Gazdasági társaságok megszüntetésének lehetőségei, számviteli szabályai – Munkácsi Márta

A jogutódlással és a jogutód nélküli megszűnéshez kapcsolódó számviteli feladatok

Gazdasági társaságok megszüntetésének lehetőségei, számviteli szabályai

Előzmények

A 2023-as évben is folytatódott a cégek számának csökkenése: nemcsak a vállalkozás alapítása iránti kedv mérséklődött, de rekordot döntött a törölt cégek száma is (közel 38 ezer). A megszűnési eljárások fele sikeres végelszámolás eredménye, míg a másik felén osztoznak – közel egyenlő arányban – a felszámolások és a kényszertörlések.

A néhány évvel ezelőtt bevezetett egyszerűsített végelszámolási eljárás lebonyolításának feladata a könyvelőt terheli, mivel jogi képviselőre az eljárás során nincsen szükség. A jogszabály alapján végelszámolóvá váló korábbi vezető tisztségviselők számára általában ismeretlenek a cégeljárási szabályok, így a gyakorló számviteli szakemberek számára kiemelten fontos, hogy ismereteket szerezzenek a cégek megszüntetési eljárásainak terén.

Cégek megszűnésének lehetőségei

Attól függően, hogy a cég által végzett tevékenységeket kívánják-e folytatni a tulajdonosok egy másik társaság keretein belül, vagy a cég megszűnésével valamennyi végzett tevékenység lezárásra kerül, választási lehetőségeket kínálnak a törvények.

Jogutódlással történő megszűnések

A jogutódlással történő megszűnések közül a legtöbb kedvezményezett (adósemleges) formában valósul meg, ezzel némi többlet adminisztrációs kötelezettséget róva a könyvviteli szolgáltatókra.

A 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról (Átv.) és a Számviteli törvény rendelkezéseinek „összeolvasása” gyakorló szakemberek számára sem mindig egyszerű, ezért fontos, hogy időről-időre, példákon keresztül sajátítsuk el a szükséges ismereteket.

A legnagyobb nehézséget a szoros határidők betartása jelenti. Gyakran kerülünk abba a helyzetbe, hogy „kifutunk az időből”, azaz megvalósul ugyan az elérni kívánt cél, a cégbíróság által bejegyzésre kerül az átalakulás/egyesülés/szétválás (a továbbiakban átalakulás), de nem azzal a dátummal, amelyet terveztünk. Eklatáns példája ennek az az eset, amikor a jogi hatálybalépés dátumaként január 2-át sikerült bejegyeztetni…

Mivel az átalakulások két lépcsőben mennek végbe, ezek időbeli lefutása minimum 4-5 hónapot vesz igénybe, amelyet a tervezés során figyelembe kell venni. Ha több cég is rész vesz az átalakulási folyamatban, igazi kihívást jelent a szakemberek számára a vagyonmérleg/vagyonleltár tervezetek és a végleges vagyonmérlegek/vagyonleltárak összeállítása.

Jogutód nélküli megszűnések

A jogutód nélküli megszűnések közül a végelszámolás az, amellyel a leggyakrabban találkozunk: azok közül is az egyszerűsített végelszámolás a legalkalmasabb eljárás arra, hogy esetleg már néhány hét alatt megszüntethessük a céget (amennyiben ennek az eljárásnak a feltételei adottak). Nem szabad megfeledkezni a felelősségi kérdések megnyugtató lezárásáról sem, valamint a jogutód nélküli megszűnéshez szorosan kapcsolódó adófizetési kötelezettségek számbavételéről. Ez az eljárás arra is lehetőséget biztosít, hogy ha nem várt nehézségekkel találjuk magunkat szemben, áttérhessünk a normál végelszámolásra, vagy meggondolva magunkat, visszatérjünk a cég folyamatos működtetéséhez.

A felszámolás és a kényszertörlés már nem feltétlenül a tulajdonosok választására induló eljárások, ezekben az esetekben a könyvviteli szolgáltatóknak a felszámolási, kényszertörlési időszak kezdetét megelőző dátumra el kell készíteniük a tevékenységet záró beszámolójukat. Ezt követően vagy a felszámoló feladatává válnak a további cégjogi, számviteli teendők, vagy – kényszertörlés esetén – olyan helyzetben találja magát a vezető tisztségviselő, amelyre kevéssé van felkészülve.

A fentebb ismertetett „tiszta” esetek mellett beszélnünk kell azokról a jogutód nélküli megszűnést eredményező jogi eljárásokról is, amelyekre – az Áht. és a vonatkozó kormányrendeletek figyelembe vételével – alkalmazni kell a jogutódlással történő átalakulások szabályait is.

***

5percAdó konferenciaajánló

2024. április 23-án, a PENTA UNIÓ Zrt. Egyéni- és társas vállalkozások megszűnési eljárásainak adózási- és számviteli feladatai >> című konferenciáján segítséget kaphatsz a különböző,  jogutód nélküli vagy jogutódlással történő megszűnési eljárások közötti eligazodáshoz és a megszűnéssel kapcsolatos számviteli szabályokkal kapcsolatos ismereteid felfrissítéséhez.

***

További információkat kaphatsz a végelszámolásról, a kényszertörlésről, a felszámolásról és az átalakulásról A megszűnés szabályai című cikkünket olvasva.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!