Veszélyhelyzeti adókönnyítések

Harmadik hollám

adókönnyítések

A Covid-19 járvány harmadik hulláma okán szükségessé vált lezárások miatt újabb adókedvezmények és állami bértámogatás vehető igénybe 2021 márciusában. A kormányrendeleti szintű intézkedések célja a társaságok gazdasági tevékenységének támogatása, valamint a munkahelyek védelme, különösen azon ágazatokban, amelyeket érint a jelenlegi tervek szerint két hétig tartó (2021. március 8. – 2021. március 22.) lezárás. Hírlevelünkben az őszi mentőcsomagot érintő változások mellett a legújabb rendelkezéseket is ismertetjük.

1 . 2020. őszi adókönnyítések

A 2020-as év során hozott gazdaságvédelmi intézkedések (485/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet) részletszabályairól korábbi hírlevelünkből értesülhet. Márciusi és egyéb időszaki változások a korábbi hírlevelünkben foglalt szabályokhoz képest a következők:

 • A veszélyeztetett ágazatokba tartozók köre több lépcsőben bővült (korábbi hírlevelünkben foglalt ágazatokon túl) 2020-ban bekerült a körbe: Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530), Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590), Utazásközvetítés (TEÁOR 7911), Utazásszervezés (TEÁOR 7912), 2021. januárban pedig az Egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939).
 • Márciusi változás a rendeletben, hogy az adókedvezmények, valamint az ágazati bértámogatás a továbbiakban is, azaz 2021. márciusi hónapra is igényelhetőek.
 • 2021. márciusra a szociális hozzájárulási adó alóli mentesség már nem csak munkavállalókra, hanem egyéni vállalkozókra, valamint társas vállalkozókra tekintettel is érvényesíthető.
 • A minimálbér 2021. február 1-jei emelésével (167 400 Ft) az ágazati bértámogatás havi, maximálisan igénybe vehető összege is növekedett 251 100 Ft-ra (2021. februárt megelőző időszakok tekintetében a támogatás nem haladhatta meg a 241 500 Ft-ot). A támogatási összeg növekedése nem automatikus, a 2021. február 1-jét követő időszakra a korábban megállapított támogatási összeg emelése – meghatározott feltétek teljesítése esetében – kérhető.

2. 2021. márciusában bevezetett szabályok – bővülő kedvezményezetti kör

A 105/2021. (III.5.) Kormányrendelet rendelkezései értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Kormányrendeletben („Kormányrendelet”) meghatározott, adókedvezményre jogosultak köre a következő tevékenységi körökkel egészült ki:

A veszélyeztetett ágazatokba tartozó tevékenységet folytató kifizetők a 2020-as évben hozott rendelkezésekkel csaknem megegyező adókedvezményekre és bértámogatásra jogosultak a következőkben részletezettek szerint. A Kormányrendelet intézkedései lényegében az érintettek körét és a bértámogatás mértékét bővítették.

2.1  Adókönnyítések

 • 2021. március hónapban a Kormányrendeletben meghatározott tevékenységet folytató kifizetők mentesülnek a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség teljesítése alól, de nem csak a munkavállalók, hanem az egyéni vállalkozók, valamint a társas vállalkozók tekintetében is.
 • Ugyanezen kifizetők mentesülnek a szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettség alól is 2021 márciusában.
 • A KIVA szerint adózók az adókötelezettségük megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összegét nem tekintik a kisvállalati adóalapnak.
 • Azon KATA vállalkozások, amelyek a Kormányrendeletben meghatározott főtevékenységeket folytatják, 2021. március hónapra mentesülnek a tételes adó megfizetése alól.

A felsorolt kedvezmények érvényesítésének továbbra is feltétele a munkabér megfizetése és hogy a fennálló munkaviszonyt a munkáltató közös megegyezéssel és felmondással a támogatási időszakában nem szünteti meg. További feltétel, hogy a munkáltató e kedvezmény nélkül elbocsájtotta volna a munkavállalót a veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a kifizető a mentesség iránti kérelmét bejelenti az Adóhatósághoz.

2.2  Ágazati bértámogatás

 • Az ágazati bértámogatás 2021 márciusára igényelhető a Kormányrendelet felsorolásában szereplő főtevékenységeket folytató kifizetők számára. A bértámogatás felső értékhatára havi 251 100 Ft.
 • Azon kifizetők, akik tevékenységi körük szerint az előző hónapokban is részesülhettek a fent kifejtett adókedvezményekben és bértámogatásban, továbbra is jogosultak annak igénylésére a márciusi hónapban, míg a 2021. március 5-én bekerülő ágazatok kizárólag 2021. március hónapra élhetnek az adókedvezmények, illetve a bértámogatás lehetőségével.

3 . Foglalkoztatást elősegítő további támogatások

A 100/2021. (II.27.) Kormányrendelet a foglalkoztatást elősegítő különböző szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések mellett további támogatási lehetőségeket is tartalmaz. A mobilitási támogatás, bértámogatás, az átképzésekhez kapcsolódó, illetve a vállalkozóvá válást segítő támogatásokon túl itt a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalókat és az őket foglalkoztatók támogatásáról valamint a csoportos létszámleépítés elkerülése érdekében nyújtott támogatásokról szólunk röviden.

3.1  Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók támogatása

A támogatás visszatérítendő, részben visszatérítendő, valamint vissza nem térítendő formában nyújtható.

Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalónak számít például (a teljes kör ennél bővebb):

 • Az előző hat hónapban nem foglalkoztatott munkavállaló,
 • 15-24 év közötti életkorúak,
 • Középfokú-, vagy szakmai végzettséggel nem rendelkező munkavállalók,
 • 50 év feletti személyek.

A Kormányrendelet részletesen meghatározott feltételrendszert szab a támogatás igényléséhez. A munkavállalónak többek között rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kell rendelkeznie és meg kell felelnie a munkaerőpiaci foglalkoztatás feltételeinek.

 • A támogatás havi mértéke személyenként maximum a minimálbér 150%-a, azaz 251 100 Ft.
 • A foglalkoztató részére a foglalkoztatás első négy hónapjára a munkavállaló munkabérének 50%-ával megegyező mértékű bértámogatás adható. A munkavállaló részére pedig hat hónapra biztosítható a kötelező legkisebb munkabér 30%-a.

3.2          Csoportos létszámleépítése elkerülését célzó támogatás

 • A csoportos létszámleépítés elkerülése érdekében az állam három hónapra biztosítja a munkavállaló munkabérének 50%-át a munkáltató részére meghatározott jogszabályi feltételek teljesítése esetében, többek között, ha a munkáltató a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt közös megegyezéssel vagy felmondással nem szünteti meg a támogatást követő három hónapban, és a kérelem benyújtásakor fennálló statisztikai állományi létszámot fenntartja.

* * *

Penta tavaszi konferencianaptár >> Élj a kedvezményekkel!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!