H. Nagy Dániel - Bejegyzés

A szakértő bejegyzései

2022. január 15-ig kell bejelentést tenni!

Az adózóknak bejelentést tenniük az építmény- és telekadó kapcsán a 2021-ben bekövetkezett, adókötelezettséget érintő változás(ok)ról! A magyar adórendszerben az adók többségét önadózással (bevallás benyújtásával) kell megállapítani. Kivételt képez ez alól – többek közt – az építmény- és a telekadó, mert ezek ún. kivetéses típusú adók, ami azt jelenti, hogy az adófizetési kötelezettség megállapítása technikailag nem […]

Behajthatatlan követelések áfa-visszatérítése

Az FGSZ-ügy (C-507/20.) korlátozott időre ismét megnyitott két új lehetőséget a már elévült – 5 évnél régebbi – teljesítési időpontú behajthatatlan követelések áfa tartalmának visszaigénylésére. Az Európai Unió Bírósága végzésében ugyanis kimondta, hogy – szemben a NAV korábbi gyakorlatával – nem az ügylet eredeti teljesítési időpontjától, hanem a követelés végleges behajthatatlanná válásától kell számítani az […]

Ennyi lesz a minimálbér 2022-ben

A minimálbér 200 ezer forintra, a garantált bérminimum 260 ezer forintra emelkedik 2022 januártól. Ennek következtében több támogatás, juttatás, kedvezmény összege is emelkedni fog. A munkáltatók megfelelő ellentételezését éves szinten több adócsökkentés szolgálhatja, amelyekből származó megtakarítást a munkáltatók a béremelésre fordíthatják. Ennek mértékének pontos meghatározására azonban még várni kell! Az előzetes tervek szerint a munkaadói […]

Járhat az szja-visszatérítés a külföldi kiküldötteknek is

A Magyarországon kiküldetés keretében munkát végző külföldi magánszemélyek is igénybe vehetik az szja-visszatérítést. Értelmezésünk szerint bármely országból érkezik is hazánkba egy kiküldött, jogosult lehet a személyi jövedelemadó visszatérítésre a 2021-ben megfizetett adó tekintetében. A magyar Kormány szeptember 30-án megjelent 560/2021. (IX. 30.) számú rendeletében (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) rögzítette a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek […]

Csoportos társasági adóalanyiság választása november 20-ig!

A belföldi illetőségű kapcsolt vállalkozásoknak immár közel három éve, 2019. január 1-jétől van lehetősége a csoportos társasági adóalanyiság választására Magyarországon. Már az induló évben is több mint kétszáz csoport nyújtotta be a kérelmét, sok-sok különböző iparágból, amely ezernél is több vállalkozást érintett. Ez a szám azóta évről évre tovább emelkedik. A csoportok átlagosan két és […]

Közeleg a külföldi áfa- visszatérítési kérelmek benyújtási határideje!

A 2020. évi számlákra vonatkozóan 2021. szeptember 30-ig van lehetőségük a külföldi áfa-visszatérítési kérelmeik benyújtására azoknak a belföldi adóalanyoknak, akik áfa- levonásra jogosultak, és az Európai Unió más tagállamában történő beszerzéseik után az áfát megfizették. A határidő azonban jogvesztő! Gyakran előfordul, hogy társaságunk olyan tagállamban vesz igénybe szolgáltatást, vagy szerez be termékeket, ahol egyébként adóköteles […]

Meghosszabbították a társasági adó bevallásának határidejét – vagy mégsem

A NAV május 17-én közleményt adott ki, mely szerint a társasági adóbevallás határidőn túli benyújtása esetén bizonyos feltételek mellett elkerülhetők a szankciók. Ezzel kapcsolatban nem árt azonban az óvatosság, hiszen – bár sokan úgy gondolják – a június 30-ig tartó halasztás nem automatikus, és nem is terjed ki minden esetre! Ebben a hírlevélben röviden összefoglaljuk […]

Társasági adó – lehetőség az adókötelezettség csökkentésére

A társaságok életében – elsősorban természetesen a naptári évesek esetében – ez az időszak jellemzően az előző üzleti év zárása jegyében telik, amely magába foglalja az éves adók elszámolását is. Habár a társasági adó bevallás határideje még messze van, de mivel az adókalkuláció a beszámoló része, így az audit során is előkerül. A nagy hajtásban […]

Veszélyhelyzeti adókönnyítések

A Covid-19 járvány harmadik hulláma okán szükségessé vált lezárások miatt újabb adókedvezmények és állami bértámogatás vehető igénybe 2021 márciusában. A kormányrendeleti szintű intézkedések célja a társaságok gazdasági tevékenységének támogatása, valamint a munkahelyek védelme, különösen azon ágazatokban, amelyeket érint a jelenlegi tervek szerint két hétig tartó (2021. március 8. – 2021. március 22.) lezárás. Hírlevelünkben az […]

Brexit: új időszámítás 2021. január 1-jétől

Brexit: új időszámítás 2021. január 1-jétől. Új időszámítás kezdődött az új év első napjával az Európai Unióban is, véget ért ugyanis az Egyesült Királyság több éve húzódó kilépésének procedúrája. 2021. január 1-jén lejárt az az átmeneti időszak, amely során még a régi, EU-s szabályok voltak érvényben többek között a kereskedelem és a munkavállalás tekintetében, és […]

Időben lépett a jogalkotó: mégsem kell szakképzési hozzájárulást fizetni a SZÉP-kártya után

Időben lépett a jogalkotó: mégsem kell szakképzési hozzájárulást fizetni a SZÉP-kártya után Szinte az utolsó pillanatban, január 28-án született meg az a kormányrendelet, amely „kiigazította” a szakképzési hozzájárulás adóalapjának 2021. január 1-jétől érvényes, új szabályait. Ezek alapján ugyanis az új év első napjától szakképzési hozzájárulást kellett volna fizetni a köznyelvben csak természetbeni juttatásokként élő kifizetések, […]

A BIREG rendszer

2021. január 1-jével életbe lépett egy vadonatúj szabályozás és megszületett az ún. BIREG rendszer. Az új kötelezettség a nemzetközi közúti fuvarozásban érintett szállítmányozókat, feladókat és címzetteket érinti, és – természetesen – nem azonos a már ismert EKAER rendszerrel. A BIREG rendszer egy minden fuvareseményre kiterjedő ellenőrzést tesz lehetővé a bilaterális és CEMT engedéllyel végzett szállításoknál. […]

Kurzarbeit részletek – A csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatás

A csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatás átdolgozott szabályai 2020. április 29. napján léptek hatályba és egészen eddig a napig kellett várni arra is, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a honlapján közzétegye a megfelelő formanyomtatványokat. Ez alapján mindössze szűk két napjuk maradt a nyomtatványok értelmezésére, aláíratására és a kérelem benyújtására azoknak, akik végül úgy döntöttek, hogy a […]

Kiskereskedelmi különadó újragondolva

A Kormány április 14-én kihirdetett rendelete alapján 2020. május 1-jén lép hatályba a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló, kiskereskedelmet sújtó különadó, a bankokra vonatkozó különadó mellett. Gyakorlatilag a korábbról ismert bolti kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó adókötelezettség éled újjá a veszélyhelyzet idejére. Ennek értelmében újra adóköteles lesz a kiskereskedelmi tevékenység, de a szabályozás május 1-től kiterjed a külföldi […]

Figyelem: fontos határidő!

A tavaly év végi adócsomag egy kifejezetten kedvező lehetőséget vezetett be a szabályozásba a kapcsolt társaságok számára, a rendelkezésre álló rövid határidő miatt azonban akkor valószínűleg viszonylag kevesen alkalmazták. A csoportos adóalanyiság sok vállalatcsoport számára előnyös lehet. Most még van némi idő annak átgondolására, mérlegelésére, hogy az Önök társasága esetében érdemes-e ezzel a lehetőséggel élni. […]

Importhoz kapcsolódó szolgáltatások

2019. augusztus 23-án életbe lépett az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 93. §-át kiegészítő (3) bekezdés, mely szerint a jövőben csak az importáló számára közvetlenül szolgáltatást nyújtó fuvarozó (vagy szállítmányozó, azaz speditőr) jogosult adómentességet alkalmazni. A további, a speditőr által igénybe vett alvállalkozói tevékenységet pedig a módosítás kizárta […]

Megfelelés a magyar számvitelnek – lehetetlen küldetés?

Már a NAV ellenőrzési megállapításai is igazolják a nemzetközi cégcsoportok magyar leányvállalatainak és fióktelepeinek félelmeit: a revizorok kifogásolják, ha a cég nem pontosan követi a magyar számviteli szabályok szerint előírt főkönyvi könyvelést, hanem alapvetően az anyavállalat rendszerét használják. Számos vállalat ugyanis más formában, a külföldi vállalatcsoport által alkalmazott számviteli és beszámolási keretelvek alapján kialakított főkönyvi […]

Reklámadóval kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség május 31-ig

Új adatlapot jelentetett meg honlapján a NAV, melyet lényegében a meg nem fizetendő reklámadó összegéről kell benyújtani, alapesetben május végéig. A REKNYIL nyomtatvány azokat érinti, akik a 2017 -es évben reklámot tettek közzé, de ebből nem származott 100 millió forintnál magasabb bevételük, ezért mentesek a reklámadó alól. Az érintettek többsége azonban valószínűleg nem számolt a […]

Határidők az adóhatósági határozatoknál

Január 1-jével új adóeljárási szabályok léptek hatályba, melyek részben érintették a határozathozatalra nyitva álló törvényi határidőket is. Ráadásul az adóhatóság rá lesz kényszerítve, hogy valóban tekintettel legyen ezekre, ugyanis a határidők túllépése esetén nem róhat ki adóbírságot a cégekre. A Kúria tavalyi döntésének köszönhetőn a legsúlyosabb adószankció alkalmazására csak a törvényi határidő letelte előtt van […]

Lejárt a papír alapú kérelmek kora?

A 2018-as esztendő olyan gyökeres fordulatot hozhat a közigazgatási ügyek elektronikus intézésében – ezáltal az adóügyek területén is -, ami kihat minden magyar gazdasági társaság életére. Az e-ügyintézési törvény (Eüsztv.) értelmében ugyanis 2018. január 1. napjától az elektronikus ügyintézés nem csupán lehetőség az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára, hanem általános érvényű, minden eljárási mozzanatra kiterjedő […]

Az adóvégrehajtás megújult szabályai 2018. január 1-jétől

Adóeljárási szabályok reformjának részeként 2018. január 1-jével új korszak kezdődött az adóvégrehajtások területén is. Hatályba lépett ugyanis az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, azaz a fenti időponttól nem az adózás rendjéről szóló jogszabály, hanem külön adóvégrehajtási kódex szabályozza ezen eljárásokat. Mennyiben szélesebb az új törvény hatálya? Az egyik legfontosabb változás, […]

A jogdíjhoz kapcsolódó adóalap kedvezmények

Egy korábbi írásban már említettük, hogy a társasági nyereségadózásban alkalmazott adóösztönzők több szinten képesek támogatni kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység folytatását. Az innovációs ciklus elején a K+F költségek tekintetében („Front-end” adóösztönzők), másrészt pedig arra a jövedelemre lehet kedvezményt adni, ami a már kifejlesztett szellemi termék hasznosításából keletkezik („Back-end” adóösztönzők). Utóbbi esetben tehát a K+F tevékenységgel létrehozott eszközökből […]

A K+F tevékenységhez kapcsolódó adóelőnyök

A társasági nyereségadózás területén alkalmazott adóösztönzők alapvetően két irányból tudják támogatni a magas hozzáadott értéket tartalmazó kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység folytatását. Egyrészt az innovációs ciklus elején, tehát azokban az adóévekben, amikor az érintett vállalkozásoknál a K+F költségek felmerülnek („Front-end” adóösztönzők), illetve a ciklus másik végén, azon években, amikor a kifejlesztett szellemi termék hasznosításából jövedelem keletkezik („Back-end” […]

Hol áll Magyarország a közép-európai „adóversenyben”?

Az 5percAdó együttműködő partnere a MAZARS immár ötödik alkalommal foglalta össze a közép-kelet-európai régió országainak aktuális adózási információit. A kiadvány célja, hogy a régió iránt érdeklődő befektetők számára lényegre törő helyzetjelentést adjon a térség adózási környezetéről, illetve lehetővé tegye egyes alapvető versenyképességi tényezők összehasonlítását. A Közép-kelet-európai Adóbrosúra először 2013-ban került publikálásra, akkor 15 ország adataival, […]

Kockázatok a közvetett vámjogi képviseletben – Mi legyen, ha jön bírság?

Míg egy közvetlen vámjogi képviselő az ügyfele nevében, és az ügyfele javára jár el, addig a közvetett vámjogi képviselő a saját nevében jár el az ügyfele javára. Emiatt a közvetett vámjogi képviselők egy olyan kockázattal néznek szembe, hogy egyetemleges felelősség terheli őket és a képviselt társaságot a képviselt társaság vám- és adókötelezettségeiért. Ezt a kockázatot […]

Az e-kereskedelem és a nyereségadózás alapvető nemzetközi összefüggései

Az elektronikus kereskedelem alapvetően árucikkek és szolgáltatások eladása, vásárlása, illetve cseréje, melynek specialitása, hogy a felek közötti kommunikáció csatornáját az internet adja. Az ügylet így ún. távollévők között kötött szerződésként jön létre. Ez egy fogyasztói szerződés, amelyet távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a […]

Adóstruktúrák a BEPS árnyékában

Az OECD Adóalap-erózió és Nyereség-átcsoportosítás (BEPS) Projektje keretében megfogalmazott, a tagállamok adóztatási gyakorlatára vonatkozó követelmények közül a hazai adóalanyok számára talán az 5. számú akcióban megfogalmazottak járnak a leghamarabb kézzelfogható hatással. 2016 nyarán ugyanis módosultak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) jogdíjra, illetve az immateriális jószágokra vonatkozó előírásai, […]

Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM