Sallai Csilla Dr. - Bejegyzés

A szakértő bejegyzései

Információbiztonság

Az információ védelmének – túl a GDPR adta szabályozás kötelmén – egyre nagyobb jelentősége van, hiszen az információ elvesztése nagy károkat idézhet elő, másik oldalról az információ megszerzése jelentős előnyökhöz juttathat vállalkozásokat, személyeket. Ennek érdekében az információ birtokosának a lehetőségeihez mérten mindent meg kell tenni a megfelelő védelem kialakításával. Tisztában kell lenni azzal, hogy azok, […]

Milyen legyen a jó könyvelő?

Sokszor találjuk szembe magunkat azzal a kellemetlen helyzettel, amikor valaki legyint: „csak a könyvelő”. S aki így tesz, az nem tudja, hogy a könyvelő mögött milyen komoly szakmai tudás van – sokszor bizony olyan, amelytől az ítélkező maga is igen messze van. Ahhoz, hogy valaki jó könyvelő legyen, nagyon sokrétű ismerettel kell rendelkeznie. Vegyük ezeket […]

A könyvelő szerepe a pénzmosás elleni küzdelemben

„Én csak egy kis könyvelőcég vagyok, engem nem találhatnak meg a pénzmosó cégek…” gondolhatja bárki a számviteli szakmában. A tapasztalatok azonban éppen nem ezt mutatják. A bűnözők számára az „ideális” könyvelési szolgáltató az, aki nem látja át a gazdasági eseményeket, nincs tisztában a bűnelkövetésből származó pénzek kifehérítésének technikáival, hiszen az ő tudatlan segítségükkel kisebb a […]

Saját tőke a cégjogi szabályok tükrében

A polgári jog nem jegyzett tőkéről beszél, hanem eltérő fogalmakat használ a különböző jogi személyeknél. A jegyzett tőke fogalmát nem elég számviteli értelemben megközelíteni, annak cégjogi vetületét is ismerniük kell a számviteli szakembereknek ahhoz, hogy helyesen alkalmazzák a számviteli szabályokat, a könyvelésben megfelelő helyre, a jogszabály által előírt időben és valós tartalommal történjen meg a […]

Titkok a könyvelőirodában

Az új Ptk. (2013 évi V. törvény) a személyiségi jogok között nevesíti a magántitokhoz való jog védelmét, amely kiterjed különösen a levéltitok, a hivatásbeli titok és az üzleti titok oltalmára. [2:46. §] Az új Ptk jól körülhatárolja az üzleti titok fogalmát. Üzleti titoknak kell tekint minden, a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó nem közismert vagy az érintett […]

Könyvelői Öltözködési Etikett

Amikor a felkérést kaptam, hogy írjam meg a véleményem a könyvelők öltözködésével kapcsolatosan, éppen fél tucat kollégával voltam együtt. Feldobtam nekik a kérdést, hogy mi jut nekik elsőre eszükbe. Záporoztak a válaszok: „Elképesztő, hogyan jelennek meg könyvelők a szakmai konferenciákon!” „Hogyan várja el a könyvelő, hogy egyenrangú partnerként kezeljék ügyfelei, ha a kínai piac illatfelhője […]