Végső megoldás: az egyszerűsített végelszámolás

KATA-s cégek jogutód nélküli megszűnése

helyi

Az új KATA törvény alanyai 2022. szeptember 1-től kizárólag főfoglalkozású egyéni vállalkozók lehetnek. Ez lépéskényszert jelent a – legkésőbb 2022. augusztus 31-vel – KATA alanyként megszűnő társas vállalkozások (betéti társaság, közkereseti társaság, ügyvédi iroda) és az egyéni cég számára is.

Amennyiben a tulajdonosok ugyanabban a társasági formában folytatni kívánják a tevékenységüket – kalkulálva az egyes adónemek alanyaiként elérhető kedvezményekkel-, eldönthetik, hogy a társasági adó vagy a kisvállalati adó (kiva) alanyaként érdemesebb-e tovább gazdálkodniuk.

Az összes lehetőség mérlegelése során születhet viszont a tulajdonosok részéről olyan döntés is, hogy nem kívánják vállalkozásukat tovább működtetni, a lehető leggyorsabb, legegyszerűbb, és – nem mellékesen – legolcsóbb módon szeretnék azt megszüntetni.

Ez a lehetőség abban az esetben valós alternatíva, ha a cég nem fizetésképtelen, emellett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §-a szerinti könyvvizsgálatra nem kötelezett, és a végelszámolása kezdő időpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást befejezi.

Az egyszerűsített végelszámolásra vonatkozó speciális cégeljárási szabályokat a Ctv. 114-115/A. § rögzíti, háttérként a normál végelszámolásra vonatkozó szabályok szolgálnak.

Az egyszerűsítés abban áll, hogy a végelszámolás során a társaság vezető tisztségviselői járnak el, nincsen szükség a cégbíróság közvetlen megkeresésére (és így ügyvédi szolgáltatásra) sem, mivel az egyszerűsített végelszámolás megindítását és befejezését is elegendő kizárólag a NAV felé bejelenteni. Ebből következik, hogy az egész egyszerűsített végelszámolás érdemi lebonyolítása a könyvelési szolgáltatást nyújtó félre hárul, akinek át kell látnia a teljes folyamatot: tudnia kell, hogy milyen határidővel milyen dokumentumokat (és azokat milyen formában) kell beküldenie.

Elvileg az egyszerűsített végelszámolást – a tagok erről szóló határozata alapján – bármikor el lehet indítani, de figyelembe véve az augusztus 31-i határidőt, a régi KATA megszűnését követően szintén megszűnni kívánó cégek akkor járnak el a legjobban, ha a végelszámolás kezdő napjaként szeptember 1-ét jelölik meg. Ha a legfőbb szerv elhatározta az egyszerűsített végelszámolás megindítását, ezt 8 napon belül köteles a NAV-nak bejelenteni, melyet a NAV automatikusan továbbít a cégbíróság felé.

A cégbíróság intézkedik, hogy a cég neve mögé bekerüljön a v.a. toldalék, valamint gondoskodik a végelszámolás megindításáról szóló közlemény közzétételéről. A hitelezőknek – a normál végelszámoláshoz hasonlóan – negyven nap áll rendelkezésre igényeik bejelentésére.

Ami a KATÁ-ból kieső társaságokat illeti, külön feladatként jelenik meg a nyitómérleg készítése, mivel a végelszámolás időszaka alatt a számviteli törvény hatálya alá fognak tartozni, és annak rendelkezései alapján kettős könyvvitelt kell vezetniük. Maga a nyitómérleg elkészítése sem olyan egyszerű feladat, mint az első pillanatban tűnik, hiszen annak minden sorát leltárral kell alátámasztani. Ez is a könyvelő feladata lesz, mivel a megszűnő társaság nyitómérlegét a törvény mentesíti a könyvvizsgálati kötelezettség alól.

Már a hitelezők számára rendelkezésre álló 40 nap alatt is el kell kezdeni az esetleges tartozások rendezését (szállítók, adóhatóság, esetleges hitelek, lízingek), meg kell győződni arról, hogy a nyugdíj nyilvántartásnál sem állnak fenn elmaradások, majd a bankszámlát is célszerű megszüntetni.

A rendelkezésre álló 150 nap alatt a tulajdonosok akár meg is változtathatják az eredeti szándékukat, és hozhatnak olyan döntést, mely szerint visszatérnek a tevékenység folytatásához: ennek a bejelentése szintén a NAV felé történik.

Amikor a végelszámolás lezárása elől minden akadály elhárul, egy – a 150 napon belül választott napra – a cég elkészíti a közzéteendő zárómérleget, az ahhoz kapcsolódó valamennyi záró bevallást, amelyeket be kell küldeni a NAV felé. Az egyszerűsített végelszámolás befejezésének bejelentésével egyidejűleg elektronikusan meg kell küldeni a cégbíróság részére az elfogadott vagyonfelosztási javaslatot és határozatot is. A NAV 30 napon belül automatikusan megküldi a törléshez szükséges engedélyt, amely a zárás napjára visszamenőleges hatályú.

Amennyiben az egyszerűsített végelszámolás folyamán vitatott hitelezői igény, esetleg végelszámolási kifogás merül fel, vagy ha az egyszerűsített végelszámolás 150 nap alatt várhatóan nem fejeződik be, át kell térni az általános szabályok szerint lefolytatandó végelszámolásra.

* * *

Az új KATA törvény sok vállalkozót késztet arra, hogy újratervezze vállalkozása kereteit. Sokan állnak “több lábon”, vagy egyébként is szerették volna már megszüntetni valamelyik vállalkozásukat, és a törvényi változások hozzájárultak ehhez a döntésükhöz.
Az egyszerűsített végelszámolás – ÉLŐ ONLINE KÖZVETÍTÉS című előadással azoknak a számviteli, adózási szakembereknek szeretnénk segítséget nyújtani, akik a közelmúltban nem találkoztak ilyen feladattal, nem követték az egyszerűsített végelszámolással való megszűnés változásait,  most viszont időszerűvé vált a korábban szerzett ismereteik aktualizálása. Jelentkezz most az augusztus 24-én megrendezésre kerülő konferenciára!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!