Zsignár Bernadette dr. - Bejegyzés

A szakértő bejegyzései

Az elektronikusan nyújtott szolgáltatások bemutatása, adójogi meghatározása IV.

Korábbi cikkeinkben az elektronikusan nyújtott szolgáltatásokat elemeztük kereskedelmi jogi, adójogi szempontból, majd e két különböző szempontrendszert egymásra vetítve határoztuk meg azokat a feltételeket, amelyek az adott szolgáltatás elektronikus szolgáltatásként való besorolását, és a vonatkozó általános forgalmi adó szabályozás alkalmazását teszik szükségessé. Mai írásunkban az e-szolgáltatások HÉA szabályait ismertetjük. Ahogy korábban kiemeltük, ezek az elektronikusan nyújtott […]

Adatvédelem és adatbiztonság

A számviteli szakembereknek számos szakmai kihívással kell megküzdeniük nap, mint nap. A sort kezdhetjük az ügyfelek összetett működésével, gyakran irreális igényeivel, és kooperációs nehézségeikkel. Folytathatnánk továbbá a rendszeresen, és nem kiszámítható módon változó jogszabályokkal, vagy az adóhatósággal való szóbeli és elektronikus kommunikációból adódó nehézségekkel. Az utóbbi időben azonban a technika világából is egyre inkább érik […]

Az elektronikusan nyújtott szolgáltatások bemutatása, adójogi meghatározása III.

Mai írásunkban cikksorozatunk első és második részében felvázolt szempontrendszert egymásra vetítve határozzuk meg azokat a szempontokat, amelyek egy adott szolgáltatás elektronikus szolgáltatásként való besorolását, és a vonatkozó Áfa szabályozás alkalmazását szükségessé teszik. Ehhez – együttesen értelmezve az elektronikus kereskedelmi és adójogi szabályozást – az alábbi kérdésekre kell igen választ kapnunk a szolgáltatás megvizsgálását követően: kérdés […]

Az elektronikusan nyújtott szolgáltatások bemutatása, adójogi meghatározása II.

Előző cikkünkben bemutattuk az elektronikusan nyújtott szolgáltatások tekintetében az elektronikus kereskedelmi szabályozás megközelítéseit, most pedig az adójogi szempontokat vesszük szemügyre. Az adójogban az áfa szabályozásban találunk definitív rendelkezéseket az elektronikus ügyletekre nézve. Az elektronikusan nyújtott szolgáltatások a hírközlési szolgáltatásokhoz és a rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz hasonlóan nem vehetők igénybe valamilyen hálózathoz való kapcsolódás nélkül. E […]

Hogyan válhat egy üzletrész eladás közokirat hamisítássá?

A mai írásomban a közokirat hamisítás egy kevéssé ismert esetkörével foglalkozom, melyről kevés cégtulajdonos gondolná, hogy akár egy üzletrész eladásával is megvalósíthatja. Az ún. intellektuális közokirat hamisításról lesz szó. Mindannyian ismerjük a kkv szektor azon jelenségét, ha egy cég jelentős – költségvetés és mások felé fennálló – adóssággal terhelt, és ezt a problémát a tulajdonosok […]

Ki és hogyan csorbíthatja egy cég saját tőkéjét?

Székhely-változás bejelentésének elmulasztásáról szóló cikkem után jelen írásomban egy kevéssé ismert bűncselekményi tényállást fogok körbejárni; elhatárolni más bűncselekményektől, és gyakorlati példákkal bemutatni. Már a gazdasági társaságokról szóló legelső – 1988. évi VI. – törvény hatálybalépésével felmerült a törvényalkotóban a gondolat, hogy a jogi személyiségű társaságok saját tőkéjének törvényellenes felhasználását generálisan is szankcionálnia kellene. E büntetőjogi […]

Két év szabadságvesztés székhely-változás bejelentésének elmulasztásáért? Sőt, akár három, adott esetben…

Dr. Zsignár Bernadette vagyok, adószakértő, ügyvéd. Cikksorozatomban a társasági jog területén felmerülő gazdasági bűncselekményekkel foglalkozom. Két év szabadságvesztés székhely-változás bejelentésének elmulasztásáért? Mindez előfordulhat a gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása bűncselekmény megvalósítása esetén. A gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása bűncselekmény súlyosabb alakzatát bűntettként tartja nyilván a Btk. 409. §-a, és elkövetőjét három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti, míg enyhébb, […]