Rabb Andrea - Bejegyzés

A szakértő bejegyzései

Áfa-kulcsok modernizációja az Európai Unióban II. rész

Cikkünk előző részében áttekintettük az áfa-kulcsok kialakulásának történeti folyamatát, a szabályozási indokokra is kitérve, továbbá górcső alá vettük a jelenleg hatályos helyzetet. Cikkünk soron következő része az Európai Tanács 2022.04.05-én elfogadott 2022/542. sz. irányelv főbb szabályait és annak magyarországi várható hatását mutatja be. 3.EB irányelv-módosító javaslata A Bizottság 2018.01.18-án tette közzé adókulcsra vonatkozó Héa-irányelvet módosító […]

Áfa-kulcsok modernizációja az Európai Unióban I. rész

Bevezetés Az Európai Tanács 2022.04.05-én fogadta el 2022/542.sz. irányelvét, amely a 2006/112/EK ún. Héa-irányelv 98-105.cikkeit, valamint a jelenleg hatályos III.sz. mellékletet módosítja, amelyek a kedvezményes adókulcsok alkalmazásának körét érintik. Az irányelv ugyan hatályos már, de annak rendelkezéseit a tagállamoknak, így Magyarországnak is csak 2025.01.01-jével kell alkalmaznia. Önmagában ez egy technikai lépésnek tűnne, de nem az, […]

A fordított adózás időbeli hatályának EU-s meghosszabbítása

Az Európai Tanács 2022.06.03-án fogadta el a 2022/890. sz. irányelvét, amely a 2006/112/EK irányelv (továbbiakban: HÉA-irányelv) fordított adózásra vonatkozó 199a. és 199b.cikkeinek alkalmazási határidejét módosította. Az eredetileg elfogadott határidő 2022.06.30-ról 2026.12.31-ig került meghosszabbításra tekintve, hogy az idén 07.01-jétől tervezett végleges Áfa-rendszerre (definite VAT-system) való átállást nem sikerült az uniónak megvalósítania. Az irányelv 2022.06.11-től hatályos. Itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy az Európai Unió Tanácsa a Bizottság […]

Tanulságos ítéletek: az Európai Bíróság áfa jogesetei

Miért is fontos nekünk, mint gyakorló szakembereknek, közigazgatásban, vagy versenyszférában dolgozóknak, adózóknak, vagy akár, mint a téma iránt érdeklődőknek az unió bírósága által hozott döntésekkel foglalkoznunk? Az EU jogharmonizációs folyamata a taglétszám bővülésével, a differenciált érdekek felszínre kerülésével megtorpant. A meghatározó országok ellenállás nélküli érdekérvényesítése megnehezült. A jogharmonizáció szerepét egyre inkább az Európai Bíróság veszi […]