Kettős adóztatási egyezmények

1700 Ft

Az Adózás Európában – III. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok…

Kategória:
Kiadás éve

2009

Kiadó

PENTA UNIÓ Zrt.

Nyilvántartási kód

720/2009

Oldalszám

63

Szerző(k)

Dr. Herich György, Dr. Reményi Gábor, Dr. Supala Ágnes, Dr. Winkler László, Erdős Gabriella, Gombkötő Bálint, Szölgyémy Balázs

A nemzetközi adózás területén a kettős adóztatási egyezmények jelentős részhalmazt képviselnek, ezért is kerültek a III. Nemzetközi Adókonferencia fókuszába. A konferencia előadásait tartalmazó jelen kiadvány azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek túllépnek a szakkönyvek szokásos keretein, és a határterületeket kutatják a felkért neves elméleti és gyakorlati szakemberek prezentálásában.

Az első fejezet a kettős adóztatási egyezmények és a modellegyezmények kapcsolatának bemutatása mellett az adóverseny és az aluladóztatás elleni védekezési módszereket, valamint az egyezmények továbbfejlesztésének lehetséges irányait vizsgálja.

Az egyezményeknek változó jogi környezetben kell életképességüket bizonyítaniuk, olyan környezetben, amikor pl. az EU jogrendszere felülírja az egyezményi célokat (pl. irányelvek), vagy annullálhat egyes területeket (pl. harmonizáció).

A kettős adóztatási egyezmények térbeli és időbeli korlátainak bemutatása mellett górcső alá kerül a jogi és gazdasági kettős adóztatás dilemmája, a forrásország-telephely-illetőség érdekkomplexuma, a fogalmakhoz kötődő bizonytalanságok kérdései, a központi és helyi adók viszonya.

A kettős adóztatási egyezményhálózat igazi csemege az adózással foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek számára. A leggyakrabban alkalmazott adótervezési eszközök mellett a mozgástérről és a korlátokról is hasznos információt kaphatunk a tanulmányokból.