Szociális biztonsági egyezmény az Amerikai Egyesült Államokkal – dr. Radics Zsuzsanna Gabriella

Mely társadalombiztosítási ellátásokra alkalmazható az Amerikai Egyesült Államokkal kötött szociális biztonsági egyezmény?

2015. április elején két új szociális biztonsági egyezmény került kihirdetésre. Az egyik egyezményt az Amerikai Egyesült Államokkal kötötte Magyarország, a másik egyezmény Törökországgal lett megkötve. A 2015. évi XXIX. törvény tartalmazza a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között létrejött szociális biztonsági egyezményt, amelyet az alábbiakban röviden ismertetek.

A szociális biztonsági és szociálpolitikai egyezmények két nagy csoportba sorolhatók. Az egyik csoportba tartoznak azok az egyezmények, amelyek mind az egészségbiztosításra, mind a nyugdíjbiztosításra kiterjednek, míg a másik csoportba sorolhatók azok az egyezmények, amelyek kifejezetten csak nyugdíjbiztosításra, nyugdíjbiztosítás jellegű ellátásokra vonatkoznak. Ez utóbbi csoportba tartozik az Amerikai Egyesült Államokkal megkötött egyezmény is, amely 2016. szeptember 1-jétől hatályos.

Erre tekintettel nézzük meg, hogy milyen ellátásokra terjed ki a Magyarország és Amerikai Egyesült Államok között létrejött szociális biztonsági egyezmény!

Tárgyi hatály

Magyarország vonatkozásában az egyezmény tárgyi hatálya kiterjed az öregségi nyugdíjra, a hozzátartozói nyugdíjra, a baleseti hozzátartozói nyugdíjra és a megváltozott munkaképességű személyeknek járó magyar ellátásokra.

 Az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában a következő ellátásokra terjed ki az egyezmény: a szövetségi öregségi nyugdíjra, a rokkantsági nyugdíjra és a hozzátartozói nyugdíjra.

Melyik ország szabályait kell alkalmazni?

Az egyezmények esetében mindig meghatározó, hogy mikor, melyik ország szabályait kell alkalmazni. A biztosítási jogviszonyra és az azon alapuló ellátásokra annak az országnak/államnak a szabályait kell alkalmazni, ahol az adott személy a keresőtevékenységét folytatja. Azaz, ha az amerikai állampolgárságú személy Magyarországon például munkaviszonyban dolgozik, akkor a magyar szabályok alapján lesz biztosított és a magyar szabályok szerint kell megfizetni a társadalombiztosítási közterheket.

A fenti szabály alól azonban vannak kivételek. Eltérő szabály vonatkozik például a kiküldöttekre, a hajón foglalkoztatott tisztekre vagy személyzetre, vagy a légi szállítással foglalkozó társaságok utazó személyzetére.

A kiküldött munkavállaló a kiküldő országban marad továbbra is biztosított, ha a kiküldetésben történő munkavégzés időtartama várhatóan nem haladja meg az öt évet.  Ezt a szabályt kell alkalmazni az önálló vállalkozói tevékenységet végzőre is, aki ideiglenesen áthelyezi önálló vállalkozói tevékenységét a másik szerződő állam területére, ahol az önálló vállalkozói tevékenységének időtartama várhatóan nem haladja meg az öt évet.

A hajón foglalkoztatott tisztre vagy személyzet tagjára annak az államnak a jogszabályait kell alkalmazni, amelynek lobogója alatt közlekedik a hajó.

A légi szállítással foglalkozó társaságok utazó személyzetére annak az államnak a jogszabályait kell alkalmazni, amely államban a munkáltató bázishelye van. Ha a munkáltató bázishelye az Amerikai Egyesült Államokban van, akkor a fenti szabály alapján az Amerikai Egyesült Államok szabályait kell alkalmazni. Ha azonban a munkavállaló lakóhelye Magyarországon van, akkor a fenti szabály ellenére a munkavállaló a magyar jogszabályok hatálya alá fog tartozni.

Biztosítási idők összeszámítása

Az egyezmények megkötésének egyik célja, hogy az egyik vagy a másik országban/államban szerzett biztosítási idők, jogosultsági idők ne vesszenek el, és egy ellátás megállapításakor azok figyelembevételre kerüljenek. Erre tekintettel szabályozza az egyezmény, hogy ha egy személy legalább 6 negyedév biztosítási időt szerzett az Amerikai Egyesült Államok joga szerint, azonban nincs elegendő biztosítási ideje ahhoz, hogy az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai szerinti ellátásra jogosult legyen, akkor az Amerikai Egyesült Államok köteles figyelembe venni az ellátásra való jogosultságnál a magyar jogszabályok alapján elismert biztosítási időt.

Magyarország vonatkozásában az összeszámításra a következő vonatkozik: Ha egy személy 365 napnál hosszabb biztosítási időt szerzett a magyar jogszabályok alapján, és a magyar jogszabályok szerinti nyugellátáshoz szükséges jogosultság csak akkor állapítható meg, ha az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai szerinti biztosítási időt is figyelembe veszik, akkor a magyar nyugdíjbiztosító kiszámítja a nyugdíj azon összegét, amelyet akkor kellene megállapítani, ha az érintett személy a mindkét Szerződő Állam jogszabályai szerint megszerzett összes biztosítási idejét Magyarországon szerezte volna. Azaz figyelembe veszi a magyar nyugdíjbiztosító az Amerikai Egyesült Államokban szerzett időszakokat is. A nyugdíjbiztosító az így kiszámított ellátás kizárólag azon részét folyósítja, amely a magyar jogszabályok szerint megszerzett biztosítási időre esik.

Megjegyzés: Biztosítási idők tekintetében úgy rendelkezik az egyezmény, hogy figyelembe kell venni az egyezmény hatályba lépésének időpontja előtt megszerzett biztosítási időket. Ugyanakkor az egyezmény rögzíti, hogy a magyar ellátás megállapítását követően az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai alapján történő további biztosítási idő megszerzése nem alapozza meg a magyar ellátás felülvizsgálatát, illetve újraszámítását.

Kérelmek

Az egyezmény rögzíti, hogy ha az egyik Szerződő Állam illetékes hatóságához vagy intézményéhez benyújtott bármely okirat egészben vagy részben illeték-, illetve költségmentes, ezt a mentességet a másik Szerződő Állam illetékes hatóságához vagy intézményéhez benyújtott megfelelő okiratokra is alkalmazni kell.

Az egyezmény alkalmazása céljából bemutatott okiratok és bizonyítványok mentesülnek a diplomáciai vagy konzuli hatóságok előtti hitelesítési eljárások alól.

Ha egy okirat másolatát az egyik Szerződő Állam intézménye hiteles másolatnak nyilvánítja – pl: közjegyző által Magyarországon hitelesített másolat –, akkor a másik Szerződő Állam intézménye – az Amerikai Egyesült Államok illetékes intézménye – minden további igazolás nélkül azt hiteles másolatnak tekinti.

Végezetül meg kell említeni, hogy Magyarországon a Magyar Államkincstár oldalán érhetők el azok a nyomtatványok, amelyekkel az egyezményben foglalt ellátások megigényelhetők.

***

5percAdó konferenciaajánló

Az Amerikai Egyesült Államokkal 2024. január 1-től nincs hatályos kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, melynek következtében újra kell tanulni a magánszemélyek jövedelmét érintő szja kötelezettség megállapítására és a társadalombiztosításra vonatkozó szabályokat. A PENTA UNIÓ Zrt. 2024. május 09-i, USA egyezmény felmondásához kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok SZJA és TB vonatkozásában >>  című konferenciáján dr. Radics Zsuzsanna Gabriella és Horváthné Szabó Beáta gyakorlati példákon keresztül mutatja be a jelenleg érvényes szabályozási környezetet.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM