A feltöltési kötelezettség eltörlése és azzal járó egyéb változások a társasági adózás terén

A nyáron elfogadott jogszabály-módosítások

A nyáron elfogadott jogszabály-módosítások jelentős mértékben érintették a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) rendelkezéseit. A változások igazán sokrétűek: új adóalanyok (a vagyonkezelő alapítványok) jelennek meg, már kisebb értékű beruházás esetén is elérhető lesz a kis- és középvállalkozások számára a fejlesztési adókedvezmény, finomhangolások és kiegészítések történtek a csoportos társasági adóalanyiság jogintézményével összefüggésben, a belföldi illetőségű adózók tőkekivonását jövőre már adófizetési kötelezettség terhelheti. Az alábbiakban az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló 2019. évi LXXII. törvény és az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény azon évközi, illetve 2020-tól hatályos módosításait mutatjuk be, amelyek a legnagyobb érdeklődésre tarthatnak számot.

1) A feltöltési kötelezettség megszüntetése

Jelentős financiális és adminisztratív könnyítés az adózók széles körének, hogy megszűnik a feltöltési kötelezettség, ugyanis 2019. július 24-én hatályon kívül helyezésre került a Tao. tv. 26. § (10) bekezdése. Azon kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózóknak, amelyeknek – általános esetben – a 2018-as éves szinten számított, Tao. tv. szerinti árbevétele meghaladta a 100 millió forintot, idén december 20-án már nem lesz az adóelőleg-kiegészítéssel összefüggő teendője. A feltöltési kötelezettség megszüntetése egyrészt azt jelenti, hogy az adózóknak elegendő az éves bevallás benyújtásának határidejéig (általános esetben az adóévet követő év május 31-éig) befizetni az adóév során megfizetett előlegeken felüli adójukat. Másrészt egyszerűsödik a helyzet abból a szempontból is, hogy megszűnik a feltöltési kötelezettséghez kapcsolódó bevallási kötelezettség, vagyis ezen okból már a 1901 jelű bevallást sem kell benyújtani. Harmadrészt a negyedévenkénti adóelőleg fizetésre kötelezett adózóknak változik az utolsó adóelőleg megfizetésének határideje, az – a főszabálynak megfelelően – január 20-ára módosul.

Valamennyi adózóra – legyen az „naptári éves”, vagy eltérő üzleti éves – igaz az, hogy az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség a 2019-ben kezdődő adóévtől kezdődően már nem terheli, feltéve, hogy a 2019. adóéve utolsó hónapjának 20. napja későbbre esik, mint a módosítások hatálybalépése, azaz 2019. július 24. [Tao. tv.  29/A. § (81) bekezdés]. A folyamatosan működő naptári éves adózóknál –, ahogy arra már utaltunk – a mentesítés a gyakorlatban 2019. december 20-ától áll fenn. Azon eltérő üzleti éves adózóknál, amelyeknek a mérlegfordulónapja július 24-ét megelőző napra esik, vagyis már a 2019-es üzleti évük zajlik, a „naptári éves” adózókhoz hasonlóan már esetükben sem áll fenn az előleg-kiegészítési kötelezettség. Ilyenkor – az említett átmeneti rendelkezésre tekintettel – nem érvényesül az a „főszabály”, hogy az eltérő üzleti éves adózók esetében az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint kell megállapítani a társasági adókötelezettséget.

2) Az adó-felajánlás átalakítása

Népszerű jogintézmény a Tao. tv. rendszerében az adó-felajánlás, amely keretében a társasági adóalanyok az őket terhelő adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, éves adó terhére felajánlást tehetnek látvány-csapatsport szervezetek, illetve filmalkotások (ideértve a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. letéti számláját is) részére. Az adóhatóság által a kedvezményezettek javára teljesített átutalásért cserébe a társasági adóalanyok jóváírást kapnak, amely tulajdonképpen egy pozitív tételként jelenik meg az adószámlán.

Az adó-felajánlás vonatkozásában jelentős változás, hogy a feltöltési kötelezettség megszűnésével megszűnik a felajánlás jelenlegi három üteméből a második, hiszen feltöltés hiányában nincs mit felajánlani. A feltöltési kötelezettség eltörlése évközben valósult meg, ez a kedvezményezett szervezetek szempontjából azzal járhat, hogy már az idei évben az előzetes tervekhez képest kevesebb forrással lehetne kalkulálni. Annak érdekében, hogy még a 2019-es adóévben az adózók – az évközi adóelőleg-felajánlásokon túl – további támogatást nyújthassanak a látvány-csapatsport szervezetek és a filmalkotások javára, lehetőségük van arra, hogy önkéntes alapon mégis feltöltést teljesítsenek és annak terhére felajánlást tegyenek.

A Tao. tv. 29/A. § (82) bekezdése alapján a 2019. adóév utolsó hónapjának 20. napjáig az adózó az adóhatóság felé benyújtott nyilatkozatban tett választása szerint feltöltést teljesít és annak meghatározott részéről rendelkezik. Fontos megkötés, hogy a választás az említett határidőt követően nem módosítható és nem vonható vissza. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Az önkéntes feltöltés lehetősége tehát egyszeri alkalom, arra csak a 2019-es adóévben kerülhet sor. Hogy miért éri meg az adózónak az önkéntes feltöltést választania? Azért, mert továbbra is igaz az, hogy az adófelajánlás első és második ütemében tett felajánlások után nagyobb összegű jóváírás jár, mint a harmadik ütemben tett felajánlások után. (Adóelőleg és feltöltési kötelezettség terhére tett rendelkezések esetén a jóváírás – a korlátra figyelemmel – az átutalt összeg 7,5%-a, míg éves adó terhére tett rendelkezés esetén csak az átutalt összeg 2,5%-a jelenik meg az adószámlán jóváírásként.)

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi a helyzet hosszú távon. A két üteművé váló felajánlási rendszerben a kedvezményezettek kevesebb forrásra számíthatnak? Erre a kérdésre azt a választ adhatjuk, hogy nem feltétlenül. 2020-tól növekszik az adóelőleg felajánlható maximuma; az egyes havi, negyedéves társasági adóelőleg-kötelezettség legfeljebb 80%-áról rendelkezhet az adózó, a jelenlegi 50%-os maximum helyett.

A havonkénti gyakorisággal előleget fizető adózók a 2020. január havi előlegük vonatkozásában 2019. december 31-éig tehetnek felajánlást. Ez a gyakorlatban azt eredményezi, hogy a mostani naptári év végéig benyújtandó 20RENDNY jelű nyomtatványon már a megemelt összegű korlátnak megfelelő összegről lehet rendelkezni (függetlenül attól, hogy a nyomtatvány benyújtására még 2019-ben kerül sor).

További módosítás az adó-felajánlás rendszerében, hogy a Tao. tv. 24/A. § (13a) bekezdéséből 2019. július 24-i hatállyal kikerült az adóelőleg kifejezés. Formailag csak egy szónak tűnik, de tartalmilag lényeges változásról van szó. Az adó-felajánlás adóhatóság által történő átutalásának egyik feltétele, hogy az adózó a társasági adóbevallásában fizetendő adóelőlegként, adóként megjelölt összeget az esedékességig megfizesse. Ha az adóhatóság kizárólag azért utasítja el az átutalás teljesítését, mert az adózó a társasági adóbevallásában fizetendő adóként megjelölt összeget nem fizette meg határidőben, az adózónak az átutalás megtagadásáról szóló határozat átvételét követő 15 napon belül előterjesztett külön kérelmére az adóhatóság az átutalást akkor is teljesíti, ha a késedelem nem haladja meg az esedékességtől számított 15 naptári napot, és az adó összegének megfizetése maradéktalanul megtörtént. A nyáron módosított szabályok alapján tehát csak a fizetendő adó késedelmes teljesítése esetén nyújthat be kérelmet az adózó az illetékes adóigazgatósághoz, az adóelőleg felajánlása esetén nincs lehetőség az átutalás utólagos, kérelem alapján történő teljesítésére.

Az itt bemutatott változások mellett a csoportos társasági adóalany, illetve a volt csoporttag adó-felajánlásával összefüggésben további változások érintik a jogintézményt. Egy pontosítás rögzíti például, hogy azon adóelőlegek is felajánlhatók, amelyeket az adóhatóság ír elő határozattal a csoportos társasági adóalany részére annak létrejöttekor, illetve a volt csoporttag számára, ha a csoporttagsága megszűnt (a joggyakorlat ezen felajánlásokat eddig is elfogadta).

* * *

Még most is csak találgathatunk, hogy vajon mire kell felkészülnünk januártól. Találkozzunk az Adóegyetemen és készüljünk fel együtt a 2020-as adóévre:

Várjuk jelentkezésed >> JELENTKEZEM ÉN IS AZ ADÓEGYETEMRE

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!