Újabb változások az EKAER szabályozásban

A gyakorlathoz igazodva...

Az EKAER bevezetése óta már szinte hozzászokhattunk, hogy mire megjegyeznénk az egyes részletszabályokat, addigra érkezik egy módosítás, ami újabb fejtörést okozhat. Augusztus 1-i, majd október 13-i hatállyal ismét változott az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015 (II.27.) NGM rendeletet (továbbiakban: „EKAER Rendelet”). Az utóbbi módosítással többek között egy augusztus 1-jétől fennálló anomáliát is orvosol a jogalkotó. Ennek apropóján jelen cikkünkben összefoglaljuk a közelmúlt főbb EKAER változásait.

Augusztus 1-jétől az alábbi újdonságok kerültek be az EKAER Rendeletbe:

  • a kisteherautós forgalomnak is kell EKAER számot igényelnie, ha az a 3,5 tonna össztömeget meghaladja;
  • a bejelentett, de valójában nem szállított áru esetén is bírságolhat az adóhatóság, ez esetben a bírság az áru értékének 40%-ig terjedhet;
  • a hatósági zár sértetlenségét egészen addig biztosítani kell, amíg azt a NAV le nem veszi, ellenkező esetben a bírság akár az 1 millió forintot is elérheti;
  • definiálásra került a külföldi fuvarozó, ezzel kiterjesztésre került a szankciókkal sújthatók köre;
  • külföldi fuvareszközöket visszatarthat az adóhatóság a bírság megfizetésének időpontjáig, ez alól kivétel, ha
    • a bírságfizetési kötelezettség teljesítéséért pénzügyi intézmény kezességet, garanciát vállal, vagy a kötelezettséget belföldön bejegyzett, adószámmal rendelkező gazdálkodó szervezet átvállalja és ezt a tényt a bírságfizetésre kötelezett az eljárás során hitelt érdemlően igazolja.

A 2016. augusztus 1-jétől hatályban levő EKAER Rendelet fő újdonsága kétség kívül a túlpakolt járművek EKAER kötelezettsége volt. Ez alapján EKAER kötelezett lett a nem útdíjköteles gépjárművel EKAER Rendelet szerinti jogcímekkel történő szállítás is, ha a gépjármű össztömege a felrakodást követően meghaladta a 3,5 tonnát. Ez a rendelkezés az ellenőrzési tapasztalatok alapján azokat célozta, akik a nem útdíjköteles járművek túlrakodásával igyekeztek kijátszani az EKAER szabályokat. Ugyanakkor a jogalkotó augusztus 1-jei módosítása a mennyiségi és értékbeli mentességek körét nem terjesztette ki a nem útdíjköteles járművekre. Ezáltal az a különös – vélhetően nem szándékolt – helyzet állt elő, hogy a nem kockázatos terméket szállító 3,5 össztömeget meghaladó gépjármű esetében mindenképp szükség volt EKAER számra, függetlenül a már jól ismert 2 500 kg-os és 5 millió forintos küszöbértékektől.

Az október 13-ától hatályos változat ezt orvosolja, hiszen az EKAER rendelet 4. § (1) g) pontja kimondja, hogy nem tartozik az EKAER hatálya alá „ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok együttes adó nélküli értéke az 5 millió forintot nem haladja meg.”

Tekintve, hogy a fenti kivételszabály pontosításához átmeneti rendelkezés nem tartozik, az augusztus 1. és október 12. közötti időszakra vonatkozóan egy esetleges utólagos ellenőrzés során az adóhatóság elvileg szankcionálhatja azon adózókat, akik a mentességi küszöbértékeket nem útdíjköteles jármű esetén is alapértelmezettnek tekintették.

További őszi újdonság, hogy kiterjesztésre került az egyszerűsített adattartalommal történő bejelentésre jogosultak köre az EKAER rendszerben. Október 13-ától az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38–39. cikkének megfelelő engedéllyel rendelkező gazdálkodók (Authorised Economic Operator – AOE speciális státusszal rendelkező társaságok) számára is megengedett, hogy csupán a feladó, címzett és rendszám adatokat rögzítsék az EKAER rendszerben.

AZ EKAER Rendelet viszonylag gyakori módosítása, pontosítása arra enged következtetni, hogy a kapkodva megalkotott szabályozás a mai napig igényli a gyakorlati élethez való igazítást, és amint látszik, a jogalkotó szándéka ellenére sem minden finomhangolás sikerül elsőre. Ennek fényében, nagy valószínűséggel hamarosan számíthatunk még további változásokra, ezekről igyekszünk a jövőben is beszámolni.

* * *

Értesülj első kézből a 2017. évi jogszabályváltozásokból, és tedd fel kérdéseid az előadóknak! Biztosítsd be helyed még ma! >> Adóegyetem 2017

A konferenciasorozat 11 helyszínének teljes körű, adótanácsadók által szerkesztett szakmai anyaga, kérdés-válaszai és egy kiválasztott helyszínen történő részvétel – ezt csak az Adóegyetem biztosítja Neked!

Az Adóegyetem 2017 helyszínei és időpontjai:

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!