Ingatlan illeték kalkulátor

finacont_logo

 

 

 

 

Kérlek, állítsd be az adatokat a számoláshoz!

Az ingatlan megszerzésének módja:
A megszerzett ingatlan típusa:
Lakóház építésére alkalmas telek?
A telektulajdonon 4 éven belül lakóház épül?
Az örökös családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély?
Az örökös ellenszolgáltatás fejében átengedte az örökölt termőföldet a családi gazdálkodónak minősülő örököstársának
A termőföld ajándékozása egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves gazdaságátadási támogatása feltételeként történt?
A termőföld, a tanya, építmény stb. ajándékozása egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves gazdaságátadási támogatásának igénybevétele érdekében, a Ptk. szerinti közeli hozzátartozóval megkötött szerződésben történt?
Az ingatlan megszerzője az eredeti tulajdonos:
Haszonélvezet, illetve használat jogával terhelt az ingatlan?
A megszerzett tulajdon aránya:
Az ingatlan forgalmi értéke:
Az illetéktörvény szerinti levonható terhek:
A lakásvásárláshoz vissza nem térítendő, lakáscélú állami támogatásban részesült?
Vissza nem térítendő, lakáscélú állami támogatás összege:
A tulajdonszerzés lakástulajdonok magánszemélyek közötti cseréje keretében történt?
Az elcserélt ingatlan forgalmi értéke:
Az elcserélt ingatlan tulajdoni részaránya:
Másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladta?
Eladott lakástulajdon forgalmi értéke:
Eladott lakástulajdon tulajdoni részaránya:
Állami, helyi önkormányzati tulajdonban álló bérlakás bérleti joga megszerzése ellenében történt a lakástulajdon átruházása?
Állami, helyi önkormányzati tulajdonban álló lakás tulajdonjogát mint elővásárlási joggal rendelkező személy szerezte meg?
A vásárolt lakás az illeték törvény szerint új lakásnak minősül?
Igazolja másik lakástulajdon eladását?
35 életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának megszerzése?
Természeti katasztrófa következtében megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul megrongálódott lakástulajdon helyett vásárolta a lakást?
Az ingatlant a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező lízingszerződés keretében szerezte meg úgy, hogy az ingatlan a lízingszerződés megkötéséig a lízingbevevő tulajdona volt, és a tulajdonjog a lízingszerződés megkötése érdekében került a lízingbeadónak átadásra?
Sportcélú ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése esetén vállalja, hogy az ingatlant a szerzéstől számított 15 évig nem idegeníti el és sport célra használja vagy hasznosítja?
Sportcélú ingatlan létrehozására alkalmas beépítetlen földrészlet tulajdonjogát szerezte meg, mint sporttevékenység feltételeinek megteremtését végző sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány vagy sportszövetség?
Illeték mértéke: Ft
Számol
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM