az egyik teljesül:

a) a munkavállalónak nincs lakóhelye azon a településen, ahol a munkahelye van, továbbá,
b) a lakóhelye és a munkahelye legalább 60 kilométerre van egymástól, vagy a munkahelye és lakóhelye közötti, naponta, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje a 3 órát meghaladja.

A kedvezmény alkalmazása kizárt, ha az adózó kapcsolt vállalkozásának minősülő munkavállalóját, ennek hozzátartozóját szállásolja el. Ha tehát az adózó többségi tulajdonosa, vagy annak közeli hozzátartozója (aki egyben munkavállaló is) lakik az épületben, akkor a csökkentő tétel nem vehető igénybe.

Szintén teljesen új adóalap-kedvezményként jelenik meg – 2017. július 1-jétől – a Tao. tv-ben az elektromos töltőállomás létesítéséhez kapcsolódó csökkentő tétel, amely a 2017. június 30-át megkezdett ilyen beruházások után érvényesíthető. Elektromos töltőállomásnak a Tao. tv. alkalmazásában az olyan eszköz minősül, amely alkalmas egy elektromos gépjármű energiatárolójának töltésére vagy cseréjére [Tao. tv. 4. § 10c. pont]. A csökkentő tétel összege az elektromos töltőállomás bekerülési értéke, de legfeljebb az elektromos töltőállomás bekerülési értéke és az elektromos töltőállomás által a beruházás befejezésének adóévét követő 3 éves időszak alatt elért (elérhető), az adózó becslése szerinti, az elektromos töltőállomás pozitív működési eredménye közötti különbözet [Tao. tv. 7. § (1) bekezdés l) pont].

Ha például az elektromos töltőállomás bekerülési költsége 100 egység és az adózónak a befejezés adóévét követő 3 éves időszak alatt – a becslése szerint – az elektromos töltőállomáson realizált pozitív működési eredménye 60 egység, akkor a csökkentő tétel 40 egység (mivel 100 egység, de legfeljebb 100-60, azaz 40 egység és 40 < 100).

A csökkentés igénybevételére a beruházás befejezésének adóévében kerülhet sor az adózó döntésétől függően, amely választás önellenőrzés keretében nem módosítható. A csökkentő tétel adótartalma (9%-a) – töltőállomásonként – nem lehet több a 20 millió euró 9%-ának megfelelő forintösszegnél (hozzávetőlegesen az 558 millió forintnál). A kedvezmény összege a 651/2014/EU rendelet 56. cikke szerinti állami támogatásnak minősül.

Amennyiben az adózó által érvényesített csökkentő tétel összege – figyelemmel a beruházás adóévét követő 3 adóévben ténylegesen elért működési eredményre – meghaladja a fenti különbözetet, akkor az adózó pótlékmentesen önellenőrizheti a bevallását.

Az elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye nem csak a Tao. tv-ben jelenik meg, hanem szintén 2017. július 1-jétől a fentiekhez hasonló szabályokkal az energiaellátók jövedelemadójában is várhatóan elérhető lesz. „Többletszabály”, hogy az energiaellátók jövedelemadójában az energiaellátó, közszolgáltató a kapcsolt vállalkozása által a társasági adóban nem érvényesített csökkentő tételt nyilatkozat útján átveheti és azzal az energiaellátók jövedelemadójában csökkentheti az adózás előtti eredményt. A szabályozás rendelkezik arról is, hogy ugyanazon elektromos töltőállomás bekerülési értéke alapján ne lehessen kétszeresen kedvezményt igénybe venni (csak az egyik adónemben csökkenthető az adózás előtti eredmény).

A fentiek mellett további változások is várhatók a társasági adózásban, így például pontosításra kerülnek az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózókra vonatkozó egyes rendelkezések, illetve az ellenőrzött külföldi társaság fogalma is.

A növekedési adóhitel hitel jellegét erősíti az a szabály, amely – a közösségi szabályokkal való összhang megteremtése érdekében – kamatfizetési kötelezettséget ír elő a halasztott részletek vonatkozásában.

Közvetett módon érinti a Tao. tv. szabályait az a 2018. január 1-jétől hatályos rendelkezés, amely alapján a bankadó összege – bizonyos korlátokra figyelemmel – csökkenthető a Tao. tv. alapján a számított adó terhére nem érvényesített látvány-csapatsport támogatás adókedvezményével.

* * *

Az 5percAdó rendezvény-ajánlata adózás témakörben:

Amennyiben érdeklődsz az adózást érintő változások iránt, akkor a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében idén is számítunk részvételedre a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén. A hagyományos, kétnapos továbbképzésre itt jelentkezhetsz! >>> Jelentkezem

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM