Kovács-Kneitner Lea - Bejegyzés

A szakértő bejegyzései

Lakóingatlan bérbeadása és kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás

Gyakran előfordul kérdésként, hogy mi a különbség a lakóingatlan rövid, illetve hosszú távú bérbeadása, illetve a szálláshely bérbeadása az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) tekintetében. A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás az Áfa tv. alkalmazásában ingatlan bérbeadásnak minősül. A lakóingatlan bérbeadás az Áfa tv. alapján főszabályként adómentes szolgáltatás, ugyanakkor ez az adómentesség a […]

Kulturális szolgáltatás adózása

Külföldi koncertszervezők részéről gyakran érkezik kérdésként, mit kell szem előtt tartani az áfa szemszögéből, abban az esetben, ha Magyarországon szeretnének koncertet szervezni. Ugyanakkor áfa kérdés merülhet fel akkor is, amikor magyar koncertszervezők külföldön tevékenykednek. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 42. § a kulturális szolgáltatásoknak csak egy speciális esetére határoz […]

Az ingatlan bérbeadás változásai 2019-től

2019. január 1-jétől új rendelkezés lépett életbe (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 17. § (3a) bekezdés), miszerint az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem (bevétel – költség = jövedelem) megállapítása során nem kell bevételként figyelembe venni az ingatlan használatához kapcsolódó, más személy által nyújtott, e személytől vásárolt szolgáltatásnak a bérbeadó által a […]

Kata adózású egyéni vállalkozás és az ingatlan bérbeadás, szálláshely szolgáltatás

A mindennapi gazdasági folyamatok során egy igen „népszerű” kérdéskört szeretnék körbejárni, mégpedig azt, hogy az alanyi adómentes KATA adózású egyéni vállalkozó adhat-e bérbe ingatlant magánszemélyként. Ha igen hogyan? Nézzük, mit jelent a két fogalom. Az ingatlan bérbeadás az ingatlan időleges használatba adását jelenti, és nem tartalmaz egyéb szolgáltatás nyújtását. A szálláshely szolgáltatás olyan nem huzamos […]

A munkaerő-kölcsönzés és munkaközvetítés szabályai – 3. rész

A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés során az Európai Uniós szabályokkal is tisztában kell lenni, melyeket mai cikkünkben foglalunk össze, valamint néhány ország példáján keresztül bemutatjuk a nemzetközi rendelkezésektől való eltéréseket is. A munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló 2008/104/EK irányelv célja a kölcsönzött munkavállalók védelmének biztosítása és a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés minőségének javítása, az egyenlő bánásmód elvének […]

A munkaerő-kölcsönzés és munkaközvetítés szabályai – 2. rész

A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés számos adózási és társadalombiztosítási vonzattal jár. Mai írásunkban ezeket vesszük sorra. Harmadik országos munkavállaló kikölcsönzése A harmadik országból származó munkavállaló kikölcsönzését megelőzően a bevándorlási hivatalnál munkavállalási engedélyt (összevont engedély – tartózkodási és munkavállalási engedély) kell kérni 90 napot meghaladó tartózkodás és munkavégzés esetén – kivéve az újonnan engedélymentes országokat. Mi szükséges hozzá? […]

Az ingatlan bérbeadás és székhelyszolgáltatás elhatárolása

Ingatlan bérbeadás vagy székhelyszolgáltatás kérdése számos esetben jön elő, mind a magánszemélyek, mind a társaságok esetében. Ebben a cikkben e két tevékenység egymástól való elhatárolását foglaltuk össze a székhelyszolgáltatókra vonatkozó új szabályok tükrében. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) szerint székhely: eltérő rendelkezés hiányában a jogi személy alapszabályában, a cégbejegyzésben ekként megjelölt […]

A munkaerő-kölcsönzés és munkaközvetítés szabályai – 1. rész

A munkaerő-kölcsönzés egy olyan tevékenység, amely engedélyhez kötött Magyarországon, de egy kiváló lehetőséget biztosít a külföldi cégek által Magyarországon történő foglalkoztatás elősegítéséhez, hiszen így egy külföldi cégnek Magyarországon cégalapítási és munkáltatói kötelezettsége nem feltétlen szükséges, illetve – fordított relációban – a magyar munkavállalók külföldi foglalkoztatását is elősegíti. Ebben a cikkben a munkaerő-kölcsönzés feltételeit, a külföldi […]

Magánszemélyek ingatlan értékesítése – 1. rész

A magánszemélyek ingatlan értékesítésével kapcsolatban nagyon sokszor felmerül a gyakorlatban, hogy hogyan kell adózni, milyen jogszabályokat kell követni. Ebben a cikkben a magánszemélyek ingatlan értékesítésének áfa kérdéseit foglaltuk össze. Sorozat jellegű ingatlan értékesítés – új ingatlan Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 6.§-a értelmében főszabály szerint gazdasági tevékenység: valamely tevékenység […]

Ingatlan ügyletek adótervezése – 2. rész

Az ingatlan bérbeadást és értékesítést végző társaságok és magánszemélyek esetén nagyon gyakran felmerül kérdésként, hogy hogyan tudják optimalizálni tevékenységüket az általános forgalmi adó és egyéb adók szempontjából is. Ez az igény a nagy értékű befektetést igénylő ingatlan beruházások, illetve felújítások kapcsán teljes mértékben érthető és jogos elvárás mind a magánszemélyek, mind a társaságok részéről. Az […]

Ingatlan ügyletek adótervezése – 1. rész

Gyakorló szakemberként nemegyszer tapasztaljuk, hogy az ingatlanok bérbeadása és értékesítése kapcsán az ügyfelek az adótervezés eszközeivel szeretnének élni. Ebben a cikkben igyekszünk néhány ötletet adni ehhez. Az adótervezéshez pontos számításokra van szükség, azonban néhány adózási kérdést átgondolva az adótervezés irányát már meg lehet tervezni. Ebben a cikkben alapvetően az ingatlan bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatban felmerülő […]

Sorvezető az ingatlan ÁFA-hoz

2016. január 1-jével lépett életbe az a rendelkezés, miszerint 2016. január 1. napjától kezdődően kedvezményes 5%-os adómértékkel adózik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan új lakás (lakóingatlan) értékesítése, amely első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy […]

Kisokos az ingatlan bérbeadáshoz

Az ingatlan hasznosításának egyik formája az ingatlan bérbeadása, melyet mind magánszemélyek mind társaságok is végezhetnek, azonban az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem elszámolása különbözik a magánszemélyek és társaságok esetén. Ebben a cikkben ezeket a szabályokat járjuk körbe példákkal illusztrálva, hogy a gyakorlatban is könnyen alkalmazható megoldásokat mutassunk be. Ingatlan bérbeadás magánszemélyek esetén Magánszemélyek 2010. augusztus 16-ától […]