Az ellenőrzési határidők az adóigazgatási rendtartásban

Társszerző: dr. Molnár Péter

Az adóhatóság és az adózók közötti jogviszonyban fennálló általános eljárási szabályokat rendező adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air. tv.) jelentős mértékű változást hozott az ellenőrzési határidők terén is.

Az alap ellenőrzési határidők ugyanis alapvetően változatlanok maradnak, tehát az ellenőrzés lefolytatásának határideje: adóellenőrzés és ismételt ellenőrzés esetében kilencven nap, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók tekintetében és központosított ellenőrzés során százhúsz nap, míg a – lezárt időszakot nem teremtő – jogkövetési vizsgálat esetében harminc nap. Továbbra is lehetősége van az adóhatóságnak arra, hogy szükség esetén éljen az ellenőrzési határidő meghosszabbításának lehetőségével. Így az ellenőrzési határidőt indokolt esetben az ellenőrzést végző adóhatóság vezetője egyszer, adóellenőrzés esetében legfeljebb kilencven napig, jogkövetési vizsgálat esetében legfeljebb harminc napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja. A meghosszabbított ellenőrzési határidőt azonban már csak rendkívüli körülmények által indokolt esetben, az ellenőrzést végző adóhatóság indokolt kérelmére a felettes szerv egyszer, legfeljebb kilencven napig terjedő időtartammal hosszabbíthatja meg. S végül a felettes szerv által meghosszabbított ellenőrzési határidőt rendkívüli körülmények által indokolt esetben az ellenőrzést végző adóhatóság felettes szerv által jóváhagyott, indokolt kérelmére az állami adó- és vámhatóság vezetője is meghosszabbíthatja egyszer, legfeljebb kilencven napig terjedő időtartammal.

Az ellenőrzési határidő meghosszabbításának az adóigazgatási rendtartás értelmében végzés útján akkor van helye, ha
– az adózó az ellenőrzést a megjelenési kötelezettség elmulasztásával, az együttműködési kötelezettség megsértésével vagy más módon akadályozza, vagy
– a jogainak gyakorlásában akadályozott természetes személy adózó az ellenőrzés megkezdésének vagy az ellenőrzési cselekményeknek az elhalasztását kéri,
– az adózó iratai hiányosak vagy rendezetlenek, illetve nyilvántartásai pontatlanok vagy hiányosak és így az adókötelezettség megállapítására alkalmatlanok, vagy az adózó által előterjesztett irat hiteles fordítására kerül sor,
– az ellenőrzés lefolytatására rendelkezésre álló határidő a tényállás teljes körű feltárásához és a bizonyítási eljárás befejezéséhez nem elegendő.

Az ellenőrzések időtartamát érintő lényeges változásként kell kiemelni ugyanakkor azt, hogy az adóigazgatási rendtartással a jogalkotás – az angol, német és francia nyelvtől eltérő idegen nyelvű okiratok szakfordítására vonatkozó kötelezés időtartamát kivéve – megszüntetett valamennyi olyan körülményt, amely a korábbi szabályozás alapján az ellenőrzési határidőt nyugvását eredményezhette, vagyis a 2018. január 1-jétől indult (valamint megismételt) eljárásokban a továbbiakban már nem fog szünetelni az ellenőrzési határidő például egy kapcsolódó vizsgálat vagy belföldi jogsegély kérelem időtartama alatt.

Ugyancsak kiemelten fontos eleme az ellenőrzési határidőre vonatkozó új szabályozásnak, hogy – az ellenőrzés elhúzódásának megakadályozása érdekében – a jogalkotó bevezetett egy objektív időkorlátot az adóellenőrzések lefolytatására. Ennek következményeként az adóellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a főszabály szerinti háromszázhatvanöt napot. Emellett – a főszabály mellett érvényesülő kivételként – a cégbejegyzésre nem kötelezett adózók (például természetesen személyek, de ide nem értve a csoportos adóalanyokat, valamint az áfa-regisztrált adóalanyokat) és a megbízható adózók esetén a maximális ellenőrzési határidő száznyolcvan napban került (továbbra is) meghatározásra, amely korlát csak abban az esetben léphető túl az adóhatóság részéről, ha az érintett adózó az ellenőrzést akadályozza.

Az ellenőrzési határidők mellett beiktatott objektív ellenőrzési korlát jelentősége tulajdonképpen abban – a korábbi szabályozásban is érvényesített – eljárási alapelvben határozható meg, hogy az adóhatóság az ellenőrzési határidő leteltét követően eljárási cselekményeket már nem végezhet. Ez az objektív ellenőrzési időtartam tekintetében pedig azt is jelenti, hogy az adóhatóság ennek leteltét követően akkor sem folytathatja az ellenőrzését, ha adott esetben az ellenőrzési határidő hosszabbítására még lenne lehetősége.

* * *

Amennyiben részletesebben is érdekelnek az újonnan hatályba lépett jogszabályok, melyek jelentős módon változtatták meg az adóeljárások szabályozási környezetét, akkor jelentkezz 2018. február 28-ig kedvezményesen Az adóeljárás, az adóper új szabályai 2018 címmel 2018. március 28-án a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében tartandó előadásomra, ahol személyesen is át tudjuk beszélni felmerülő kérdéseidet!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!