Behajthatatlan követelések áfa-visszatérítése

Hamarosan lejár a jogvesztő határidő!

behajthatatlan

Az FGSZ-ügy (C-507/20.) korlátozott időre ismét megnyitott két új lehetőséget a már elévült – 5 évnél régebbi – teljesítési időpontú behajthatatlan követelések áfa tartalmának visszaigénylésére. Az Európai Unió Bírósága végzésében ugyanis kimondta, hogy – szemben a NAV korábbi gyakorlatával – nem az ügylet eredeti teljesítési időpontjától, hanem a követelés végleges behajthatatlanná válásától kell számítani az elévülést.

Az FGSZ-ügyben 2021 márciusában az adózók számára rendkívül kedvező döntés született: az EUB kimondta, hogy ellentétes a Héa Irányelvvel azon gyakorlat, miszerint a behajthatatlan követelések áfáját is csak az általános elévülési időn (az adómegállapításhoz való jog elévülése) belül lehet visszaigényelni. A gyakorlatból tudjuk, hogy egy ügylet teljesítési időpontja és a végleges behajthatatlanság fizetésképtelenségi eljárásban (pl. felszámolás) történő kimondása között általában több év is eltelik, ezáltal az adózók az elévülés miatt gyakran elestek a felszámított áfához kapcsolódóan az adóalap csökkentés lehetőségétől. Az EUB döntése nyomán immár az elévült – 5 évnél régebbi – teljesítési időpontú behajthatatlan számlák áfa tartalma is visszaigényelhető, ha a követelés végleges behajthatatlanná válásától számítva 1 éven belül beadja az adóalany a kérelmét.

Az elévült (vagyis 2016 előtti) behajthatatlan követelésekre jutó áfa-visszaigénylésére két új lehetőség áll rendelkezésre:

Egyrészt, amennyiben a követelés végleges behajthatatlanná válása 2021. június 10. előtti 1 éven belül következett be, alkalmazható az Áfa törvény szerinti különleges adóvisszatérítési eljárás. Ekkor az áfa-visszaigényléshez teljesíteni kell a behajtatatlan követelésekhez kapcsolódó utólagos adóalap-csökkentés Áfa törvényben meghatározott feltételeit is. Az eljárás fél évig tart, a kérelem benyújtására a jogvesztő határidő pedig 2021.december 7.

Másrészt, ha a végleges behajthatatlanság 2020. június 10. előtt következett be, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti különös eljárás alkalmazható, mivel az FGSZ-ügyben az Európai Unió Bírósága kimondta a magyar Áfa törvény közösségi jogba való ütközését. A kérelemben – melyet az EUB végzés közzétételétől számított 180 napon belül kell benyújtani – közvetlenül az FGSZ-ügyre kell hivatkozni.

Ebben az eljárásban a NAV-nak 30 nap áll rendelkezésére a kérelem megalapozottságának vizsgálatára. A kedvező döntés e vizsgálat eredményétől függ, azonban sikeres kérelem esetén az adó megfizetésétől a visszatérítés benyújtásáig még kamatot is fizet az adóhatóság. Az FGSZ-ügyben hozott végzésre hivatkozással 2021. december 11-i jogvesztő határidőig nyújtható be a kérelem.

Végezetül szeretnénk kiemelni, hogy azon 2015. december 31-ét követő teljesítési idejű behajthatatlan követeléseknél, ahol az adó megállapításához való jog még nem évül el, továbbra is az Áfa törvény általános szabályai szerint, önellenőrzéssel lehet az utólagos adóalap csökkentéssel élni a jogszabályi feltételek teljesülése esetén.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM