Nagy Gabriella - Bejegyzés

A szakértő bejegyzései

Ki is készíti a transzferár nyilvántartás fődokumentumát?

2017-ben csak lehetőség volt, 2018-tól viszont már kötelező a 22/2009. számú PM Rendeletet leváltó 32/2017. NGM Rendelet alkalmazása, amely a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő új nyilvántartási kötelezettségről szól. Az új rendeletnek új tartalmai követelményei vannak. Mire érdemes figyelni a 2018-as TP nyilvántartások elkészítése során? A transzferár nyilvántartás két fő elemből áll, fődokumentumból és helyi […]

Új NGM Rendelet a transzferár nyilvántartási kötelezettségekről

A napokban megjelent a transzferár dokumentációs kötelezettségeket szabályozó új NGM Rendelet (32/2017), amely jelentős változásokat és többletadminisztrációt hoz a multinacionális cégcsoportokhoz tartozó hazai vállalkozások életében. Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti a 22/2009. PM Rendelet. Az új magyarországi „TP Rendelet” kihirdetése beleillik abba a folyamatba, amelyet az OECD indított el a társasági adóalap kreatív csökkentésének és a […]

Az Országonkénti Jelentéshez kapcsolódó formanyomtatványok

Magyarország – az OECD iránymutatásaival összhangban és Európai Unió által publikált 2016/881/EU Direktíva kötelezettségének eleget téve – idén májusban megalkotta az Országonkénti Jelentés („CbCR”) jogszabályi hátterét, amely a 750 millió eurós konszolidált bevételt elérő multinacionális csoportok számára előírja az éves jelentéstételi, illetve egy kapcsolódó bejelentési kötelezettséget. Az ezekhez kapcsolódó ÁNYK-s formanyomtatványok nemrég vártak elérhetővé. A […]

Mikor nem kell transzferár nyilvántartást készíteni?

A transzferár nyilvántartás készítése időszerű és aktuális kérdés a társasági adóbevallás beadás határidejének közeledtével. Érdemes azonban végig gondolni, hogy melyek azok az esetek, amikor az adózót nem terheli nyilvántartási kötelezettség a kapcsolt vállalkozásaival folytatott ügyletek szokásos piaci árának levezetéséről, hiszen ezzel időt és energiát lehet spórolni. A cikkben csak néhány esetet említünk meg, amelyek sokszor […]

Transzferár ellenőrzési tapasztalatok

A transzferár ellenőrzések során rendszeresen tapasztaljuk, hogy az adóhatóság nyilatkozattételre hívja fel az adózókat. Az ilyen esetekben bekért nyilatkozatok és információk az egyszerű kérdésektől kezdve – hogy például megvan-e az összes transzferár nyilvántartás, átadták-e az összes nyilvántartást – egészen a szerződések részleteibe menő kérdésekig, sőt olykor a munkaigényes számítások végzéséig is terjedhetnek. A következőkben a […]

A transzferár nyilvántartások új tartalma

Az OECD BEPS közelmúltban véglegesített akcióterve a nemzetközi adózás rendszerében komoly felpezsdülést jelent az adóelkerülés elleni harcban, hiszen olyan nemzetközileg összehangolt intézkedéscsomag látott napvilágot, melyre korábban nem volt példa. Az OECD a G20-ak kezdeményezésére az adóalap erodálásának és a nyereség másik államba történő átcsoportosításának jelenségével 2013 óta foglalkozik, amikor is megkezdte a BEPS (Base Erosion […]

A nemzetközi adózás alapjainak változása kihat a magyar adózókra is…

Az elmúlt pár évben több nagy, ismert nemzetközi cégnév jelent meg a hírekben az agresszív adótervezéssel okozott, dollármilliókban mérhető károkkal összefüggésben. Az OECD becslése szerint az ebből eredő adóbevétel hiány 100-240 milliárd dollár, ami nagyságrendileg a globális társasági adóbevétel  4-10%-a. Ha csak az Európai Unión belül maradunk, akkor ez a hiány – becslések szerint – […]