Adózás Európában 2016

4980 Ft

Ausztria, Ciprus, Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia

Kategória:
Kiadás éve

2016

Kiadó

PENTA UNIÓ Zrt.

Nyilvántartási kód

690/2016

Oldalszám

248

Szerző(k)

Dr. Herich György, Karácsony Balázs, Mike Roland, Pál-Antal Ildikó, Sőregi Danics Ágnes, Szabó-Lality Dóra, Szoboszlai Márta

A globalizáció, az Európai Unió bővülése következtében „határtalanná” vált a verseny, egyre meghatározóbb tényező lett a versenyképesség. A makro-, és mikro szintű versenyképesség növelésének fontos eszköze a fiskális környezet, ezen belül az adórendszer korszerűsítése.

A környezetünkben levő országok az uniós csatlakozás harmonizációs kötelezettségét használták fel adórendszerük modernizálására. Magyarországon az 2010-ben elindított, egyes területeken paradigmaváltást hozó változtatások az elmúlt időszakban folytatódtak azzal a célzattal, hogy Magyarország a régió egyik legversenyképesebb országává váljon.

A tizedik Nemzetközi Adókonferencia egyik kiemelt célkitűzése volt, hogy a közvetlen környezetünkben levő, vagy speciális megoldásaik, helyzetük miatt kiemelt figyelmet érdemlő országok adórendszereit, módszertani megoldásait a résztvevők és a szakma számára elérhetővé, összehasonlíthatóvá tegye. A konferencia előadói által elkészített anyagok az érintett országok adórendszerébe adnak részletes, naprakész betekintést, az összegző táblázatok, grafikonok, esettanulmányok egy-egy fontos területre hívják fel a figyelmet.

A vizsgálatba vont szomszédos országok adórendszereinek, az elmúlt évek változásainak, azok hatásainak és következményeinek elemzése nem csak a makroszintű adótervezés miatt fontos, de meghatározó jelentőségű elem a mikroszféra, a határon átlépő ügyleteket végző, új telephelyet vagy székhelyet kereső vállalkozások, és az őket orientáló tanácsadók számára is.

A vállalkozások a szakkönyv tanulmányozásával információt kapnak arról, hogy a versenytársak milyen körülmények, adóterhek mellett tevékenykednek, de az átjárhatóság miatt lehetőségük van a környezetükben levő hatékonyabb adóstruktúrába történő bekapcsolódásra is. Adótervezési célországként a hagyományos Ciprus mellett egyre keresettebb célpont volt a magyar adózók számára Szlovákia, Románia is. A változások következtében ma már Magyarország is vonzó lehet a környező országok vállalkozásai számára is.

Ajánljuk a könyvet az adópolitika kidolgozásában, a vállalkozások adótervezésében, külföldi vállalkozások, telephelyek működtetésében tevékenykedő belföldi és külföldi szakemberek számára. A könyv kommentár nélkül tárja elénk az adózási rendszereket és összefüggéseket. A következtetések levonását, a szükséges lépések megfogalmazását mind makro-, mind mikro szinten az olvasóra bízza a szerzőgárda. A könyv szerves folytatása a ’90-es évek elején elindított egy-egy ország – akkor jellemzően példaként szolgáló nyugat-európai országok – adórendszereinek bemutatásának és hosszabb távon az új kutatási diszciplína az „összehasonlító adótan” egy újabb mozaikját képezheti.

A könyv szerzői hazájukban gyakorló, magyar nyelven is beszélő adószakértők, akik megkeresés (herich@penta.hu) esetén további információval, tanácsadással szívesen állnak az olvasó rendelkezésére.

Kérjük, hogy a könyvvel kapcsolatos észrevételeivel, javaslataival segítse további munkánkat!