Verbai Tamás Dr. - Bejegyzés

A szakértő bejegyzései

Az azonnali jogvédelem egyes kérdései a közigazgatási perrendtartásban

Amint az bizonyára ismeretes, a közigazgatási per kezdeményezése, a keresetlevél benyújtása önmagában és automatikusan nem bír halasztó hatállyal a jogerős adóhatósági döntésre nézve. Ennek ellensúlyozására kérhették a korábbi jogi szabályozás hatálya alatt az adóalanyok – akár már a keresetlevélben, akár a per folyamán – az adóhatósági döntés végrehajtásának felfüggesztését a bíróságtól. A közigazgatási perrendtartásban a […]

Az ellenőrzési határidők az adóigazgatási rendtartásban

Az adóhatóság és az adózók közötti jogviszonyban fennálló általános eljárási szabályokat rendező adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air. tv.) jelentős mértékű változást hozott az ellenőrzési határidők terén is. Az alap ellenőrzési határidők ugyanis alapvetően változatlanok maradnak, tehát az ellenőrzés lefolytatásának határideje: adóellenőrzés és ismételt ellenőrzés esetében kilencven nap, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók […]

Korlátok közé szorított bizonyítás az új adóeljárásban

Az adóeljárás új szabályrendszerében sok tekintetben visszaköszönnek a már régről ismert rendelkezések, ám számos olyan új szabályozási elem került beiktatásra, amelyek mégis lényegében új alapokra helyezik e szabályozást, az adózók és az adóhatóság viszonyát. Az egyik ilyen novumként az ellenőrzés keretében történő adózói bizonyítás kereteinek megszorítását emelhetjük ki, amely alapjaiban kell, hogy megváltoztassa az adózók […]

Hogyan készüljünk fel az adóellenőrzésre? – 3. rész

Múlt heti írásunkban az ellenőrzés megkezdésével, illetve az ügyféli nyilatkozattétellel kapcsolatban gyűjtöttük össze a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat. Tarts velünk most is öt percre, és tudd meg, mire érdemes feltétlenül ügyelni a vizsgált adóalannyal szerződéses kapcsolatban álló/állt személy nyilatkozatával, valamint a tanúvallomással összefüggésben. Az adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) […]

Hogyan készüljünk fel az adóellenőrzésre? – 2. rész

Az adóellenőrzések gyakorlatával foglalkozó sorozatunk témakezdő írását folytatva az elkövetkezőkben további hasznos ismeretekkel szeretnénk gyarapítani azt a tudástárat, amit az adóhatósági ellenőrzésekre történő sikeres felkészülések során használhatunk sorvezetőként. Ha van öt perced, most megtudhatod, mire érdemes ügyelni leginkább az ellenőrzés megkezdésével, valamint a nyilatkozattétellel kapcsolatban. Mint azt már tudjuk, az ellenőrzés – főszabály szerint – […]

Hogyan készüljünk fel az adóellenőrzésre? – 1. rész

Az adóellenőrzések gyakorlatával foglalkozó cikksorozatunk első részében egy praktikus tanácsokból álló útmutatót igyekszünk a Kedves Olvasó kezébe adni, ami – reményeink szerint – hatékony segítséget nyújt majd az adóellenőrzésekre történő sikeres felkészülésben. Szakmai berkeken belül közhelyszámba megy, azonban az adóalanyok többségében még mindig nem tudatosult kellőképpen (a tettek mezejét illetően pedig különösen nem), hogy egy […]

Adómérséklési eljárások

Legutóbbi cikkünkben a fizetési könnyítési eljárásokkal foglalkoztunk, és a részletfizetésre, illetve a fizetési halasztásra vonatkozó legfontosabb szabályok áttekintése mellett igyekeztünk praktikus tanácsokkal szolgálni arra nézve, hogy mikor, melyik típusú kedvezményt érdemes igénybe venni. Cikksorozatunk záró írását az adómérséklési eljárásoknak szenteljük, teljessé téve ezzel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) által […]

Részletfizetést vagy halasztást kérjek?

Korábbi – témakezdő – írásunkban az adóhatósági eljárásokban elérhető fizetési kedvezményekre, a bennük rejlő lehetőségre – és egyáltalán e jogintézmény létezésére – kívántunk felhívni figyelmet. Ezúttal kicsit mélyebbre ásunk, hogy megvizsgáljuk és összehasonlítsuk az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) által meghatározott fizetési könnyítési (vagyis a tartozás átütemezésére irányuló) eljárások két […]

A fizetési kedvezményekben rejlő lehetőségek

Egy vállalkozás működése során a fizetőképesség folyamatos fenntartása alapvető és kulcsfontosságú feladat. Azt hiszem, az előbbi kijelentés már-már közhelyszámba megy, ahogyan az is, hogy a likviditás biztosítását nem a szerencsére, hanem az alapos és körültekintő pénzügyi tervezésre kell bízni, mely utóbbinak a professzionális adómenedzsment is a részét kell, hogy képezze. Sajnos, még a legalaposabb pénzügyi […]