Csoportos társasági adóalanyiság választása november 20-ig!

Figyelem: fontos határidő!

csoportos

A belföldi illetőségű kapcsolt vállalkozásoknak immár közel három éve, 2019. január 1-jétől van lehetősége a csoportos társasági adóalanyiság választására Magyarországon. Már az induló évben is több mint kétszáz csoport nyújtotta be a kérelmét, sok-sok különböző iparágból, amely ezernél is több vállalkozást érintett. Ez a szám azóta évről évre tovább emelkedik. A csoportok átlagosan két és öt cégből állnak, és a kormányzati számítások szerint a csoportos társasági adózással a cégek összességében akár 15 milliárd forintot is megtakaríthatnak.

A 2022-es üzleti évre vonatkozóan az érintett, naptári év szerint működő vállalkozások 2021. november 1. és 2021. november 20. között nyújthatják be a csoportos adóalanyiság választására nyilatkozatukat, illetve ebben az időszakban lehet beadni a kérelmet arra vonatkozón is, amennyiben új tag kívánna csatlakozni a csoporthoz. (Eltérő üzleti évesek az adóévük utolsó előtti hónapjának első és huszadik napja között tehetik ezt meg.)

Most még van idő annak átgondolására, mérlegelésére, hogy az Önök társasága esetében érdemes-e ezzel a lehetőséggel élni. A határidő jogvesztő, ezért erről az elkövetkező hetekben érdemben dönteni szükséges. Hírlevelünkben segítségül röviden rávilágítunk a legfontosabb előnyökre.

A csoportos társasági adóalanyiság rendszerének egyik kiemelt célja a lehetőséggel élő vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése, ugyanis annak tagjai az egymással folytatott ügyleteikre vonatkozóan nem, vagy csak részben kötelesek alkalmazni a transzferárazási szabályokat, beleértve a transzferár dokumentáció készítési kötelezettséget és az adóalap kölcsönös módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Tehát különösen megfontolandó a tao csoport választásának kérdése olyan magyarországi kapcsolt vállalkozások esetében, amelyek között nagyszámú dokumentálandó tranzakció zajlik, illetve olyan esetben is, ahol a szokásos piaci ár megállapítása – az ügylet speciális jellege miatt – nehézségekbe ütközik.

Másrészt a csoportos adóalanyiság érdemi adómegtakarítással is járhat olyan cégek esetében, ahol van veszteséget termelő csoporttag, hiszen a csoporttagok egymás között a megadott szabályok szerint érvényesíthetik veszteségeiket.

A csoportos társasági adóalany adóalapja ugyan a csoporttagok által egyedileg megállapított, nem negatív adóalapok összege lesz, azaz a közös adóalap nem kerül nettósításra a veszteséges évet záró tagok veszteségeinek összegével, ugyanakkor a tagok egymás között érvényesíthetik a Tao-csoport tagjaként keletkezett veszteségeiket. További megfontolást igényel, ha a csoport valamely tagja egyébként adókedvezmény érvényesítésére jogosult, vagy egyébként már megkezdett adókedvezményét érvényesítené tovább, hiszen eltérő szabályok vonatkoznak pl. a fejlesztési adókedvezményre, illetve a látványcsapat-sportok támogatásának adókedvezményére.

A csoportos társasági adóalanyiság választásához egyidejűleg több fontos tényezőt és feltételt is figyelembe kell venni. Vizsgálni kell például, hogy minden kapcsolt vállalkozás megfelel-e a követelményeknek. Továbbá az adóalap meghatározása is kihívásokat jelenthet: az új kamatlevonást korlátozó szabály alkalmazása miatt a csoportos adóalanyiság választása akár kedvezőtlen is lehet a csoport számára.

* * *

Amennyiben szeretnél teljeskörűen felkészülni a 2022-es adóévre, válaszd kétnapos adókonferenciánkat >> Jelentkezem az Adóegyetemre

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!