A munkaerő-kölcsönzés és munkaközvetítés szabályai – 2. rész

A nemzetközi munkaerő-kölcsönzésről

A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés számos adózási és társadalombiztosítási vonzattal jár. Mai írásunkban ezeket vesszük sorra.

Harmadik országos munkavállaló kikölcsönzése

A harmadik országból származó munkavállaló kikölcsönzését megelőzően a bevándorlási hivatalnál munkavállalási engedélyt (összevont engedély – tartózkodási és munkavállalási engedély) kell kérni 90 napot meghaladó tartózkodás és munkavégzés esetén – kivéve az újonnan engedélymentes országokat.

Mi szükséges hozzá?

 • Kérelem, eljárási díj illetékbélyeg formájában, melynek összege 18.000 Ft.
 • Foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat (Ezzel kapcsolatban érdemes mintát kérni a hivataltól.)
 • Magyarországi megélhetést bizonyító dokumentumok. Egy harmadik országbeli állampolgár 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodáshoz szükséges anyagi fedezettel akkor rendelkezik, ha ő maga – vagy részére családtagja – a rendelkezésére álló jogszerűen megszerzett jövedelemből, illetve vagyonból megélhetése, lakhatása, kiutazása, valamint szükség esetén egészségügyi ellátása költségeit biztosítani tudja. A tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárásban a megélhetés különösen az alábbiakkal igazolható:
  – Magyarországon vagy külföldön vezetett bankszámláról kiállított pénzintézeti igazolással;
  – előző évi adóhatósági jövedelemigazolással;
  – munkáltató által kiállított jövedelemigazolással;
  – külföldről folyósított rendszeres jövedelemről szóló munkáltatói és/vagy adóhatósági igazolással;
  –  más hitelt érdemlő módon.
 • Magyarországi szálláshelyet igazoló dokumentumok. Ezek lehetnek:
  – lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződés;
  – szívességi lakáshasználatról szóló okirat;
  – lefoglalt és kifizetett szálláshely meglétét igazoló okirat;
  – kollégiumi elhelyezésről szóló igazolás;
  – a lakás tulajdonjogát igazoló okirat, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat;
  – ingatlan adásvételi szerződés és az ingatlanszerzést engedélyező illetékes fővárosi, vagy megyei kormányhivatal határozatának másolata;
  – egyéb okirat.
 • Egészségbiztosítást igazoló dokumentumok.
 • Kiutazás feltételeinek igazolása, melyek igazolhatók:
  – érvényes útlevéllel vagy a harmadik országbeli állampolgár általa megjelölt országba történő beutazáshoz vagy a kiindulási országba történő visszautazáshoz szükséges engedélyekkel;
  – és érvényes menetjeggyel, illetve annak megvásárlásához szükséges anyagi eszközökkel vagy a külföldi jogszerű használatában lévő közlekedési eszközzel.

A harmadik országbeli állampolgár a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni köteles arra vonatkozóan, hogy a kérelem elutasítása esetén vállalja-e az Európai Unió tagállamainak területéről történő önkéntes távozást.

Javasolt a munkavállalási engedély kérvényezésével egyidejűleg az adóhivatalnál az adóazonosító jelet is megigényelni.

A munkavállalási engedélyt 2 évre bocsájtják ki és ezt követően lehet a TAJ számot véglegesen megigényelni, de ahhoz, hogy a munkavállalási engedély kiadásra kerülhessen, előtte be kell adni az igénylést.

EU-s munkavállaló kikölcsönzése 

EU-s tagállambeli munkavállaló kikölcsönzése egyszerűbb folyamat, szükséges hozzá egy TAJ és magyar adóazonosító jel igénylése, mindezek ellenére a bevándorlási hivatalnál az EU-s tagállambeli állampolgárnak is meg kell jelennie. Az EGT országbeli állampolgár legkésőbb a beutazástól számított kilencvenharmadik napon – a jövőbeni lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál (bevándorlási hivatal) – köteles a tartózkodását személyes adatainak közlésével bejelenteni.

Az ügyfélnek a regisztrációs igazolás kiadása érdekében az eljáró hatóság előtt személyesen kell megjelennie. A személyes megjelenési kötelezettség teljesítésétől az eljáró hatóság eltekinthet, ha a kérelmező a megjelenésre egészségi állapota miatt képtelen.

A tartózkodás bejelentésekor az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt be kell mutatni, illetve csatolni kell a tartózkodási feltételek fennállását igazoló – külön jogszabályban meghatározott – okiratokat. A törvényben foglalt feltételek igazolása esetén a tartózkodás bejelentéséről szóló igazolást (a továbbiakban: regisztrációs igazolás) az eljáró hatóság azonnal kiállítja. A regisztrációs igazolás kiállításának igazgatási szolgáltatási díja 1.000 Forint, melyet illetékbélyegben a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell leróni.

Ha a tartózkodás célja a keresőtevékenység folytatása, azt a kérelmező a következő módon igazolhatja:

 • munkaszerződéssel;
 • ha a kérelmező gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy tulajdonosaként, ügyvezetőjeként, vezetői, képviseleti vagy felügyeleti szerve tagjaként végzi tevékenységét, érvényes szerződéssel vagy a cégjegyzékbe bejegyzett cég nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozattal;
 • érvényes vállalkozói igazolvánnyal vagy azzal egyenértékű – más tagállam hatósága által kiállított – vállalkozási tevékenység folytatására jogosító engedéllyel, egyéni vállalkozói igazolvány hiányában egyéni vállalkozói nyilvántartási számmal;
 • munkát kereső személy esetén olyan dokumentumokkal, amelyek alátámasztják, hogy munkát keres, és a keresőtevékenység megkezdése valószínű, vagy
 • egyéb hitelt érdemlő módon.

Kiküldetés adózási kérdései

A munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalót ideiglenes külföldi munkavégzés céljából más országba ki lehet küldeni, azonban nem mindegy, hogy a kiküldetés kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménnyel rendelkező vagy nem rendelkező országba történik. Társadalombiztosítási szempontból pedig fontos szempont, hogy az EU-s tagállamba történő kiküldetés A1-es igazolás kiváltásával vagy anélkül valósul meg, míg a 3. országba történő kiküldetések esetén vizsgálni kell, hogy hazánknak az adott országgal van-e szociális biztonsági egyezménye vagy sem.

* * *

Amennyiben részletesebben is érdekelnek munkaerő-kölcsönzés és a munkaközvetítés hazai és nemzetközi adózási, valamint társadalombiztosítási következményei, akkor jelentkezz szeptember 25-ig kedvezményesen A munkaerő-kölcsönzés belföldi és nemzetközi szabályai címmel 2017. október 2-án a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében tartandó előadásomra, ahol személyesen is megvitathatjuk felmerülő kérdéseidet.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!