Kulturális szolgáltatás adózása

Áfa kérdések külföldiek kulturális rendezvényei esetén

Külföldi koncertszervezők részéről gyakran érkezik kérdésként, mit kell szem előtt tartani az áfa szemszögéből, abban az esetben, ha Magyarországon szeretnének koncertet szervezni. Ugyanakkor áfa kérdés merülhet fel akkor is, amikor magyar koncertszervezők külföldön tevékenykednek. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 42. § a kulturális szolgáltatásoknak csak egy speciális esetére határoz meg különös szabályt:

42. § Adóalany részére nyújtott olyan szolgáltatások esetében, amelyek kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport- vagy más hasonló eseményekre, rendezvényekre (így különösen: kiállítások, vásárok és bemutatók) való belépést biztosítják, ideértve az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is, a teljesítés helye az a hely, ahol az eseményt, rendezvényt ténylegesen megrendezik.”

Tehát amennyiben a külföldi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás kulturális eseményre, rendezvényre való belépést biztosítja, akkor amennyiben a rendezvény megrendezésének helye Magyarország, úgy a szolgáltatás Magyarországon teljesül. A külföldi szolgáltatónak Magyarországon áfa regisztrációs számot kell kérni a koncert idejére, amelyet az áfa elszámolását követően vissza is kell adni és ugyanez igaz külföldi koncertekre is.

Amennyiben pedig a fentiektől eltérő, kapcsolódó kulturális szolgáltatás nyújtása történik, úgy főszabályként az adóalanynak nyújtott szolgáltatás esetén a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybe vevője gazdasági céllal letelepedett, ami esetében szintén Magyarország.

Az Áfa tv. 140. § alapján:

140. § Abban az esetben, ha a szolgáltatás nyújtása teljesítési helyének megállapítására

a) a 37. § (1) bekezdését kell alkalmazni, az adót a szolgáltatást igénybe vevő – a 36. § értelmében vett – adóalany,

b) a 39. és 40. §, a §, valamint a 44. és 45. § bármelyikét kell alkalmazni, az adót a szolgáltatást igénybe vevő belföldön nyilvántartásba vett adóalany

fizeti, feltéve, hogy a szolgáltatást nyújtó adóalany belföldön gazdasági céllal nem telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön.

Tehát mindkét esetben, amennyiben a szolgáltatást nyújtó adóalany belföldön gazdasági céllal nem telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön, az általános forgalmi adót a szolgáltatás igénybe vevője fizeti feltéve, hogy az adóalany. (Nem adóalany esetében már más a helyzet.)

Továbbá, az Áfa tv. 158/B. §. alapján:

“(2) A számlára vonatkozó kötelezettségekre – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, amelyben a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó gazdasági tevékenységének székhelye vagy a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephelye van, vagy ezek hiányában, amelyben állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, és

a) a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó nem telepedett le gazdasági céllal a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítési helye szerinti tagállamban, vagy az ezen tagállamban lévő állandó telephelye a 137/A. § szerint nem érintett a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesülésében, és az adó fizetésére a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő kötelezett,”

Tehát mint látható, amennyiben a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó nem telepedett le gazdasági céllal Magyarországon, és az igénybevevő adóalany köteles az adófizetésre, a számla-kibocsátási kötelezettségre a székhelye (legközvetlenebbül érintett telephelye) országának szabályait kell alkalmazni.

* * *

A PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében 2019. április 11-én tartandó előadásomat ajánlom minden előadóművészeket vagy sportolókat foglalkoztató szervezetek számára, illetve előadóművészek, sportolók számára, akik nemzetközi és belföldi kiküldetésben több országban fellépnek, vagy fellépéseket szerveznek. Jelentkezz most még kedvezményesen>> Előadóművészek, sportolók nemzetközi adózása

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!