Mire figyeljünk alkalmi munkavállalók foglalkoztatásakor?

Mutatjuk a szabályokat

A munkaviszony biztosítási jogviszonyt keletkeztet. Az alkalmi munkavállalás olyan különleges munkaviszony, amely alapján a munkavállaló, azaz az alkalmi munkavállaló nem lesz biztosított. Az alábbi hírlevélben az alkalmi munkavállalók foglalkoztatására és az ehhez kapcsolódó közteherfizetésre vonatkozó fontosabb szabályokat összegzem.

Munkavállalók és alkalmi munkavállalók egyidejű foglalkoztatása

Két szabályra kell figyelemmel lenni a munkavállalók és alkalmi munkavállalók egyidejű foglalkoztatásakor.

Az egyik szabály az egy naptári napon belül foglalkoztatható munkavállalók és alkalmi munkavállalók létszámára vonatkozik. Az alkalmi munkára irányuló foglalkoztatás esetén az alkalmi munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatottak létszáma – a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg az alábbi mértéket:

 • nincs munkavállaló, akkor az 1 főt,
 • 1-től 5 főig terjed a munkavállalók száma, akkor a 2 főt,
 • 6-tól 20 főig terjed a munkavállalók száma, akkor a 4 főt,
 • 20-nál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám 20%-át.

Azaz 200 fő munkavállaló esetén a foglalkoztatott alkalmi munkavállalók száma nem haladhatja egy naptári napon a 40 főt.

A másik szabály a munkavállaló alkalmi munkavállalóként való foglalkoztatására vonatkozik. Ez esetben a következőkre kell figyelemmel lenni:

 • Érvénytelen az alkalmi munkára irányuló munkaszerződés, ha annak megkötése időpontjában a felek között munkaviszony áll fenn.
 • További kikötés, hogy a felek a munkaszerződést alkalmi munkára irányuló munkaviszony létrehozása érdekében nem módosíthatják.

Azaz a már foglalkoztatott munkavállalót nem lehet alkalmi munkavállalóként foglalkoztatni.

Alkalmi munkavállalás, mint határozott időre létrejött munkaviszony

Az alkalmi munkavállalás határozott időre jön létre. A munkáltató és a munkavállaló között alkalmi munkára létesített, határozott időre szóló munkaviszony

 • összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napra,
 • egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napra,
 • egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napra hozható létre.

A határozott időre szóló alkalmi munkavállalásnál figyelemmel kell lenni arra a szabályra is, hogy amíg a Munkatörvénykönyv alapján a munkaszerződést írásba kell foglalni és az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló – a munkába lépést követő 30 napon belül – hivatkozhat, addig az alkalmi munkavállalásnál ezt a szabályt nem kell alkalmazni. Azaz az alkalmi munkavállalásra irányuló szerződést nem kell írásba foglalni.

Megjegyzés: A feleknek lehetősége van arra, hogy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo tv.) mellékletében foglalt egyszerűsített munkaszerződés felhasználásával szerződést kössenek alkalmi munkavállalásra. Ez esetben a következők érvényesülnek: Nem elektronikus úton bevallásra kötelezett felek, alkalmi munkavállalás céljából munkaviszonyt egyszerűsített munkaszerződés megkötésével is létesíthetnek, a bejelentési kötelezettség teljesítése mellett. Az egyszerűsített munkaszerződést ekkor a munka megkezdéséig írásba kell foglalni úgy, hogy a munkavégzés napjának végéig elegendő kitölteni a munkáltató és a munkavállaló megnevezésén kívüli egyéb azonosító adatait. Az egyszerűsített munkaszerződés alkalmazásakor nem kell munka- és pihenőidő nyilvántartást vezetni, illetve a kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig nem kell írásbeli tájékoztatást adni.

Bejelentési kötelezettség, minimálbér és annak közterhe

Az alkalmi munkaviszony a bejelentési kötelezettség teljesítésével jön létre. Bejelentési kötelezettség a foglalkoztatás megkezdése előtt az alábbi módon teljesíthető:

 • a T1042E nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül)
 • 185-ös telefonszámon (országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül).

Az alkalmi munkavállalás esetén az alábbi adatokat kell bejelenteni:

 • a munkavállaló neve,
 • a munkáltató adószáma,
 • a munkavállaló adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
 • az egyszerűsített foglalkoztatás alkalmi munkavállalásra irányul,
 • a munkaviszony napjainak száma.

Alkalmi munkavállalás esetén minimálisan kifizetendő órabérek és munkabér 2017-ben:

 • minimálbér 85%-a, azaz 623 forint/óra. Egy napra adómentesen fizethető munkabér: 5 870 forint;
 • szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum 87%-a, azaz 806 forint/óra. Egy napra adómentesen fizethető munkabér: 7 410 forint.

Alkalmi munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke:

 • alkalmi munka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 1 000 forint,
 • filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglakoztatása esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 3 000 forint.

Megjegyzés: filmipari statiszta az a természetes személy, aki a 3711 FEOR számmal azonosított foglalkozásúnak minősül, feltéve, hogy tevékenysége a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott filmalkotás elkészítésében való kisegítő (pótolható) jellegű részvételre irányul és e tevékenységből származó napi nettó jövedelme nem haladja meg a 12.000 forintot.

A fenti közteher megfizetésével nem terheli

 • a munkáltatót szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség,
 • a munkavállalót nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség.

Milyen ellátásra jogosult az alkalmi munkavállaló?

Az alkalmi munkavállalók nem biztosítottak. Jogosultak ugyan baleseti egészségügyi szolgáltatásra, nyugellátásra, valamint álláskeresési ellátásra.

Megjegyzés:

Üzemi balesetnek számít az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka közben elszenvedett baleset. Ezen balesetből eredően jogosult az alkalmi munkavállaló baleseti egészségügyi szolgáltatásra.

Nyugellátás számításának alapja napi 1 000 forint vagy azt meghaladó közteher esetén 2 740 forint/nap.

Ugyanakkor az alkalmi munkavállalás alapján a munkavállalók nem jogosultak például táppénzre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra és egészségügyi szolgáltatásra sem. Erre tekintettel az egészségügyi szolgáltatás fedezetét meg kell fizetniük. Azaz egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség áll fenn azon alkalmi munkavállalók esetében, akik

 • legalább egy éve Magyarországon élnek, és
 • nincs az a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. §-ban foglalt biztosítási jogviszonyuk, valamint
 • a Tbj. 16. § -ában sincsenek felsorolva az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak között.

A fentiek alapján az alkalmi munkavállaló – a foglalkoztatása idejére is – köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni, amely 2017-ben havi 7 110 (napi 237) forint.

A cikk szakmai támogatója:

* * *

Az 5percAdó rendezvény-ajánlata TB témakörben:

Amennyiben érdeklődsz a társadalombiztosítást érintő változások iránt, akkor a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében idén is számítunk részvételedre a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén. A hagyományos, kétnapos továbbképzésre itt jelentkezhetsz! >>> Jelentkezem

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!