Jelentős változás előtt a vámtörvény!

Eljárásjogi reformok várhatók...

2018. január 1-jétől gyökeresen megváltoznak a gazdálkodók életét meghatározó eljárásjogi normák. Változik az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.), új jogszabályként megalkotásra kerül az Adóigazgatási rendtartás (Air.), továbbá megszűnik a Közigazgatási eljárási törvény (Ket.), valamint a közigazgatási határozatok bírsági felülvizsgálatát a Pp.-től elkülönült közigazgatási perrendtartás váltja fel.

A felsorolás önmagában is figyelemre méltó, de a változtatások alapjaiban rengetik meg a korábbi gyakorlatot és teremtenek új szabályokat.

Különösen érzékenyen érinti a változás a vámigazgatás területét, ugyanis a jelenlegi jogi háttér szerint az alapnormaként alkalmazott Uniós Vámkódex és annak végrehajtására kiadott Uniós rendeletek mellett, a vámtörvény – mint nemzeti jogszabály – ad eligazítást a vámigazgatási eljárásokban. Ugyanakkor jelenleg mögöttes jogi normaként rendelkezésre áll a Ket., mint általános eljárási szabály, amennyiben a vámjogszabályok nem adnak valamilyen eljárásjogi kérdése eligazítást.

A jövőben a fenti eljárási metodika szűnik meg azáltal, hogy a Ket. megszüntetésével a vámigazgatási eljárások jogforrása kizárólag az Uniós Vámkódex és ahhoz tartozó európai végrehajtási rendeletek mellett, nemzeti jogszabályként kizárólag a magyar vámtörvény válik alkalmazhatóvá.

A kialakult helyzet felértékeli és szükségessé teszi a jelenleg hatályos vámtörvény jelentős módosítását, de úgy is fogalmazhatunk, hogy meghatározó eljárásjogi szempontú reformját. Olyan új nemzeti vámtörvény létrehozása válik szükségessé, amely minden a vámigazgatást érintő eljárás jogi helyzetre szabályozást tud adni, ugyanis amennyiben a magyar vámtörvény nem tartalmaz rendelkezést egy adott élethelyzetre, akkor kizárólag az EU vámszabályaihoz lehet folyamodni.

A jogalkotó elképzelése szerint a jelenleg hatályos nemzeti vámtörvény átalakításával ez a feladat megoldható, ezáltal a vámtörvény kiegészül minden olyan eljárásjogi rendelkezéssel, melyet eddig a Ket. tartalmazott.

A kialakult helyzet több kérdést is felvett. Egyrészt azt, hogy milyen mértékben szabályozható a jelenlegi vámtörvény keretei között a vámigazgatási eljárásnak minden kérdésköre terjedő kiegészítése, másrészt, hogy célszerű-e, a jelenlegi eljárási és anyagi jogi szabályokat egyaránt tartalmazó vámtörvény további eljárásjogi normákkal történő kiegészítése.

A vámigazgatási eljárások hasonlóak ugyan az adóigazgatási eljárásokhoz és a közigazgatási eljárásokhoz, ugyanakkor számtalan egyedi jegyet is mutatnak, ugyanis a vámigazgatási eljárás nem kizárólag a vámok beszedéséről és azok kiszabásáról szól, hanem a Közösség határát átlépő árumozgások ellenőrzéséről, azaz vámigazgatási folyamatokról és ezek technológiai szabályozásáról is. Éppen a vámeljárások egyedi tartalmára tekintettel a jelenlegi szabályozás kibővítése még bonyolultabbá teszi a meglévő vámtörvényt, valamint előre vetíthető a jogszabály gyakori módosítása tekintettel arra, hogy az egyetlen nemzeti jogforrásként funkciónál.

Másik – talán célravezetőbb – megoldás lehet, ha a jogalkotó a vámigazgatási eljárásra, hasonlóan az adóigazgatásra, egy önálló csak eljárási szabályokat tartalmazó vámigazgatási rendtartást alkotna. Ebben az esetben a klasszikus vámtörvény csak anyagi jogi szabályokat tartalmazna, míg a vámigazgatási eljárás jogi alapjait és részleteit egy önálló, csak eljárási rendelkezéseket tartalmazó jogszabály tartalmazná.

Bármilyen megoldás kerül a Parlament elé, 2018. január 1-jétől életbe kell lépnie az új szabályozásnak, melyet felkészülten kell várnia a gazdálkodóknak és a hatóságnak is.

* * *

Amennyiben részletesebben is érdekelnek az uniós- és nemzeti vámszabályozás által biztosított lehetőségek, akkor jelentkezz október 17-ig kedvezményesen Modern vámjogi megoldások címmel 2017. október 24-én a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében tartandó előadásomra, ahol személyesen is át tudjuk beszélni felmerülő kérdéseidet!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!