Prantner Attila - Bejegyzés

A szakértő bejegyzései

Szeptember 30. – Közeleg a külföldi áfa-visszatérítési kérelmek benyújtási határideje

A 2018. évi számlákra vonatkozóan 2019. szeptember 30-ig van lehetőségük a külföldi áfa-visszatérítési kérelmeik benyújtására azoknak a belföldi adóalanyoknak, akik áfa levonásra jogosultak, és az Európai Unió más tagállamában történő beszerzéseik után az áfát megfizették. Gyakran előfordul, hogy társaságunk olyan tagállamban vesz igénybe szolgáltatást, vagy szerez be termékeket, ahol egyébként adóköteles gazdasági tevékenységet nem végez. […]

EKÁER – Egyszerűsített adattartalmú bejelentés

Az EKÁER rendszer napi szinten jelentős adminisztrációs terhet jelent a termékfuvarozással érintett piaci szereplőknek. Sokan automatizált rendszerek kiépítésével, XML fájlokba rendezett információk feltöltése útján igyekeznek megfelelni a kihívásoknak, amely mindenképpen korszerű és az emberi mulasztásokból fakadó hibák hatékony elkerülését eredményező megoldásnak tekinthető. Ugyanakkor fontos megjegyezni, az EKÁER szabályozás – bizonyos adózói kör számára – lehetőséget […]

Mire számíthatunk az EKÁER ellenőrzések során?

Az EKÁER rendszerről szóló korábbi cikkeinkben már említést tettünk a rendszer eredményességéről, fejlődési irányáról, illetőleg az általunk tapasztalt, jogalkalmazás során leggyakrabban előforduló problémákról, hibákról. Jelen cikkünkben abba kívánunk betekintést nyújtani, hogy mire számíthat egy vállalkozás a helyszíni, valamint az utólagos EKÁER ellenőrzések során. Helyszíni ellenőrzések A helyszíni EKÁER ellenőrzéseket jellemzően pénzügyőrök végzik, akik időnként kiegészülve […]

Az EKÁER rendszerről

Ahogyan azt már korábbi cikkünkben is említettük, az EKÁER rendszer már két és fél éve napi feladatot jelent a termékfuvarozással érintett társaságok számára, az irányadó szabályozás gyakorlatba történő átültetése gyakran még ma is nehézséget okoz. Jelen cikkünkben összefoglaljuk az általunk tapasztalt, az EKÁER rendszer használata során jelentkező leggyakrabban előforduló problémákat, hibákat. Jogszabály értelmezési kérdések A […]

Az EKÁER rendszerről

Bár az EKÁER rendszer már 2015 óta napi szinten munkát jelent a termékfuvarozással érintett piaci szereplőknek, ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy a szabályozás gyakorlati alkalmazása és az előírásoknak való megfelelés az adózók jelentős részének a mai napig tartogat kérdéseket. Ezzel párhuzamosan az Adóhatóság figyelme sem lankad, továbbra is jelentős erőforrásokat csoportosít az EKÁER kötelezettségek ellenőrzésére, […]

Cége rendelkezik már AEO engedéllyel?

Az ún. engedélyezett gazdálkodó (Authorized Economic Operator, röviden: AEO) alatt egy speciális státuszt értünk. Az AEO engedéllyel rendelkező gazdasági társaságokat a vámhatóság megbízható partnernek tekinti, így a vámügyek intézése során számos kedvezményben részesülnek. Az AEO engedély fajtái, feltételei Az AEO engedély az olyan Közösség területén letelepedett gazdálkodónak adható ki, amely megfelel a 2016. május 1-jén […]

Év végi adózási teendők

A karácsonyi ünnepek és az új év közeledtével tekintsd át összefoglalónkat a társaságok előtt álló év végi teendőkről és határidőkről. Bízunk benne, hogy az áttekintés hasznos segítséget nyújt az év végi készülődésben! Év végi adózási határidők Az év vége közeledtével – a szektorspecifikus határidőket nem számítva – az alábbi adózási határidőkre fontos figyelni. Társasági adó […]

Újabb változások az EKAER szabályozásban

Az EKAER bevezetése óta már szinte hozzászokhattunk, hogy mire megjegyeznénk az egyes részletszabályokat, addigra érkezik egy módosítás, ami újabb fejtörést okozhat. Augusztus 1-i, majd október 13-i hatállyal ismét változott az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015 (II.27.) NGM rendeletet (továbbiakban: „EKAER Rendelet”). Az utóbbi módosítással többek között egy augusztus 1-jétől fennálló anomáliát is […]

Mi alapján tesz megállapítást a NAV?

Magyarország költségvetésében az egyik legjelentősebb tétel az áfából származó bevétel. 2015-ben 3 285,7 milliárd Ft, az összes bevétel 26,6%-a származott az áfából, és a korábbi évek számadataira is hasonló, 26-34%-os arány volt jellemző. Tekintettel arra, hogy az áfa mértéke nemcsak hazánkban, hanem az EU-ban jellemzően mindenütt szignifikáns adóterhelést jelent, annak elkerülése, elcsalása széles körben megmozgatja a […]

Változik a gyűjtőfuvarok EKÁER kötelezettsége

A gyűjtőfuvarok szempontjából lényeges ponton módosult az elektromos közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (EKÁER) működéséről szóló 5/2015. NGM rendelet (Rendelet) június 1-jétől. A Rendelet újonnan hatályba lépő 15. § (4) bekezdése értelmében júniustól akkor is egy EKÁER számot kell kérni, ha egy feladó, több felrakodási címről, vagy egy címzett, több kirakodási címére történik az adott fuvarozás. Korábban […]