EKÁER – Egyszerűsített adattartalmú bejelentés

Mit is jelent az egyszerűsítés?

Az EKÁER rendszer napi szinten jelentős adminisztrációs terhet jelent a termékfuvarozással érintett piaci szereplőknek. Sokan automatizált rendszerek kiépítésével, XML fájlokba rendezett információk feltöltése útján igyekeznek megfelelni a kihívásoknak, amely mindenképpen korszerű és az emberi mulasztásokból fakadó hibák hatékony elkerülését eredményező megoldásnak tekinthető. Ugyanakkor fontos megjegyezni, az EKÁER szabályozás – bizonyos adózói kör számára – lehetőséget biztosít egyszerűsített adattartalmú bejelentésre. Ez a bejelentési mód szintén jelentősen csökkenti a hibalehetőségek számát, azonban meglehetősen kevés érintett adózó él ezzel a lehetőséggel. Jelen cikkünk áttekinti, hogy mit is jelent az egyszerűsítés, és kik azok a piaci szereplők, akik egyszerűsített adattartalommal tehetnek eleget EKÁER kötelezettségüknek.

A fuvarozáshoz kapcsolódóan bejelentendő adatok körét az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet („EKÁER rendelet”) 7. §-a tartalmazza, míg az egyszerűsített adattartalmat a 8. § jelöli ki az alábbiak szerint:

Normál EKÁER bejelentés adatai:

 • feladó adatai (név, adóazonosító szám),
 • felrakodás címe,
 • címzett adatai (név, adóazonosító szám),
 • kirakodás (átvétel) címe,
 • kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen található ingatlant használó vállalkozás adatai (ha nem azonos az címzettel)
 • a termék közúti fuvarozásának indoka,
 • termék megnevezése,
 • termék vámtarifaszáma (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig),
 • az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban,
 • forgalmi rendszám, utánfutó rendszáma,
 • veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyességi bárca száma,
 • termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték, beszerzési érték vagy előállítási érték (csak kockázatos termékeknél),
 • kirakodási  helyre érkezés időpontja /  felrakodás megkezdésének időpontja,
 • intermodális fuvar jelölése.
Egyszerűsített EKÁER bejelentés adatai:

 • feladó adatai (név, adóazonosító szám),
 • címzett adatai (név, adóazonosító szám),
 • forgalmi rendszám, utánfutó rendszáma.

Az egyszerűsítéssel érintettek köre

A fenti összefoglaló jól szemlélteti, hogy az egyszerűsített adattartalmú bejelentéssel lényegesen csökken a bejelentendő adatok köre. Tekintsük át, hogy kik élhetnek az egyszerűsítési lehetőséggel. Erről az EKÁER rendelet 6. § (2) – (4) bekezdései rendelkeznek. Az említett jogszabályhelyek alapján egyszerűsített bejelentést tehet az a közúti fuvarozási tevékenységet folytatni kívánó adózó, aki:

 • a bejelentés évét megelőző második adóévben
  • az általa összeállított egyedi beszámolóban, VAGY
  • azon számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolóban, amibe bevonták,

kimutatott éves nettó árbevétel az 50 milliárd forintot, saját termelésű készlet értékesítéséből származó nettó árbevétel a 40 milliárd forintot elérte vagy meghaladta, ÉS

 • szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A számviteli törvény szerinti konszolidált beszámoló fogalma alatt a magyarországi anyavállalat által a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján készített konszolidált beszámoló értendő. Vagyis, a külföldi anyavállalat magyar leányvállalatai esetében nem értelmezhető a számviteli törvény szerinti konszolidált beszámoló. Továbbá, fontos kiemelni, hogy a fenti adózói körre vonatkozóan az egyszerűsített adattartalommal történő bejelentésre kizárólag a nem kockázatos termékek esetében van lehetőség, kockázatos termékek fuvarozásakor az egyszerűsítés nem alkalmazható.

A fentiek mellett egyszerűsített adattartalmú bejelentést tehet az egyetemes postai szolgáltató mellett az Uniós Vámkódex szerinti AEO engedéllyel rendelkező gazdálkodó. Az AEO minősítés kapcsán fontos megemlíteni, hogy a 2016. május 1-jén hatályba lépett Uniós Vámkódex annak feltételeit újra szabályozta, a korábban kiadott tanúsítványok újraértékelését a vámhatóság megkezdte, az új engedélyek kiadására pedig az UVK feltételeinek megfelelő kérelmező esetén van csak lehetőség. Az AEO engedélyekhez kötött EKÁER egyszerűsítéssel csak az új Vámkódex alapján kiadott engedélyek birtokosai élhetnek, az így kiadott engedélyeknek pedig két fajtája van: az AEO-C („Vámjogi egyszerűsítések”), valamint az AEO-S („Biztonság és védelem”), és a kettő együtt is kérelmezhető. Az engedély birtokában a gazdálkodó nem kevés előnyt élvez a vámhatósággal való kapcsolatban, így a vámeljárásokkal kapcsolatos folyamatai felgyorsulhatnak, egyszerűbbé válhatnak, így az AEO minősítés nem csupán az EKÁER adatszolgáltatás szempontjából lehet előnyös (erről további hasznos információkat korábbi cikkünkben olvashatnak).

* * *

A PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében 2019. április 9-én  tartandó konferenciánkon  összegezzük a gyakorlatban jelentkező tipikus problémákat, bemutatjuk tapasztalatainkat az Adóhatóság bírságolási és ellenőrzési gyakorlatáról, valamint felvillantjuk a szabályozás várható fejlődési irányát, illetve betekintést nyújtunk az elmúlt évek jogszabályváltozásaiba. Jelentkezz ma még kedvezményesen>>EKÁER a gyakorlatban, bírságolási és ellenőrzési tapasztalatok

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM