Előadóművészek és sportolók jövedelmének adózása

Az előadóművészek egyszerűsített adózása Magyarországon

Az előadóművészek és sportolók nemzetközi adózására speciális szabályok vonatkoznak, melyre vonatkozóan ebben a cikkben szeretnénk rámutatni.

Az adóhivatal tájékoztatása szerint: „2014. január 1-jétől a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1/B. §-a lehetővé teszi, hogy a külföldi illetőségű – illetőség igazolás alapján – előadóművész a Magyarországon szerzett bevétele tekintetében ún. egyszerűsített adózás választásával a bevétele 70 százaléka után fizesse meg a személyi jövedelemadót. A választás feltétele, hogy a magánszemély ideiglenesen tartózkodjon Magyarországon és a Tbj. alapján ne minősüljön belföldinek, továbbá, hogy jövedelemét ne kifizetőtől szerezze. A pontosítás értelmében ideiglenesnek akkor tekinthető a magyarországi tartózkodás, ha bármely 12 hónapos időszakban 183 napot meg nem haladóan tartózkodik a külföldi illetőségű magánszemély Magyarországon. Azonban filmalkotás esetén akkor is választható az egyszerűsített adózási mód, ha a gyártási időszak (ideértve az előkészítést is) a 183 napot meghaladja. Az előadóművész kategóriába tartozik különösen a színész, a zenész, az énekes és a táncművész, azonban a módosítás eredményeként e kör kibővül a külföldi filmes stábtagokkal is, így 2017-től ők is választhatják az egyszerűsített adózási módot, amennyiben esetükben is teljesül valamennyi feltétel.”

Miért van szükség egyszerűsítésre?

A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények szerint a művészek és sportolók személyesen kifejtett tevékenységéből származó jövedelme csak a tevékenység helye szerinti államban adóztatható.

Amennyiben egy előadóművész vagy egy sportoló által ilyen minőségben személyesen kifejtett tevékenységből származó jövedelmet nem a művésznek vagy a sportolónak magának, hanem más személynek (azaz társaságnak) kell betudni, úgy ez a jövedelem, tekintet nélkül egyéb rendelkezésekre, abban az államban adóztatható, ahol a művész vagy a sportoló tevékenységét kifejtette, ha ez a művész vagy sportoló közvetlenül vagy közvetve részesedik ennek a személynek a nyereségéből.

De van kivétel is:

Tekintet nélkül az előbbi szabályra, az a térítés vagy nyereség, és az a fizetés, bér és más hasonló jövedelem, amelyet egy magyar illetőséggel bíró előadóművész vagy sportoló a másik államban ilyen minőségben kifejtett személyes tevékenységéből élvez, csak Magyarországon adóztatható, ha ezt a tevékenységet a másik államban jelentős részben Magyarországnak, Magyarország egyik területi köztestületének, vagy egyik közjogi jogi személyének közalapjaiból finanszírozzák.

Még egy kivétel:

Amennyiben egy előadóművész vagy egy sportoló által ilyen minőségben egy külföldi államban személyesen kifejtett tevékenységből származó jövedelmet nem a művésznek vagy a sportolónak magának, hanem más személynek (társaságnak) kell betudni, úgy ez a jövedelem, tekintet nélkül egyéb rendelkezésekre, csak Magyarországon adóztatható:

a) ha ezt a másik személyt jelentős részben ennek a Magyarországnak, vagy Magyarország egyik területi köztestületének vagy egyik közjogi jogi személyének közalapjaiból finanszírozzák, vagy ha ez a másik személy ennek a Magyarországnak valamely nem hasznot hajtó szervezete (alapítvány), vagy

b) ha ezt a tevékenységet a két Állam között létrejött egyezmény vagy kulturális megállapodás keretében fejtik ki.

Összességében elmondható, hogy alapvetően a sportolók és előadóművészek ott adóznak, ahol a tevékenységet végzik, így szükség van egyszerűsítésre, mivel egy koncert vagy fellépés sorozat különböző országokban elég sok helyen történő adózást eredményez.

***

A PENTA UNIÓ Zrt-nél tartott 2019. április 11–i “Előadóművészek, sportolók nemzetközi adózása” című előadásom keretében vizsgálom meg a Magyarországon alkalmazható egyszerűsített adózás lehetőségeit.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!