Az „őszi adócsomag” társasági adót érintő változásai

Újabb adókedvezmények várhatók a társasági adóban

A Parlamenthez 2016. október 28-án benyújtott T/12741. számú törvényjavaslat („őszi adócsomag”) várhatóan két új adókedvezményt iktat be a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvénybe (Tao. tv.), így a 2017-es adóévtől a jelenlegi hét jogcím helyett már kilenc jogcímen csökkenthető a számított adó. Mindemellett a látvány-csapatsport, az előadó-művészeti szervezetek, filmalkotás támogatása esetén igénybe vehető adókedvezmények szabályai is kedvezően változnak. Az alábbiakban a várható változásokat ismertetjük röviden.

Az élőzenei szolgáltatás adókedvezménye

2017-től adókedvezményt vehet igénybe az adózó az általa üzemeltetett vendéglátóhelyen megvalósult élőzenei szolgáltatás ellenértéke, díja után. Az adókedvezmény érvényesítésére tehát azon adózók jogosultak, amelyek vendéglátóhelyet üzemeltetnek.

Vendéglátóhelynek – a Tao. tv. alkalmazásában – az olyan melegkonyhás vendéglátóhely, továbbá borospince minősül, amelynek az árbevételéből legalább 75% az ott bonyolított étel-, italforgalomból, illetve szálláshely-szolgáltatásnyújtásból származik. A vendéglátóhelyet üzemeltető adózó akkor jogosult az adókedvezmény igénybevételére, ha élőzenei szolgáltatás valósul meg a vendéglátóhelyen. Élőzenei szolgáltatásnak a zenész, énekes személyes közreműködésével tartott nyilvános, a vendégek számára ingyenes előadás formájában nyújtott zenei szolgáltatás minősül.

Ha a vendéglátóhelyet üzemeltető adózó az adókedvezmény igénybevétele mellett dönt, akkor az élőzenei szolgáltatás költségeit a nem a vállalkozási tevékenység költségei között adóalap-növelő tételként kell elszámolnia, ugyanakkor a zenésznek, énekesnek kifizetett nettó ellenérték 50%-a csökkenti a számított adóját.

Az adókedvezmény de minimis támogatásnak minősül, a vendéglátóhelyet üzemeltető adózónak tehát a Tao. tv. előírásai mellett az 1407/2013/EU rendelet előírásainak is meg kell felelnie. Az adókedvezmény a számított adó 70%-áig vehető igénybe.

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye

A másik, szintén a számított adó 70%-áig érvényesíthető új adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha az adózó energiahatékonysági célokat szolgáló beruházást helyez üzembe. A fogalmi rendelkezések alapján tulajdonképpen olyan beruházásokról van szó, amelyek révén a végső energiafogyasztás csökken, így energiamegtakarításra kerül sor.

Az adókedvezmény 6 év alatt vehető igénybe, maximális összege beruházásonként – az összes állami támogatással együtt – nem haladhatja meg az elszámolható költségek jelenértékének 30%-át, de legfeljebb 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

A kisvállalkozások 20 százalékponttal, a középvállalkozások 10 százalékponttal növelhetik a támogatási intenzitást. Az adókedvezmény külön kormányrendelet szerinti igazolás birtokában vehető igénybe, amely alátámasztja azt, hogy a beruházás energiahatékonysági célokat szolgál.

A Tao. tv. meghatározza azokat az eseteket, amelyekben az adókedvezmény nem érvényesítő, így például akkor, ha uniós szabvány alapján kerül sor a beruházásra, vagy az adózó ún. nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül. Ugyanazon beruházás vonatkozásában nem vehető igénybe az itt említett adókedvezmény a fejlesztési adókedvezménnyel.

Az adókedvezmény igénylésének feltételeiről, a beruházási minőség igazolásáról, az adózó adatszolgáltatási kötelezettségeiről önálló kormányrendelet fog szólni.

A látvány-csapatsport, előadó-művészeti szervezetek, filmalkotások támogatásának adókedvezménye

Abban az esetben, ha a támogató társasági adóalany az adóév végiéig nem utalta át az alaptámogatást és a kiegészítő támogatást, akkor az eddigi szabályok alapján végleg (az alaptámogatás átutalása és az azt követő adóévekben is) elesett az adókedvezmény érvényesítésének lehetőségétől. E szigorú előírást enyhíti az a módosítás, amely lehetőséget ad arra, hogy ha az adózó a kiegészítő támogatást az alaptámogatás teljesítésének adóévét követően, de legkésőbb az érintett adóévről szóló társasági adóbevallás benyújtásának határidejéig átutalja, mégis jogosultságot nyer az adókedvezmény érvényesítésére. Igaz ugyan, hogy ebben az esetben az adózó csökkentett összegű adókedvezményt vehet igénybe, legfeljebb a támogatási igazolásban szereplő összeg 80%-áig.  A kapcsolódó átmeneti rendelkezések szerint e kedvező szabályok már a 2016. adóévi adózás előtti eredmény terhére nyújtott támogatások kapcsán érvényesíthetők.

Ha például a naptári éves adózó 2016. december 15-én utalja át az alaptámogatást egy sportszervezet részére és a kiegészítő sportfejlesztési támogatást nem teljesíti 2016. december 31-éig, akkor 2017. május 31-éig még lehetősége van átutalni a kiegészítő sportfejlesztési támogatást és egyúttal a csökkentett összegű adókedvezményt beállítani a 1629 jelű bevallásba. Az, hogy a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalása nem történt meg 2016. december 31-éig, nem eredményezi a teljes adókedvezmény elvesztését, annak „csak” 20%-a veszik el.

A sportcélú támogatások esetén speciális szabály vonatkozik a kiegészítő támogatás bejelentésére a fenti esetben. Ha ugyanis a kiegészítő sportfejlesztési támogatás bejelentésére nyitva álló 30 napos határidő a bevallás benyújtását követően járna le, akkor az adózó a bejelentést a társasági adóbevallásában teszi meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a SPORTBEJ nyomtatványnak a kiegészítő sportfejlesztési támogatás bejelentésére vonatkozó lapjai megjelennek majd a 1629 jelű bevallásban is.

Ha az előző példa szerinti adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatást 2017. május 10-én utalja át, akkor a 30 napos bejelentési határidő 2017. június 9-én járna le. Amennyiben az adózó 2017. május 31-ig benyújtja a 1629 jelű bevallást, akkor az említett nyomtatványban tölti ki a kiegészítő sportfejlesztési támogatás bejelentésére vonatkozó lapot. Nincs tehát szükség külön SPORTBEJ nyomtatvány benyújtására.

Szintén kedvező változás valamennyi az alcímben jelölt adókedvezmény vonatkozásában, hogy a 7%-os mértékű ún. pótlólagos kiegészítő támogatás teljesítésére nyitva álló határidő is meghosszabbodik. Amennyiben az adózó a pótlólagos kiegészítő támogatást az adóévet követő 90 napon belül nem teljesíti, akkor nem veszíti el az adókedvezmény érvényesítésére vonatkozó jogát, ha azt a társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőig átutalja. E szabály is alkalmazható már a 2016. adóévi adózás előtti eredmény terhére adott támogatások esetén.

* * *

Értesülj első kézből a 2017. évi jogszabályváltozásokból, és tedd fel kérdéseid az előadóknak! Biztosítsd be helyed még ma! >> Adóegyetem 2017

A konferenciasorozat 11 helyszínének teljes körű, adótanácsadók által szerkesztett szakmai anyaga, kérdés-válaszai és egy kiválasztott helyszínen történő részvétel – ezt csak az Adóegyetem biztosítja Neked!

Az Adóegyetem 2017 helyszínei és időpontjai:

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!