Radics Zsuzsanna Gabriella dr. - Bejegyzés

A szakértő bejegyzései

Szociális biztonsági egyezmény az Amerikai Egyesült Államokkal – dr. Radics Zsuzsanna Gabriella

2015. április elején két új szociális biztonsági egyezmény került kihirdetésre. Az egyik egyezményt az Amerikai Egyesült Államokkal kötötte Magyarország, a másik egyezmény Törökországgal lett megkötve. A 2015. évi XXIX. törvény tartalmazza a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között létrejött szociális biztonsági egyezményt, amelyet az alábbiakban röviden ismertetek. A szociális biztonsági és szociálpolitikai […]

Pénzbeli ellátások igénylése július 1-jétől

2017. július 1-jétől a kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatók is csak elektronikus úton intézhetik a pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz igénylését. Alábbi cikkünkben a kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatók elektronikus ügyintézéséhez szükséges tennivalókat ismertetjük, külön kitérve azokra az internetes oldalakra, amelyek segítséget nyújtanak a regisztrációhoz és az ügyintézéshez. Az 1997. évi LXXXIII. törvény 61. § (5) […]

Egyedülállók egészségbiztosítási és családtámogatási ellátása

Gyermeküket egyedül nevelő szülőkre több teher hárulhat a gyermeknevelés kapcsán, mint azokra, akik párjukkal közösen nevelik a gyermeküket. Valószínűleg ezzel is összefügg, hogy mind az egészségbiztosítási, mind a családtámogatási törvény külön rendelkezik a gyermeküket egyedül nevelő szülők ellátásáról. Az alábbi cikkben bemutatom, hogy ki minősül egyedülállónak az egészségbiztosítási törvény és a családtámogatási törvény alapján, és […]

Mire figyeljünk alkalmi munkavállalók foglalkoztatásakor?

A munkaviszony biztosítási jogviszonyt keletkeztet. Az alkalmi munkavállalás olyan különleges munkaviszony, amely alapján a munkavállaló, azaz az alkalmi munkavállaló nem lesz biztosított. Az alábbi hírlevélben az alkalmi munkavállalók foglalkoztatására és az ehhez kapcsolódó közteherfizetésre vonatkozó fontosabb szabályokat összegzem. Munkavállalók és alkalmi munkavállalók egyidejű foglalkoztatása Két szabályra kell figyelemmel lenni a munkavállalók és alkalmi munkavállalók egyidejű […]

Nem nyugdíjas ügyvezető 2017. évi tb közterhei

A Polgári Törvénykönyv alapján a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. Az alábbi hírlevélben a nem nyugdíjas ügyvezetők 2017. évi tb közterheit (azaz a fizetendő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót) ismertetem, kitérve a kft tagja és nem tagja által ellátott ügyvezetésre is. […]

Külföldi munkavállaláshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség

Sok magyar állampolgár vállal külföldön munkát. A külföldi munkavégzés előkészítése során gyakran felmerül az a kérdés, hogy be kell-e jelenteni a külföldi munkavégzést a magyar egészségbiztosítónál, illetve külföldi munkavállalás alatt miként kaphatnak itthon egészségügyi szolgáltatást? Alábbi cikkemben ezekről a kérdésekről adok részletes tájékoztatást. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló LXXXIII. törvény (Ebtv.) úgy rendelkezik, hogy a […]

Kivel szemben indíthat megtérítési eljárást az egészségbiztosító?

A kormányhivatal egészségbiztosítási szerve megtérítési eljárás keretében visszafizetteti az egészségbiztosító által finanszírozott összeget azzal a személlyel (jogi-, vagy természetes személlyel), aki felelős a baleset bekövetkezésért, vagy másik személy betegségéért, keresőképtelenségéért, egészségkárosodásáért, vagy haláláért. Ezt az eljárást megtérítési eljárásnak nevezik. Az alábbi hírlevében részletes tájékoztatást adok a megtérítési eljárásról. Foglalkoztató megtérítési kötelezettsége Az 1997. évi LXXXIII. […]

Munkaviszony és vállalkozási tevékenység gyermekgondozási díj folyósítása alatt

Korábbi cikkünkben beszámoltunk a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatti keresőtevékenységről. Gyermekvállalásra tekintettel kerül folyósításra a gyermekgondozási díj is. Az alábbiakban bemutatjuk, milyen feltételek mellett lehet munkaviszonyban vagy vállalkozóként dolgozni a gyermekgondozási díj folyósítása alatt. Gyermekgondozási díj Biztosítási jogviszony alapján járó ellátás a gyermekgondozási díj. A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj folyósítását követően, illetőleg az annak […]

Új szabályok a táppénz, csed, gyed ügyintézésében

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnevezése 2017. január 1-jén Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (rövidítve: NEAK) változott, és ezzel egyidejűleg az ellátandó feladatok köre is leszűkült. Többek között az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pénzbeli ellátásokkal, baleseti táppénzzel, és az utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatai 2017. január 1-jétől az  Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz (ONYF) kerültek. Az alábbi hírlevélben összefoglalva bemutatom, hogy mit eredményez […]

Munkavállalás gyermeknevelési támogatás mellett

Gyermeknevelési támogatás a családtámogatások körébe tartozik, akárcsak a gyermekgondozást segítő ellátás. Gyermeknevelési támogatást nagyon sokan „főállású anyaságnak” nevezik, holott erre az ellátásra jogosult a szülő (és ez lehet az apa is), a gyám – kivéve gyermekvédelmi gyámot, valamint a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt -, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. […]

Áfacsökkentés: nem olyan egyszerű, mint elsőre látszik

A kormány 2017-ben is folytatja az áfacsökkentés programját, és ennek logikája is változatlan: általánosságban idén is megmarad a világrekorder 27 százalékos forgalmi adó, de megint újabb termékkörök esetében csökken a kulcs. Azt tudni érdemes, hogy az európai uniós szabályok megkötik a törvényhozók kezét: a rendszerben ugyanis csak egy normál és egy kedvezményes, esetleg még egy […]

Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM